Profil pracownika

Dr Anna Miłaczewska

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

adiunkt

Pokój: 234

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: ncmilacz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy reakcji enzymatycznych
- Metaloenzymy wiążące metale przejściowe
- Struktury enzymów

Metodyka:

- Metody chemii kwantowej (teoria funkcjonału gęstości), symulacje dynamiki molekularnej w klasycznym polu siłowym
Programy: Gaussian, Jaguar, Amber
- Modelowanie kompleksów enzym-substrat – dokowanie
- Ekspresja (E.coli, Pichia Pastoris), oczyszczanie (chromatografia powinowadztwa, wykluczania), krystalizacji i badanie aktywności (HPLC-MS) białek

Dalsze informacje:

Doktorat (2015)
Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości” Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH oraz Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie
"Badania nad strukturą i mechanizmem katalitycznym wybranych metaloenzymów niehemowych"

Magisterium (2010)
Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
"Analiza konformacyjna przesunięć chemicznych dla molekuł zawierających protony diastereotopowe"

Staże:
VII 2019 miesięczny staz na Medical University of Vienna, Wiedeń, Austria; Grupa Prof. Karin Hoffmann-Sommergruber,
temat badań: ekspresja białek rekombinowanych w komórkach drożdżowych Pichia Pastoris

2011-2012 10-miesięczny staż na University of Virginia, Dept. of Molecular Physiology and Biological Physics, Charlottesville, VA, USA; Grupa Prof. Wladka Minora
temat badań: struktura dioksygenaz acireduktonu