Profil pracownika

Mgr inż. Anna Dziedzicka

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

Doktorant

Pokój: 227

Telefon: +48 12 6395 162, 219

E-mail: ncadzied(at)cyf-kr.edu.pl

Dalsze informacje:

Magisterium (2009) Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, temat: "Biotechnologiczne aspekty pozyskiwania i magazynowania paliw"