Profil pracownika

Mgr Zuzanna Wojdyła

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

Doktorant

Pokój: 234

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: ncwojdyl(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Mechanizmy reakcji katalizowanych przez metaloenzymy

Metodyka:

Metody chemii kwantowej
Programy: Gaussian, Orca
Symulacje dynamiki molekularnej

Dalsze informacje:

Magisterium (2016) Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, "Badanie aktywności nitroksygenazowej 2,3-dioksygenazy kwercetynowej metodami chemii kwantowej"

2018

  • A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P.J. Porebski, T. Borowski, "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway", Journal of Structural Biology, (2018) 229-235
  • Z. Wojdyla, T. Borowski, "On how the binding cavity of AsqJ dioxygenase controls the desaturation reaction regioselectivity: a QM/MM study.", J Biol Inorg Chem, 23 (2018) 795-808

2016

  • Z. Wojdyła, T. Borowski, "DFT study of the mechanism of manganese quercetin 2,3-dioxygenase: quest for origins of enzyme unique nitroxygenase activity and regioselectivity", J. Biol. Inorg. Chem., 21 (2016) 475-489