Profil pracownika

Dr inż. Grzegorz Mordarski

Pracownik IKiFP PAN od: stycznia 2008

Pokój: 129 i 134

Telefon: +48 12 6395 131

E-mail: nbmordar(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizm redukcji tlenu na katodach w wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych. Ogniwa: SOFC (Solid Oxide Fuell Cell), MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) i SC SOFC (Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell).
- Mechanizm utleniania metanu na anodzie w jednokomorowym ogniwie paliwowym SC SOFC (Single Chamber Solid Oxide Fuel Cell)
- Otrzymywanie i elektrochemiczne badania właściwości powłok antykorozyjnych na stopach magnezu i tytanu.

Metodyka:

- Woltamperometria cykliczna
- Spektroskopia impedancyjna
- Metody impulsowe
- Spektroskopia UV-VIS
- Anodyzacja wysokonapięciowa

Dalsze informacje:

- Magisterium (1981) Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, kierunek - elektronika, specjalność - automatyka "Oprogramowanie wielokanałowego analizatora ampiltudy do badania wyładowań niezupełnych wykonanego w systemie CAMAC sterowanego procesorem typ 131."

2019

 • A. Stankiewicz, Z. Kefallinou, G. Mordarski, Z. Jagoda, B. Spencer, "Surface functionalisation by the introduction of self-healing properties into electroless Ni-P coatings", Electrochimica Acta, 297 (2019) 427 - 434

2018

 • A. Kirpsza, E. Lalik, G. Mordarski, A. Micek-Ilnicka, "Catalytic properties of carbon nanotubes-supported heteropolyacids in isopropanol conversion", Applied Catalysis A, General, 549 (2018) 254-262
 • E.M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • A. Wegrzyn, W. Stawinski, O. Freitas, K. Komędera, A. Błachowski, Ł. Jęczmionek, T. Dańko, G. Mordarski, S. Figueiredo, "Study of adsorptive materials obtained by wet fine milling and acid activation of vermiculite", APPLIED CLAY SCIENCE, 155 (2018) 37 - 49
 • W. Stawinski, A. Wegrzyn, G. Mordarski, M. Skiba, O. Freitas, S. Figueiredo, "Sustainable adsorbents formed from by-product of acid activation of vermiculite and leached-vermiculite-LDH hybrids for removal of industrial dyes and metal cations", APPLIED CLAY SCIENCE, 161 (2018) 6 - 14
 • A. Pacuła, R.P. Socha, P. Pietrzyk, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, R. Kosydar, G. Mordarski, "Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and cobalt derived from acetonitrile and Co-Al layered double hydroxides", J. Mater. Sci., 10.1007/s10853-018-2427-9
 • G. Mordarski, R. Socha, P. Panek, G. Putynowski, P. Balawender, M.Musztyfaga-Staszuk, A METHOD FOR MANUFACTURING MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES AND MODIFIED ELECTRICALLY-CONDUCTIVE COPPER PARTICLES MANUFACTURED THEREOF, European Patent Office, Patent No: 18190412.9 – 110, 13-11-2018

2017

 • W. Stawiński, A. Węgrzyn, O. Freitas, L. Chmielarz, G. Mordarski, S. Figueiredo, "Simultaneous removal of dyes and metal cations using an acid, acid-base and base modified vermiculite as a sustainable and recyclable adsorbent", Science of the Total Environment, 576 (2017) 398–408
 • J. Molenda, J. Kupecki, R. Baron, M. Blesznowski, G. Brus, T. Brylewski, M. Bucko, J. Chmielowiec, K. Cwieka, M. Gazda, A. Gil, P. Jasinski, Z. Jaworski, J. Karczewski, M. Kawalec, G. Mordarski, M. Mosialek, P. Nowak et al., "Status report on high temperature fuel cells in Poland – Recent advances and achievements", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (2017) 4366-4403
 • E. Lalik, G. Mordarski, R. P. Socha, A. Drelinkiewicz, "Chaotic variations of electrical conductance in powdered Pd correlating with oscillatory sorption of D2", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 7040-7053

2016

 • J. Wojewoda-Budka, A. Wierzbicka-Miernik, L. Litynska-Dobrzynska, M. J. Szczerba, G. Mordarski, M. Mosiałek, Z. Huber, P. Zieba, "Microstructure characteristics and phase transformation after heat treatment of the Ni-P and Ni-P-Re electroless deposited coatings", Electrochimica Acta, 209 (2016) 183-191
 • P. Nowak, M. Mosiałek, G. Mordarski, "Badania nad stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10 (2016) 23 - 25
 • P. Nowak, M. Mosiaůek, G. Mordarski, "Badania nad stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC) w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie", Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Wodoru i Ogniw Paliwowych, 10 (2016) 23-25

2015

 • M. Kopeć, K. Szczepanowicz, G. Mordarski, K. Podgórna, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, T. Hack, "Self-healing epoxy coatings loaded with inhibitor-containing polyelectrolyte nanocapsules", Prog. Org. Coat., 84 (2015) 97–106

2014

 • M. Mosiałek, P. Nowak, M. Dudek, G. Mordarski, "Oxygen reduction at the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 interface studied by electrochemical impedance spectroscopy and cyclic voltammetry at the silver point electrode", Electrochimica Acta, 120 (2014) 248-257
 • K. Drabczyk, R. Socha, P. Panek, G. Mordarski, "Electrodeposition of thin metallic layer for solar cell electrodes", Soldering and Surface Mount Technology, 26 (2014) 18-21

2013

 • M. Mosiałek, M. Dudek, P. Nowak, R.P. Socha, G. Mordarski, E. Bielańska, "Changes in the Morphology and the Composition of the Ag|Gd0.2Ce0.8O1.9 Interface Caused by Polarization", Electrochim. Acta, 104 (2013) 474-480
 • M. Mosiałek, M. Tatko, M. Dudek, E. Bielańska, G. Mordarski, "Composite Ag-La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3 cathode material for solid oxide fuel cells, preparation and characteristic", Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2013) 1341-1345

2012

 • M. Mosiałek, E. Bielańska, R. P. Socha, M. Dudek, G. Mordarski, P. Nowak, J. Barbasz, A. Rapacz-Kmita, "Changes in the morphology and the composition of the Ag| YSZ and Ag| LSM interfaces caused by polarization", Solid State Ionics, 225 (2012) 775-779

2011

 • M. Mosiałek, G. Mordarski, P. Nowak, W. Simka, G. Nawrat, M. Hanke, R.P. Socha, J. Michalska, "Phosphate–permanganate conversion coatings on the AZ81 magnesium alloy: SEM, EIS and XPS studies", Surface & Coatings Technology, 206(1) (2011) 51-62
 • M. Dudek, M. Mosiałek, G. MordarskI, R.P. Socha, A. Rapacz-Kmita, "Ionic conductivity of the CeO2-Gd2O3-SrO system", Archives Of Metallurgy And Materials, 56 (2011) 1249-1255
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mosiałek, G. Mordarski, "High Temperature Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices Application", Materiały Ceramiczne /Ceramic Materials/, 62 (2011) 500-505
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mroczkowska, M. Mosiałek, G. Mordarski, P. Dudek, "Elektrolity stałe w układzie CeO2-Sm2O3-Nd2O3", Szkło i Ceramika, (2011) 38-44

2010

 • M. Ruggiero-Mikołajczyk, L. Suski, G. Mordarski, J. Kołacz, R. Grabowski, "Dependencies of the open-circuit voltage of Au/YSZ/Pt single-chamber fuel on the composition of the uniform CH4+O2 gas mixture with the solid carbon deposition", Electrochimica Acta, 55 (2010) 8513-8516
 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mroczkowska, M. Mosiałek, G. Mordarski, "Co-doped ceria-based solid solution in the CeO2–M2O3–CaO, M=Sm, Gd system", Electrochimica Acta, 55 (2010) 4387-4394

2009

 • M. Dudek, A. Rapacz-Kmita, M. Mosiałek, G. Mordarski, "High Temperature Oxide Electrolytes for Electrochemical Devices Application", Proc. 11th ECERS Conference, Krakow, 2009, (2009) 360-365