Profil pracownika

Dr Maciej Guzik

Pracownik IKiFP PAN od: 06.2015

adiunkt

Pokój: 233

Telefon: +48 12 6395 159

E-mail: ncguzik(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

Moje zainteresowania badawcze ściśle związane są z grupą bakteryjnych polimerów – polihydroksyalkanianów (PHA). W prowadzonych badaniach skupiam się na poznaniu procesów produkcji tych polimerów przez mikroorganizmy z różnych odnawialnych źródeł węgla (w tym olejów roślinnych, kwasów tłuszczowych, gliceryny). W swojej pracy prowadzę badania podstawowe mające na celu określenie pełnej charakterystyki fizykochemiczną polimerów PHA, jak i poszukuję zastosowań aplikacyjnych dla tych polimerów. Równoległą ścieżką badawczą są badania dotyczące monomerów bakteryjnych PHA. Hydroksykwasy poddawane są modyfikacjom fizycznym, chemicznym i enzymatycznym, co umożliwia syntezę gamy nowych i unikatowych związków chemicznych (środków powierzchniowo-czynnych czy nowych rozpuszczalników organicznych).

Metodyka:

Fermentacja bakteryjna
Genetyka molekularna
Kataliza enzymatyczna
Chromatografia gazowa i cieczowa

Dalsze informacje:

Dalsze informacje dotyczące przebiegu mojej kariery naukowej dostępne są na moim profilu ORCID i Publons:

ORCID 0000-0001-7999-6645
Publons

Projekty badawcze
1. 2019-2022 „Technologia biorafinacji olejów roślinnych do wytwarzania zaawansowanych materiałów kompozytowych” Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG2/407507/1/NCBR/2019; kierownik projektu: Maciej Guzik, Wykonawcy: Tomasz Witko, Olga Zastawny, Adam Kaczmarski, Adam Szeligowski
2. 2019-2020 „Opracowanie katalizatorów na bazie lipaz” Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.; kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Beata Mrugała, Mateusz Tataruch
3. 2017-2020 „Nowe sfunkcjonalizowane biopolimery do zastosowan medycznych”, LIDER/0090/L-7/2015 – kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Kamila Sofińska, Tomasz Witko, Martyna Podobińska, Karolina Stępień.
4. 2016-2019 „Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych.” SONATA 2015/17/D/ST4/00514 – kierownik projektu: Maciej Guzik, wykonawcy: Wojciech Snoch, Jakub Staroń, Ewelina Cichoń, Justyna Prajsnar, Dawid Wnuk, Tomasz Witko
5. 2015-2016 „Biokatalityczna synteza estrów cukrowych” KNOW – kierownik projektu: Maciej Guzik

Współpraca krajowa i zagraniczna
Krajowa:
1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – prof. dr hab. Anna Ślósarczyk, dr hab. Aneta Zima
2. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej – prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski, dr inż. Szczepan Bednarz, dr Tomasz Majka
3. Warszawski Uniwersytet Medyczny; I Wydział Lekarski – dr Martyna Seta
4. Smart Labs Sp. z o.o. – dr inż. Paweł Skadłubowicz
5. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – dr Mariusz Sołtysik, dr Magdalena Wojnarowska
6. Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN – Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Dr Jakub Staroń
7. Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. – Tomasz Martyniuk, dr Marcin Podleśny
8. Technologia i Rozwój (R&D), ORLEN Południe S.A – Wanda Trzaskowska

Zagraniczna:
1. Institute Of Molecular Microbiology And Biotechnology, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany – prof. dr Alexander Steinbüchel
2. Institute of Molecular Genetics and Genetic Engineering, Univeristy of Belgrade, Serbia – Prof. dr Jasmina Nikodinović-Runić
3. Faculty of Chemistry, University of Belgrade, Serbia – Prof. dr Veselin Maslak
4. University College Dublin, Ireland – Prof. dr Kevin O’Connor
5. Bioplastech Ltd, Dublin, Ireland – dr Shane Kenny
6. Department of Catalysis and Chemical Reaction Engineering, National Institute of Chemistry, Slovenia – dr Uroš Novak