Profil pracownika

Mgr Anna Kluza

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

Doktorant

Pokój: 234, 226, 223

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: nckluza(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Zależność między strukturą białka, a pełnionymi przez nie funkcjami

Metodyka:

Chromatografia cieczowa białek
Analiza stabilności białek za pomocą TSA
Krystalografia rentgenowska
Oznaczanie aktywności enzymatycznych

2018

  • A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P.J. Porebski, T. Borowski, "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway", Journal of Structural Biology, (2018) 229-235