Profil pracownika

Dr Łukasz Mokrzycki

Pracownik IKiFP PAN od: 2004

Asystent

Pokój: 043

Telefon: +48 12 6395 193

E-mail: ncmokrzy(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- kataliza heterogeniczna
- kataliza w ochronie środowiska
- synteza i modyfikacja katalizatorów

Metodyka:

- kataliza heterogeniczna
- synteza i modyfikacja materiałów mikro i mezoporowatych
- katalityczne spalanie lotnych związków organicznych
- preparatyka i charakterystyka katalizatorów dla ochrony środowiska (m.in. katalizatory monolityczne)
- chromatografia gazowa

Dalsze informacje:

Doktorat (2009)- IKiFP PAN, Tytuł pracy: "Transformations of alpha-pinene over modified ZSM-5, ZSM-12 and MCM-22 zeolites"

Magisterium (2004)- Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Projektowanie chiralnych struktur krystalicznych z wykorzystaniem wyselekcjonowanych komponentów: soli metali ziem rzadkich i kwaśnych aminokwasów"

Staże zagraniczne

06.01.2014 - 31.12.2014 - staż podoktorski w Instytucie Chemii Fizycznej im. J. Heyrovskiego, Praga, Republika Czeska, Department of Structure and Dynamics in Catalysis

2009 - tygodniowy pobyt w Katolickim Uniwersytecie w Louvain la Neuve w grupie prof. P. Ruiza (współpraca Polsko-Walońska)

2007 - Miesięczny pobyt w Katolickim Uniwersytecie w Louvain la Neuve w grupie prof. P. Ruiza (współpraca Polsko-Walońska)

2005 - Miesięczny pobyt w Uniwersytecie w Utrechcie w grupie prof. B.M. Weckhuysena (projekt CONCORDE)