Profil pracownika

mgr inż. Adam Szeligowski

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

Pokój:

E-mail: ncszelig(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Biopolimery
- Mikrobiologia

Metodyka:

- Fermentacja bakteryjna
- Chromatografia gazowa
- Spektrofotometria UV-VIS

Dalsze informacje:

Magisterium (2019) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Temat pracy mgr: "Optymalizacja warunków hodowli okresowych szczepu Lactobacillus casei 14z"

Inżynier (2018) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności
Temat pracy inż.: Ocena stanu mikrobiologicznego ekstraktów roślinnych poddanych obróbce termicznej

Laborant-Stażysta (2019) Polbiotech Laboratorium

ORCID 0000-0002-4060-3637