Profil pracownika

Dr Michał Skoczek

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

Doktor

Pokój: 135 Kraków

Telefon: +48 12 6395 126

E-mail: ncskocze(at)cyf-kr.edu.pl

Metodyka:

Modelowanie molekularne
Elektrochemia

Dalsze informacje:

- Studia Podyplomowe na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (2010). Kierunek „Biomateriały – materiały dla medycyny”
- Studia Magisterskie na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie (2009). Kierunek Biotechnologia;(Biotechnologia stosowana)
- Studia międzynarodowe na Norwegian University of Life Sciences w Ås, Norwegia (2009). Specjalizacja - Biotechnologia

Temat pracy magisterskiej:
„Wpływ AVP na wydzielanie in vitro OXY z nadnerczy owiec"