how to start of a college application essay where can i buy geography essays definition essay on true friendship writing assistance online dissertations and theses archives the dissertation uk bibliography books online homework help uk

Profil pracownika

Dr Ewelina Jarek

Pracownik IKiFP PAN od: 2007

Pokój: 133

Telefon: +48 12 6395 128

E-mail: ncjarek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Fizykochemia ciekłych powierzchni międzyfazowych adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych surfaktantów.
- Teoretyczny opis adsorpcji mieszanin jonowych i niejonowych surfaktantów na ciekłych granicach faz

Metodyka:

- Szereg metod pomiaru napięcia powierzchniowego (metoda analizy kształtu wiszącej kropli, płytka Wilhelmy'ego, metoda pierścienia du Noüy'a oraz metoda pomiaru dynamicznego napięcia powierzchniowego metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku)
- Podstawowe techniki modelowania molekularnego przy użyciu komercyjnego oprogramowania

Dalsze informacje:

- Doktorat (2006) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie Tytuł pracy "Adsorpcja mieszanin jonowych i niejonowych związków powierzchniowo czynnych na granicach faz ciecz/gaz"(chemia)
- Magisterium (2001) Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Uniwersytet Jagielloński Kraków, Tytuł pracy: "Przebieg oogenezy u Acheta domesticus (Orthoptera: Gryllidae)" (biologia)

Staże zagraniczne

- 2006/2007 - jeden rok-asystent -Akademia Górniczo- Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie
- 2003- miesiąc w Golm w Instytucie Koloidów i Chemii Powierzchni imienia Maxa Planka w Niemczech
- 2003 - miesiąc na Uniwersytecie Tomasza Baty w Zlinie, Czechy

2020

 • Ł. Lamch, K. Witek, E. Jarek, E. Obłąk, P. Warszyński , K.A. Wilk , "New mild amphoteric sulfohydroxybetaine-type surfactants containing different labile spacers: Synthesis, surface properties and performance", J Colloid Interface Sci, 558 (2020) 220-229

2019

 • •E. Santini, E. Jarek, F. Ravera, L. Ligierri, P. Warszynski, M. Krzan, „Surface properties and foamability of saponin and saponin-chitosan systems”, Coll. Surf. B, May 2019 DOI: 10.1016/j.colsurfb.2019.05.035

2016

 • G. Para, J. Łuczyński, J. Palus, E. Jarek, K. A. Wilk, P. Warszyński, "Hydrolysis Driven Surface Activity of Esterquat Surfactants", Journal of Colloid and Interface Science, 465 (2016) 174–182
 • E. Jarek, P. Warszynski, M. Krzan, "Influence of various electrolytes on bubble motion in ionic surfactant solutions", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 505 (2016) 171-178

2015

 • M. Krzan, E. Jarek, P. Warszyński, E. Rogalska, "Effect of products of PLA2 catalyzed hydrolysis of DLPC on motion of rising bubbles", Colloids and Surf. B, 128 (2015) 261-267
 • W. Zieliński, K.A. Wilk, G. Para, E. Jarek, K. Ciszewski , J. Palus, P. Warszyński, "Synthesis, surface activity and antielectrostatic properties of new soft dichain cationic surfactants", Colloids and Surf. A, 480 (2015) 63-70

2014

 • M. Adamczak, A. Kupiec, E. Jarek, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Preparation of the squalene-based capsules by membrane emulsification method and polyelectrolyte multilayer adsorption", Colloids Surf. A, 462 (2014) 147-152

2010

 • E.Jarek, T.Jasiński, W.Barzyk, P.Warszyński, "The pH Regulated Surface Activity of Alkanoic Acids", Colloids Surf. A, 354 (2010) 188-196

2009

 • L. Szyk-Warszyńska, C. Gergely, E. Jarek, F. Cuisinier, R.P. Socha, P. Warszyński, "Calcium Uptake by Casein Embedded in Polyelectrolyte Multilaye", Colloids Surf. A, 343 (2009) 118-126

2006

 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Hofmeister Effect in Adsorption of Cationic Surfactants - Theoretical Description and Experimental Results", Adv.Colloid Interface Sci.,122 (2006) 39-55

2005

 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "The Surface Tension of Aqueous Solution of Cetyltrimethylammonium Cationic Surfactants in Presence of Bromide and Chloride Counterions", Colloid Surf. A, 261 (2005) 65-73

2003

 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Z. Adamczyk "Effect of Electrolytes on Surface Tension of Ionic Surfactant solutions", Colloids Surf. A., 222 (2003), 213-222
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński "Influence of Different Electrolytes on Ionic Surfactant Adsorption", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1149