Profil pracownika

Dr Agnieszka Wojtkiewicz (Rugor)

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

asystent

Pokój: 237, 226

Telefon: +48 12 6395 155, 163

E-mail: a.wojtkiewicz(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

Charakterystyka enzymów szlaku degradacji cholesterolu o znaczeniu aplikacyjnym.

Metodyka:

- Hodowla bakterii w warunkach tlenowych i beztlenowych;
- Oczyszczanie enzymów;
- Badanie aktywności enzymatycznej spektrofotometrycznie oraz z zastosowaniem HPLC;
- Identyfikacja związków steroidowych metodą LC-MS.
- Modelowanie homologiczne i symulacje dynamiki molekularnej w polu siłowym AMBER.

Dalsze informacje:

Magisterium (2011) Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska oraz Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy. Tytuł pracy: "Charakterystyka podjednostek reduktazy benzoilo-CoA obligatoryjnie beztlenowych bakterii".

Staże zagraniczne:

10.2009 - 02.2010 - 4,5 months research fellowship, Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy
07.2010 - 09.2010 - 3 months research felloship, Institut für Biochemie, Universität Leipzig, Lipsk, Niemcy
11.2011 - 02.2012 - 3,5 months research fellowship, AG Prof. Fuchs - Mikrobiologie, Universität Freiburg, Niemcy
2017, 3-week research fellowship – Laboratory of prof. Marco W. Fraaije Faculty of Science and Engineering Biochemistry / Biotechnology, Groningen, Netherlands, stopped-flow technique training in the frame of ERASMUS+
2018, 2-week research fellowship – Laboratory of Prof. Dr. Karl Gruber, Structural bioinformatics and molecular modeling to elucidate enzyme function, Institute of Molecular Biosciences Karl Franzens Universität Graz, molecular modeling training in the frame of ERASMUS+

ORCID: 0000-0001-7521-2233
PUBLONS: publons.com/a/3313632/