Profil pracownika

Mgr inż. Magdalena Szota

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

Doktorant

Pokój: 109

Telefon: +48 12 6395 203

E-mail: magdalena.szota(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Charakterystyka fizykochemiczna dendrymerów PAMAM
- Charakterystyka układów dendrymerowych z wybranymi ligandami oraz białkami
- Systemy Kontrolowanego Dostarczania leków (DDS)

Metodyka:

Spektroskopia UV-Vis
Dynamiczne rozpraszanie światła (DLS)
Mikrowaga kwarcowa z monitorowaną dyssypacją energii(QCM-D)

Dalsze informacje:

Magisterium (2019), Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej,
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
kierunek: Biotechnologia
specjalizacja: Biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska
tytuł pracy: "Nośniki leków do kontrolowanego uwalniania substancji aktywnej"