Profil pracownika

mgr inż. Karolina Pałka

Pracownik IKiFP PAN od: 2017

Doktorant

Pokój: 135

Telefon: +48 12 6395 126

E-mail: ncpalka(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Badanie struktury i właściwości transportowych wielowarstw modelowych nanocząstek

Metodyka:

Modelowanie z wykorzystaniem metody Monte Carlo (RSA)
Adsorpcja cząstek koloidalnych w naczynku dyfuzyjnym
Mikroskopia sił atomowych
Mikroskopia optyczna
Dynamiczne rozpraszanie światła

Dalsze informacje:

Wykształcenie:
- Magisterium (2017) Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, Tytuł pracy: Effect of milling parameters on rheological behaviors of glazes for digital glazing.