Profil pracownika

Mgr inż. Magdalena Szczepanik

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

doktorant

Pokój: 053

E-mail: ncmszcze(at)cyf-kr.edu.pl