Profil pracownika

Dr Michał Skoczek

Pracownik IKiFP PAN od: 2011 - 2015

Doktor

Pokój: 135 Kraków

Telefon: +48 12 6395 126

E-mail: ncskocze(at)cyf-kr.edu.pl

Metodyka:

Modelowanie molekularne
Elektrochemia

Dalsze informacje:

- Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (2010). Kierunek „Biomateriały – materiały dla medycyny”
- Studia Magisterskie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (2009). Kierunek Biotechnologia;(Biotechnologia stosowana)
- Studia międzynarodowe na Norwegian University of Life Sciences w Ås, Norwegia (2009). Specjalizacja - Biotechnologia

Temat pracy magisterskiej:
„Wpływ AVP na wydzielanie in vitro OXY z nadnerczy owiec"

2016

  • M. Skoczek, M. Nosek, P. Weroński, "Voltammetric monitoring of prostasome aggregation and self-fusion", Electrochimica Acta, 190 (2016) 1078-1086
  • Piotr Batys, Paweł Weroński, Magdalena Nosek, Michał Skoczek, "Effective diffusivity of colloidal particle multilayers", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 510 (2016) 176-182

2015

  • P. Batys, M. Nosek, M. Skoczek, P. Weroński, "Synthesis and quantitative characterization of non-conductive colloidal particle multilayers", Electrochimica Acta, 164 (2015) 71-80

2014

  • M. Nosek , P. Batys, M. Skoczek, P. Weroński, "Cyclic Voltammetry Characterization of Microparticle Monolayers", Electrochimica Acta, 133 (2014) 241-246