Profil pracownika

Mgr Wojciech Snoch

Pracownik IKiFP PAN od: 2012

Doktorant

Pokój: 226, 237 Kraków

Telefon: +48 12 6395 155

E-mail: ncsnoch(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

Realizuję pracę doktorską pod opieką Dr Macieja Guzika i Prof. dr hab. Macieja Szaleńca w ramach studiów INTERDOKMED- Interdycyplinarne Nauki dla Medycyny wykonując zarazem badania dla projektu SONATA 2015/17/D/ST4/00514 o tytule: „Biosynteza nowych estrów laktozy za pośrednictwem lipaz. Charakterystyka ich właściwości fizykochemicznych i przeciwrakowych.”

Zajmuję się syntezą bakteryjnych polimerów: polihydroksyalkanianów (PHA) na bazie kwasu nonanowego, modyfuje chemicznie monomery uzyskane z PHA by następnie użyć ich do syntezy wyżej wymienionych estrów cukrowych za pomocą immobilizowanych lipaz.
Oczyszczone produkty tych modyfikacji i syntez są testowane pod kątem właściwości przeciwnowotworowych, antybakteryjnych. Określany jest także ich potencjał do wykorzystania w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i spożywczym.

Metodyka:

Fermentacja bakteryjna
Synteza organiczna
Kataliza enzymatyczna
Chromatografia gazowa i cieczowa

Dalsze informacje:

Projekty:
SONATA 2015/17/D/ST4/00514 (wykonawca)

Współpraca krajowa i zagraniczna:
Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN – Prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Dr Jakub Staroń
Zakład Biologii Komórki WBBiB Uniwersytet Jagielloński –Dr hab. Justyna Drukała, Dawid Wnuk
University College Dublin, Ireland – Prof. dr Kevin O’Connor

Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Oricid:
https://orcid.org/0000-0003-1039-1458