Profil pracownika

Dr Anna Bratek-Skicki

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

Pokój: 132

Telefon: +48 12 6395 129

E-mail: ncbratek(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy i knetyka adsorpcji polielektrolitów, protein oraz cząstek koloidalnych na powierzchni ciało stałe/ciecz.

- Charakterystyka oraz stabilność układów koloidalnych i biokoloidalnych.

Metodyka:

- Zastosowanie mikroskopów optycznych z kamerami cyfrowymi wraz z analizą obrazu (Leitz, Nikon) do badania procesów adsorpcji "in situ"
- Charakterystyka zaadsorbowanych cząstek metodami elektrokinetycznymi (elektroforeza, potencjał przepływu)
- Pomiary współczynnków dyfuzji metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS)

Dalsze informacje:

- Doktorat (2009) "Określenie wpływu zaadsorbowanych polielektrolitów na kinetykę oraz topologię zaadsorbowanych monowarstw cząstek koloidalnych" - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie
- Magisterium (2002) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Synteza glicydoamidu i jego stopniowa poliaddycja do amin alifatycznych"

Staże zagraniczne:

2009-2010 stypendium podoktorskie (post-doc) - IRCSET fellowship at Centre for Bio-Nano Interaction, Dublin, Ireland.

2018

 • A. Bratek-Skicki, P. Eloy, M. Morga, Ch. Dupont-Gillain, "Reversible protein adsorption on mixed PEO/PAA polimer brushes: role of ionic strength and PEO content", Langmuir, 34 (2018) 3037-3048

2016

 • P. Żeliszewska, A. Bratek - Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Modelling and measurements of fibrinogen adsorption on positively charged microspheres", Condens. Matter Phys., 19 (2016) 13801-13014
 • Anna Bratek-Skicki, Paulina Żeliszewska, Juan M. Ruso, "Fibrinogen: a journey into biotechnology", Soft matter, 12 (2016) 8639-8653

2015

 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Revealing adsorption mechanism of human fibrinogen on positively charge latex", FEBS Journal, 282 (2015) 330
 • A. Bratek - Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Monolayers under Aqueous Conditions", FEBS Journal, 282 (2015) 335-336

2014

 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Adsorption on Latex Particles at pH 7.4 Studied by Electrophoretic Mobility and AFM Measurements", Current Topics In Medicinal Chemistry, 14 (2014) 640-8
 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Mechanisms of fibrinogen adsorption at solid substrates", Current Topics In Medicinal Chemistry, 14 (2014) 702-29
 • Paulina Żeliszewska, Anna Bratek - Skicki, Zbigniew Adamczyk, Michał Cieśla, "Human Fibrinogen Adsorption on Positively Charged Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 11165-11174

2013

 • Anna Bratek-Skicki, Paulina Żeliszewska, Zbigniew Adamczyk, "Tuning conformations of fibrinogen monolayers on latex particles by pH of adsorption", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 103 (2013) 482-488
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Human Fibrinogen Monolayers on Latex Particles: Role of Ionic Strength", Langmuir, 29 (2013) 3700-3710
 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Mechanisms of human fibrynogen adsorption on colloid particles determined by electrokinetic and AFM measuremnts", the FEBS Journal, 280 (2013) 159

2012

 • M. Stępnik, J. Arkusz, A. Smok. A. Bratek-Skicki A, Salvati A., Hanrahan J., Lynch I., Dawson A.K.,De Jong Wim H., Rydzynski K.” Diverse Cytotoxic Effects of Silica Nanoparticles with Different Physico-Chemical Characteristics on 3T3-L1 Mouse and WI-38 Human Fibroblast”, Toxicology and Applied Pharmacology, 263, 2012, 89-101.
 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Dąbrowska, M. Nattich - Rak, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Latex Particles Determined by Zeta Potential and AFM Measurements", Langmuir, 28 (2012) 474–485

2010

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, A. Bratek, "Adsorption and Deposition of Particles, Polyelectrolytes and Biopolymers", Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, 147 (2010) 603-648

2009

 • A.Bratek, Z.Adamczyk, E.Szeląg, A.Bastrzyk, A.Michna, J.Barbasz, "Colloid Particle Deposition on Heterogeneous Surfaces Produced by Polyelectrolyte Adsorption", Colloids Surf. A, 343 (2009) 111-117

2007

 • Z. Adamczyk, A. Michna, M. Szaraniec, A. Bratek, J. Barbasz, "Characterization of Poly(ethylene imine) Layers on Mica by the Streaming Potential and particle Deposition Methods", J. Colloid Interface Sci., 313 (2007) 86-96

2006

 • Z. Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, "Structure of Poly(acrylic)acid in Electrolyte Solutions Determined from Simulations and Viscosity Measurements", J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 22426-22435