Profil pracownika

Mgr Karolina Podgórna

Pracownik IKiFP PAN od: 2012

Doktorant

Pokój: 032A

Telefon: 48 12 6395212

E-mail: ncpodgor(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Enkapsulacja

Metodyka:

Pomiary zeta potencjału
Pomiary wielkości cząstek
Spektroskopia UV-VIS
Spektrofluorymetria

Dalsze informacje:

Magisterium (2011) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Oddziaływanie pegylowanych związków z membranami lipidowymi"

Projekty, szkolenia:
01.07.2010r. - 30.06.2011r. FNP Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Projekt „Polymeric Functional Materials For Biomedical Applications”.

01.07.2011r. - 31.12.2011r. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków, Projekt Multi-level protection of materials for vehicles by "smart" nanocontainers MUST

16.01.2012r. - 31.05.2013r. Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków, F3 Factory Flexible, Fast and Future Factory

02.04.2013r. - 05.04.2013r. School on Surface Analytical Techniques Probing Macromolecules at Water-Solid Interfaces, Geneva, Switzerland

09.06.2013r. - 13.06.2013r. Training School European Student Colloid Conference 2013, Golm, Germany

2016

  • S. Łukasiewicz, K. Szczepanowicz, K. Podgorna, E. Blasiak,N. Majeed, S. Ogren, W. Nowak, P. Warszynski, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of Clozapine in polymeric nanocapsules and its biological effects", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 140 (2016) 342-52

2015

  • M. Kopeć, K. Szczepanowicz, G. Mordarski, K. Podgórna, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, T. Hack, "Self-healing epoxy coatings loaded with inhibitor-containing polyelectrolyte nanocapsules", Prog. Org. Coat., 84 (2015) 97–106

2014

  • K. Szczepanowicz, K. Podgórna, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Formation of Oil Filled Nanocapsules with Silica Shells Modified by Sequential Adsorption of Polyelectrolytes", Colloids Surf., A, 441 (2014) 885–889