phd dissertation parts c assignment help thesis for the help cheap quality writing service essay advantage online shopping dissertation study related to medical surgical nursing computer security dissertation help with essay writing toronto imaginative writing essay

Profil pracownika

Mgr. Arkadiusz Janas

Pracownik IKiFP PAN od: 2020

Pracownik naukowo techniczny

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera

Pokój: 106 Kraków

Telefon: +48 12 6395 190

E-mail: ncjanas1(at)cyf-kr.edu.pl

Dalsze informacje:

Studia doktoranckie (2015-obecnie), Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Zakład Fizyki Ciała Stałego, temat pracy: Synteza i badanie właściwości strukturalnych i elektronowych metalicznych nanostruktur na powierzchniach dwuskładnikowych kryształów półprzewodnikowych". Rozprawa wysłana do recenzji.


Magisterium w zakresie Zaawansowanych Materiałów i Nanotechnologii (2015), Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Zakład Fizyki Ciała Stałego, temat pracy: Synteza anizotropowych nanostruktur metalicznych na powierzchniach kryształów półprzewodnikowych".

Licencjat w zakresie Zaawansowanych Materiałów i Nanotechnologii (2013), Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ, Zakład Doświadczalnej Fizyki Cząstek i jej Zastosowań, temat pracy: "Synteza polimerowych scyntylatorów domieszkowanych ciężkimi atomami"

Staże zagraniczne o łącznej długości 5-ciu tygodni:
2016 - 2019 Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, Niemcy

2020

-B.R. Jany, A. Janas, W. Piskorz, K. Szajna, A. Kryshtal, G. Cempura, P. Indyka, A. Kruk, A. Czyrska-Filemonowicz, F. Krok, "Towards the understanding of the gold interaction with AIII-BV semiconductors at the atomic level", Nanoscale, 2020,

-F. Trillitzsch, A. Janas, A. Ozogul, C. Neumann, A. George, B.R. Jany, F. Krok, A. Turchanin, E. Gnecco, "Scanning-Probe-Induced Assembling of Gold Striations on Mono- and Bi-Layered MoS2 on SiO2", MRS Advances, 2020, 1-7

2019

-B.R. Jany, A. Janas, F. Krok, "Automatic microscopic image analysis by moving window local Fourier Transform and Machine Learning", Micron, 2019, 130, 102800

-A. Janas, B.R. Jany, K. Szajna, A. Kryshtal, G. Cempura, A. Kruk, F. Krok, "Nanostructure phase and interface engineering via controlled Au self-assembly on GaAs(001) surface", Applied Surface Science, 2019, 492, 703-710

2018

-F. Trillitzsch, R. Guerra, A. Janas, N. Manini, F. Krok, E. Gnecco, "Directional and angular locking in the driven motion of Au islands on MoS2", Physical Review B, 2018, 98, 165417

-E. Trynkiewicz, B.R. Jany, A. Janas, F. Krok, "Recent developments in ion beam-induced nanostructures on AIII-BV compound semiconductors", Journal of Physics, Condensed Matter, 2018, 30, 30

2017

-B.R. Jany, A. Janas, F. Krok, "Retrieving the Quantitative Chemical Information at Nanoscale from Scanning Electron Microscope Energy Dispersive X-ray Measurements by Machine Learning", NanoLetters, 2017, 17, 11, 6520-6525

-B.R. Jany, N. Gauquelin, T. Willhammar, M. Nikiel, K.H.W. van den Bos, A. Janas, K. Szajna, J. Verbeeck, S. Van Aert, G. Van Tendeloo, F. Krok, "Controlled growth of hexagonal gold nanostructures during thermally induced self-assembling on Ge(001) surface", Scientific Reports, 2017, 7, 42420

2016

-M. Nikiel, B.R. Jany, D. Wrana, K. Szajna, A. Janas, R. Kozubski, F. Krok, "Dynamics of thermally induced assembly of Au nanoislands from a thin Au layer on Ge(001)", CrystEngComm, 2016, 30