Profil pracownika

Prof. dr hab. Alicja Drelinkiewicz

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 02

Telefon: +48 12 6395 114

E-mail: ncdrelin(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- reakcje katalitycznego uwodorniania,
uwodrnianie nienasyconych aldehydów, furfuralu, HMF
- synteza i charakteryzacja nośnikowych katalizatorów mono- i bimetalicznych,
- biopaliwa

Metodyka:

- testy katalitycznego uwodorniania, analiza GC-MS i HPLC, FTIR, Raman, UV-Vis, XPS, XRD, SEM, TEM, CV

Dalsze informacje:

- 1974 - mgr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Chemia)
- 1977 - Dr Uniwersytet Jagielloński, Kraków (Chemia)
- 1977 - 1978, technolog, Zakłady Chemiczne Alwernia
- 1979 - adiunkt, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
- 1997 - habilitacja, Uniwersytet Jagielloński (Kraków)
- 1999 - Kemira Chemical OY, Research Centre, Oulu, Finlandia
- 2005 - Docent, Insytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN, Kraków

2021

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Synthesis of carbon-supported bimetallic palladium–iridium catalysts by microemulsion: characterization and electrocatalytic properties", Journal of Materials Science, 56 (2021) 392–414

2020

 • I. Szewczyk, R. Kosydar, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "Effect of the type of siliceous template and carbon precursor on physicochemical and catalytic properties of mesoporous nanostructured carbon-palladium systems", Journal of Porous Materials, 27 (2020) 1287-1308

2019

 • R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, J. Kryściak-Czerwenka, A. Drelinkiewicz, "Liquid phase hydrogenation of furfural under mild conditions over Pd/C catalysts of various acidity", React. Kinet. Mech. Cat., 126 (2019) 417-437
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", J. Chem.-NY, (2019) 4314975
 • D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, R. P. Socha, M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bukowska, "Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions", Mol. Catal., 470 (2019) 145-151
 • R. Kosydar, I. Szewczyk, P. Natkański, D. Duraczyńska, J. Gurgul, P. Kuśtrowski, A. Drelinkiewicz, "New insight into the effect of surface oxidized groups of nanostructured carbon supported Pd catalysts on the furfural hydrogenation", Surfaces and Interfaces, 17 (2019) 100379

2018

 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, R. Kosydar, D. Duraczyńska, J. Gurgul, "Carbon-supported Pd100-XAuX alloy nanoparticles for the electrocatalytic oxidation of formic acid; influence of metal particles composition on activity enhancement", Appl. Catal. B-Environ., 221 (2018) 393-405
 • M. Radlik, W. Juszczyk, K. Matus, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, Z. Karpiński, "Generation of palladium silicide in the PdAu-SiO2 nanocomposites during heating in hydrogen", Journal of Alloys and Compounds, 735 (2018) 349-354
 • M. Kolodziej, E. Lalik, J.C. Colmenares , P. Lisowski , J. Gurgul, D. Duraczynska, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of Pd/MoO3 prepared by the sonophotodeposition method", Mater. Chem. Phys., 204 (2018) 361-372

2017

 • E. Lalik, G. Mordarski, R. P. Socha, A. Drelinkiewicz, "Chaotic variations of electrical conductance in powdered Pd correlating with oscillatory sorption of D2", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 7040-7053
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, M. Góral-Kurbiel, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "Formation of Pd-group VIII bimetallic nanoparticles by the “water-in-oil” microemulsion method", Colloids Surf. A, 529 (2017) 246-260

2016

 • M. Kołodziej, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, D. Duraczynska, R. Kosydar, "Activity/selectivity control in Pd/HxMoO3 catalyzed cinnamaldehyde hydrogenation", Appl. Catal. A-Gen., 515 (2016) 60-71
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, R. Tokarz-Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, J. Gurgul, D. Duraczyńska, "A role of Au-content in performance of Pd-Au/SiO2 and Pd-Au/Al2O3 catalyst in the hydrogen and oxygen recombination reaction. The microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A-Gen., 517 (2016) 196-210
 • M. Góral-Kurbiel, R. Kosydar, J. Gurgul, B. Dembińska, P.J. Kulesza, A. Drelinkiewicz, "Carbon supported PdxPty nanoparticles for oxygen reduction. The effect of Pd:Pt ratio", Electrochim. Acta, 222 (2016) 1220-1233
 • M. Bonarowska, Z. Karpiński, R. Kosydar, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, J. Szlachetko, D.L.A. Fernandes, J. Sa, "Hydrodechlorination Using Pd–Au Nanoparticles to Convert Chloro-Containing Compounds to Useful Chemicals", Reference Module in Materials Science and Materials Engineering, (2016)

2015

 • A. Pacuła, K. Pamin, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, B. Gil, E. Bielańska, R. Dula, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of hybrid catalysts derived from 12-molybdophosphoric acid and montmorillonites", Applied Catalysis A: General, 498 (2015) 192-204
 • E. Lalik, R. Kosydar, R. Tokarz – Sobieraj, M. Witko, T. Szumełda, M. Kołodziej, W. Rojek, T.Machej, A. Drelinkiewicz, "Humidity induced deactivation of Al2O3 and SiO2 supported Pd, Pt, Pd-Pt catalysts in H2 + O2 recombination reaction: the catalytic, microcalorimetric and DFT studies", Appl. Catal. A, 501 (2015) 27-40
 • Magdalena Bonarowska, Zbigniew Karpiński, Robert Kosydar, Tomasz Szumełda, Alicja Drelinkiewicz, "Hydrodechlorination of CCl4 over carbon-supported palladium–gold catalysts prepared by the reverse ‘‘water-in-oil’’ microemulsion method", Comptes Rendus Chimie, 18 (2015) 1143-1151
 • Erwin Lalik, Alicja Drelinkiewicz, Robert Kosydar, Tomasz Szumełda, Elżbieta Bielańska, Dan Groszek, Angelo Iannetelli, Martin Groszek, "Oscillatory Behavior and Anomalous Heat Evolution in Recombination of H2 and O2 on Pd-based Catalysts", Industrial & Engineering Chemistry Research, 54 (2015) 7047-7058
 • E. Lalik, M. Kołodziej, R. Kosydar, T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, "Hydrogen and oxygen reaction on SiO2 and MoO3 supported Pd-Pt catalysts", Recyclable Catalysis, 2 (2015) 27-35
 • E. Lalik, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, W. Rojek, T. Machej, J. Gurgul, T. Szumełda, M. Kołodziej, E. Bielańska, "Activity and deactivation of Pd/Al2O3 catalysts in hydrogen and oxygen recombination reaction; a role of alkali (Li, Cs) dopant", Int. J. Hydrogen Energy, 40 (2015) 16127-16136

2014

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, J. Kryściak-Czerwenka, "Efficient dehydration of ethanol on the self-organized surface layer of H3PW12O40 formed in the acidic potassium tungstophosphates", Appl. Catal. A: General, 469 (2014) 290-299
 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, D. Mucha, J. Kryściak-Czerwenka, R. Rachwalik, "Preparation of active Cs2HPW12O40 catalyst with the ‘core-shell’ secondary structure by a self-organizing process ", Appl. Catal. A:General, 469 (2014) 239-249
 • M. Góral-Kurbiel, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, B. Dembińska, P.J. Kulesza, "The effect of Nafion ionomer on electroactivity of palladium–polypyrrole catalysts for oxygen reduction reaction", J Solid State Electrochem, 18 (2014) 639-653
 • A. Pacuła, K. Pamin, A. Zięba, J. Kryściak-Czerwenka, Z. Olejniczak, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, "Physicochemical and catalytic properties of montmorillonites modified with 12-tungstophosphoric acid", Applied Clay Science, 95 (2014) 220-231
 • M. Góral-Kurbiel, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, B. Dembińska, P.J. Kulesza, J. Gurgul, "Palladium Content Effect on the Electrocatalytic Activity of Palladium–Polypyrrole Nanocomposite for Cathodic Reduction of Oxygen", Electrocatalysis, 5 (2014) 23-40
 • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, R. Kosydar, J. Gurgul, "Hydrogenation of cinnamaldehyde in the presence of PdAu/C catalysts prepared by the reverse “water-in-oil” microemulsion method", Applied Catalysis A: General, 487 (2014) 1-15
 • A. Drelinkiewicz, Z. Kalemba-Jaje, E. Lalik, R. Kosydar, "Organo-sulfonic acids doped polyaniline – based solid acid catalysts for the formation of bio-esters in transesterification and esterification reactions", Fuel, 116 (2014) 760-771
 • Z. Kalemba-Jaje, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, E. N. Konyushenko, J. Stejskal, "Bio-esters formation in transesterification and esterification reactions on carbon and silica supported organo-sulfonic acids-polyaniline solid catalysts", Fuel, 135 (2014) 130-145

2013

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, R. Rachwalik, M. Zimowska, D. Mucha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, "Preparation and characterization of mesoporous Cs2HPW12O40 salt, active in transformation of m-xylene", Appl. Catal. A:General, 450 (2013) 19-27
 • A. Drelinkiewicz, Z. Kalemba-Jaje, E. lalik, A. Zieba, J. Stejskal, "Transesterification of triacetin and castor oil with methanol catalysed by supported polyaniline-sulfate. A role of polymer morphology", Applied Catalysis A, 455 (2013) 92-106
 • R. Kosydar; M. Góral, A. Drelinkiewicz, J. Stejskal, "Role of polyaniline morphology in Pd particles dispersion. Hydrogenation of alkynes in the presence of Pd-polyaniline catalysts", Chemical Papers, 67 (2013) 1087-1095

2012

 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Nanospace constraints in mesoporous silica carriers - a factor of critical importance in promoting the catalytic activity of supported ruthenium (II) complex with hemilabile phosphine ligand", Applied Catalysis A: General, 427-428 (2012) 16-23
 • R. Kosydar, M. Góral, J. Gurgul, A. Drelinkiewicz, "The effect of support properties in the preparation of Pd size-controlled catalysts by “water-in-oil” microemulsion method", Catalysis Communications, 22 (2012) 58-67
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Architecture of a mesoporous support - A key factor controlling catalytic activity of supported ruthenium (II) complex", Annual Report 2012 Polish Academy of Science, Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Science, (2012) 62-64

2011

 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E. Bielańska, E. M. Serwicka, L. Lityńska-Dobrzyńska, "Hydrogenation of acetophenone in the presence of Ru catalysts supported on amine groups functionalized polymer", Catal. Lett., 141 (2011) 83-94
 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, D. Mucha, B. Gil, Z. Brożek-Mucha, Z. Olejniczak, "The influence of reagent used for the precipitation of Cs2HPW12O40 salt on its textural and catalytic properties", Microporous Mesoporous Mater., 144 (2011) 46-56
 • R. Kosydar, A. Drelinkiewicz, E. Lalik, J. Gurgul, "The role of alkali modifiers (Li, Na, K, Cs) in activity of 2%Pd/Al2O3 catalysts for 2-ethyl-9,10-anthraquione hydrogenation", Applied Catalysis A: General, 402 (2011) 121-131

2010

 • A.Zięba, A.Pacuła, A.Drelinkiewicz, "Transesterification of Triglycerides with Methanol Catalysed by Heterogeneous Zinc Hydroxy Nitrate Catalyst. Evaluation of Variables Affecting the Activity and Stability of Catalyst", Energy Fuels, 24 (2010) 634–645
 • D. Duraczyńska, A. Drelinkiewicz, E.M. Serwicka, D. Rutkowska-Zbik, E. Bielańska, R. Socha, A. Bukowska, W. Bukowski, "Preparation and characterization of RuCl3 – diamine group functionalized polymer", Reactive & Funct Polymers, 70 (2010) 382-391
 • A. Zięba, L. Matachowski, J. Gurgul, E. Bielańska, A. Drelinkiewicz, "Transesterification reaction of triglycerides in the presence of Ag-doped H3PW12O40", J. Mol. Catal. A , 316 (2010) 30-44
 • A.Zięba, A.Pacuła, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, "Transesterification of Triglycerides with Methanol over Thermally Treated Zn5(OH)8(NO3)2 x 2 H2O Salt", Fuel, 89 (2010) 1961–1972
 • A. Zięba, A. Drelinkiewicz, P. Chmielarz, L. Matachowski, J. Stejskal, "Transesterification of triacetin with metanol on various solid acid catalysts. A role of catalyst properties", Appl. Catal. A:General, 387 (2010) 13-25
 • R.Kosydar, A.Drelinkiewicz, J.P.Ganhy , "Degradation reactions in anthraquinone process of hydrogen peroxide synthesis", Catal. Lett. , 139 (2010) 105-113
 • A.Zieba, A.Drelinkiewicz, E.N.Konyushenko, J.Stejskal , "Activity and stability of polyaniline-sulfate-based solid acid catalysts for the transesterification of triglycerides and esterification of fatty acids with methanol", Applied Catalysis A, 383 (2010) 169–181

2009

 • A.Drelinkiewicz, J.W.Sobczak, E.Sobczak, M.Krawczyk, A.Zięba, A.Waksmundzka-Góra "Physicochemical and Catalytic Properties of Pt-Poly(4-vinylpyridine) Composites", Mater. Chem. Phys., 114 (2009) 763-773
 • A.Drelinkiewicz, W.Stanuch, A.Knapik, A.Ghanem, R.Kosydar, A.Bukowska, W.Bukowski "Amine-groups Functionalized Gel-type Resin Supported Pd Catalysts. Physicochemical and Catalytic Properties in Hydrogenation of Alkynes", J, Mol. Catal. A, 300 (2009) 8-18
 • A.Drelinkiewicz, A.Zięba, J.W.Sobczak, M.Bonarowska, Z.Karpiński, A.Waksmundzka-Góra, J.Stejskal "Polyaniline Stabilized Highly Dispersed Pt Nanocomposites: Preparation, Characterization and Catalytic Properties", React. Funct. Polym., 69 (2009) 630-642
 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Ruthenium(II) Phosphine/Mesoporous Silica Catalysts: The Impact of Active Phase Loading and Active Site Density on Catalytic Activity in Hydrogenation of Phenylacetylene", Appl. Catal. A, 371 (2009) 166-172
 • L.Matachowski, A.Zięba, M.Zembala, A.Drelinkiewicz "A Comparison of Catalytic Properties of CsxH3-xPW12O40 Salts of Various Cesium Contents in Gas Phase and Liquid Phase Reactions", Catal. Lett., 133 (2009) 49-62
 • A.Zięba, L.Matachowski, E.Lalik, A.Drelinkiewicz "Methanolysis of Castor Oil Catalysed by Solid Potassium and Cesium Salts of 12-Tungstophosphoric Acid", Catal. Lett., 127 (2009) 183-184

2008

 • A.Drelinkiewicz, A.Knapik, W.Stanuch, J.W.Sobczak, A.Bukowska, W.Bukowski "Diamine Functionalized Gel-Type Resin as a Support for Palladium Catalysts. Preparation, Characterization and Catalytic Properties in Hydrogenation of Alkynes", React. Funct. Polymer, 68 (2008) 1650-1662
 • A.Drelinkiewicz, A.Knapik, A.Waksmundzka-Góra, A.Bukowska, W.Bukowski, J.Noworól "Functional Gel-Type Resin Based Palladium Catalysts. The Role of Polymer Properties in the Hydrogenation of C=C in Isomers, Maleic and Fumaric Acids", React. Funct. Polymer, 68 (2008) 1059-1071
 • A.Drelinkiewicz, J.W.Sobczak, E.Sobczak, M.Krawczyk, A.Zięba, A.Waksmundzka-Góra "Physicochemical and Catalytic Properties of Pt-poly(4-Vinylpyridine) Composites", Mater. Chem. Physics, (2008) (available on line)
 • A.Drelinkiewicz, A.Zięba, A.Król, J.W.Sobczak, M.Grzywa "Polyaniline Supported Pd and Pt Catalysts. Role of Polymer Matrix in the Hydrogenation of 2-Butyne-1,4-diol", Polish J. Chem., 82 (2008) 1717-1732
 • D.Duraczyńska, E.M.Serwicka, A.Waksmundzka-Góra, A.Drelinkiewicz, Z.Olejniczak, "Immobilization of Cationic Ruthenium(II) Complex Containing the Hemilable Phosphaallyl Ligand in Hexagonal Mesoporous Silica (HMS) and aApplication of this Material as Hydrogenation Catalyst", J. Organomet. Chem., 693 (2008) 510-518
 • A.Knapik, A.Drelinkiewicz, M.Szaleniec, W.Makowski, A.Waksmundzka-Góra, A.Bukowska, W.Bukowski, J.Noworól "Hydrogenation of Unsaturated Carboxylic Acids on Functional Gel-Type Resin Supported Pd Catalysts. The Effect of Reactant Structure", J. Mol. Catal. A, 279 (2008) 47-56
 • A.Knapik, A.Drelinkiewicz, A.Waksmundzka-Góra, A.Bukowska, W.Bukowski, J.Noworól "Hydrogenation of 2-Butyne-1,4-diol in the Presence of Functional Crosslinked Resin Supported Pd Catalysts. The role of Polymer Properties in Activity/Selectivity Pattern", Catal. Lett., 122 (2008) 155-166

2007

 • A. Drelinkiewicz, A. Waksmundzka-Góra, J.W. Sobczak, J. Stejskal "Hydrogenation of 2-Ethyl-9,10-anthraquinone on Pd-Polyaniline (SiO2) Composite Catalyst. The Effect of Humidity", Appl. Catal. A, 333 (2007) 219-228

2006

 • A. Drelinkiewicz, A. Waksmundzka-Góra "Investigation of 2-Ethylanthraquinone Degradation on Palladium Catalysts", J. Mol. Catal. A, 246 (2006) 167-175
 • A. Drelinkiewicz, A. Waksmundzka-Góra "Hydrogenation of 2-Ethyl-9,10-anthraquinone on Pd/SiO2 Catalysts. The Role of Humidity in the Transformation of Hydroquinone Form", J. Mol. Catal. A, 258 (2006) 1-9