Profil pracownika

mgr inż. Anna Sekuła

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

doktorant

Pokój: 236

E-mail: anna.sekula(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

modelowanie teoretyczne ścieżek reakcji enzymów katalizujących addycję fumaranu oraz ich pochodnych mutantów

Metodyka:

DFT, QM/MM

Dalsze informacje:

magisterium: 2015 r., Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
kierunek: biotechnologia, specjalność: bioinformatics
temat pracy: Badania doświadczalne i teoretyczne nowych kompleksów platyny(II) i palladu(II) z nitroazaindolem

licencjat: 2013 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii
kierunek: chemia z zastosowaniami informatyki