Profil pracownika

Dr inż. Magdalena Procner

Pracownik IKiFP PAN od: 5

specjalista

Pokój: 237

Telefon: +48 12 6395 155

E-mail: magdalena.procner(at)ikifp.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badania kinetyki reakcji metodą zatrzymanego przepływu
- Badania reaktywności porfiryn manganu(III) z wybranymi utleniaczami
- Badania spektroskopowe i kinetyczne reakcji utleniania zanieczyszczeń organicznych na porfirynach manganu(III)
- Wytwarzanie nanowłókien polimerowych metodą elektroprzędzenia z roztworów polimerów

Dalsze informacje:

Doktorat (2019), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, temat pracy „Mechanistic studies on manganese(III)-porphyrin-catalyzed degradation of organic pollutants by various oxidants”

Inżynier (2017), Akademia Górniczo–Hutnicza w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, temat pracy „Dobór składu i parametrów technologicznych elektroprzędzenia nanowłóknin kompozytowych przeznaczonych do regeneracji tkanki kostnej”

Magisterium (2014), Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, temat pracy „Zastosowanie pochodnych kobalaminy jako nośników kompleksów rutenu o potencjalnym zastosowaniu w chemioterapii”

Publikacje:

M. Procner, Ł. Orzeł, G. Stochel, R. van Eldik, “Catalytic degradation of Orange II by MnIII(TPPS) in a basic hydrogen peroxide medium: a detailed kinetic analysis”, Eur. J. Inorg. Chem., 2018, 3462-3471

K. Kosowska, M. Procner, P. Szatkowski, ”Effect of electrospinning conditions on PLA fibers morphology and UV degradation”, Engineering of Biomaterials, 2017, 143, 60

M. Procner, Ł. Orzeł, G. Stochel, R. van Eldik, “Spectroscopic and kinetic evidence for redox cycling, catalase and degradation activities of MnIII(TPPS) in basic aqueous peroxide medium”, Chem. Commun., 2016, 52, 5297-5300

Ł. Orzeł, J. Polaczek, M. Procner, “Recent advances in the investigations of NO activation on cobalt and manganese porphyrins: a brief review”, J. Coord. Chem., 2015, 68, 2971-2989