Profil pracownika

Dr Piotr Mazalski

Pracownik IKiFP PAN od: 2015

Adiunkt

Pokój: 055

Telefon: +48 12 6395 165

E-mail: ncmazals(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Nanofizyka: nanomagnetyzm,
- Magnetyzm,
- Spintronika,
- Modyfikacje właściwości magnetycznych nanostruktur wykorzystując jony, światło, temeperaturę,

Metodyka:

- Mikroskopia sił atomowych i magnetycznych,
- Techniki magnetooptyczne,
- Polaryzcyjna Mikrosopia Magnetooptyczna,
- Techniki synchrotronowe,
- Rozpraszanie Brillouin,
- Rezonans Ferromagnetyczny,
- Analiza Wektorowa,
- Lasery Femtosekundowe,

Dalsze informacje:

Edukacja:

- Doktorat (2013) - tytułu doktora nauk fizycznych, rozprawa doktorska na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Wpływ naświetlania jonami Ga+ na właściwości magnetyczne warstwy Pt/Co/Pt”, praca wyróżniona

- Magisterium (2006) – tytuł magistra fizyki, praca magisterska na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Badanie własności inwarowych stopu FePt techniką efektu Mössbauera” - studia ukończone z wyróżnieniem DIPLOMA HONORIFICUM

Projekty:
- 2018-2021: "Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya" - polsko-niemiecki projekt Beethoven w ramach DFG-NCN,

- 2017-2020: "Zamiany anizotropii magnetycznej na interfejsach poprzez modyfikację na poziomiach atomowych", projekt Mag-Alchemi we współpracy z Elettra Triste Sinchrotrone, finansowane przez CERIC-ERIC,

- 2015-2018: "Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych właściwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych" - staż podoktorski w ramach NCN FUGA,

2019

  • P. Mazalski, P. Kuświk, I. Sveklo, I. Soldatov, J. McCord, R. Schäfer, A. Wawro, A. Maziewski, "Modification of magnetization ordering in Pt/Co/Pt trilayers depending on the scanning direction of a focused ion beam", J. Magn. Magn. Mater., 477 (2019) 317-322
  • P.Mazalski, Z.Kurant, I.Sveklo, W.Dobrogowski, J.Fassbender, A.Wawro, A.Maziewski, "Ion irradiation driven changes of magnetic anisotropy in ultrathin Co films sandwiched between Au or Pt covers", J. Magn. Magn. Mater., 479 (2019) 332

2018

  • I. Sveklo, P. Mazalski, J. Jaworowicz, J.-P. Jamet, N. Vernier, A. Mougin, J. Ferré, M. Kisielewski, V. Zablotskii, E. Bourhis, J. Gierak, K. Postava, J. Fassbender, J. Kanak, A. Maziewski, "Modification of Magnetic Properties of Pt/Co/Pt Films by Ga+ Ion Irradiation: Focused versus Uniform Irradiation", Acta Phys. Pol/ A, 133 (2018) 1215

2017

  • A. Wawro, Z. Kurant, M Tekielak, P. Nawrocki, E Milińska, A. Pietruczik, M. Wójcik, P. Mazalski, J. Kanak, K. Ollefs, F. Wilhelm, A. Rogalev, A. Maziewski, "Engineering the magnetic anisotropy of an ultrathin Co layer sandwiched between films of Mo or Au", J. Phys. D: Appl. Phys., 50 (2017) 215004

2016

  • Necdet Onur Urs, Babak Mozooni, Piotr Mazalski, Mikhail Kustov, Patrick Hayes, Shayan Deldar, Eckhard Quandt, and Jeffrey McCord, "Advanced magneto-optical microscopy: Imaging from picoseconds to centimeters -imaging spin waves and temperature distributions (invited)", AIP Advances, 6 (2016) 055605
  • M. Sakamaki, K. Amemiya, I. Sveklo, P. Mazalski, M. O. Liedke, J. Fassbender, Z. Kurant, A. Wawro, and A. Maziewski, "Formation of Co nanodisc with enhanced perpendicular magnetic anisotropy driven by Ga+ ion irradiation on Pt/Co/Pt films", Phys. Rev. B, 94 (2016) 174422