Profil pracownika

Dr Piotr Mazalski

Pracownik IKiFP PAN od: 2015

Adiunkt

Pokój: 055

Telefon: +48 12 6395 165

E-mail: ncmazals(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Nanofizyka: nanomagnetyzm,
- Magnetyzm,
- Spintronika,
- Modyfikacje właściwości magnetycznych nanostruktur wykorzystując jony, światło, temeperaturę,

Metodyka:

- Mikroskopia sił atomowych i magnetycznych,
- Techniki magnetooptyczne,
- Polaryzcyjna Mikrosopia Magnetooptyczna,
- Techniki synchrotronowe,
- Rozpraszanie Brillouin,
- Rezonans Ferromagnetyczny,
- Analiza Wektorowa,
- Lasery Femtosekundowe,

Dalsze informacje:

Edukacja:

- Doktorat (2013) - tytułu doktora nauk fizycznych, rozprawa doktorska na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Wpływ naświetlania jonami Ga+ na właściwości magnetyczne warstwy Pt/Co/Pt”, praca wyróżniona

- Magisterium (2006) – tytuł magistra fizyki, praca magisterska na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku, pt. „Badanie własności inwarowych stopu FePt techniką efektu Mössbauera” - studia ukończone z wyróżnieniem DIPLOMA HONORIFICUM

Projekty:
- 2018-2021: "Dynamika ściany domenowej i właściwości magnetycznej tekstury w warstwach magnetycznych z oddziaływaniem typu Dzyaloshinskii-Moriya" - polsko-niemiecki projekt Beethoven w ramach DFG-NCN,

- 2017-2020: "Zamiany anizotropii magnetycznej na interfejsach poprzez modyfikację na poziomiach atomowych", projekt Mag-Alchemi we współpracy z Elettra Triste Sinchrotrone, finansowane przez CERIC-ERIC,

- 2015-2018: "Wysokorozdzielcza analiza przestrzennych właściwości strukturyzowanych nanostruktur magnetycznych" - staż podoktorski w ramach NCN FUGA,