Profil pracownika

Dr hab. Krzysztof Szczepanowicz, prof. IKiFP PAN

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

profesor IKiFP

Pokój: 140 , 221, 041

Telefon: +48 12 6395121

E-mail: ncszczep(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

• Wcelowane dostarczanie leków
• Nanonośniki leków dla terapii chorób neurodegeracyjnych
• Nanonośniki leków przeciwnowotworowych
• Nanonośniki teranostyczne
• Nanonośniki o kontrolowanym uwalnianiu czynnika aktywnego
• Magnetyczne systemy dostarczania leków
• Synteza nanocząstek polimerowych.
• Synteza koloidalnych nanocząstek metali i tlenków metali
• Właściwości przewodzące nanomateriałów.
• Właściwości antybakteryjne oraz antygrzybiczne nanomateriałów
• Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe i kompozytowe: struktura, właściwości i funkcjonalność
• Emulsyfikacja
• Enkapsulacja
• Korozja/powłoki antykorozyjne

Metodyka:

Pomiary wielkości cząstek
Pomiary potencjału zeta
Spektroskopia UV-Vis
Spektrofluorymetria
Spektroskopia IR
Mikrowaga kwarcowa (QCM-D)
Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)
Pomiary przewodnictwa elektrycznego

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2017) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł osiągnięcia naukowego: „Polielektrolitowe nanonośniki do zastosowań biomedycznych”

- Doktorat (2010) Międzynarodowe Studium Doktoranckie Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Tytuł pracy: „Encapsulation of active agents in liquid core capsules”, promotor: prof. dr hab. Piotr Warszyński

- Magisterium (2004) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Hydroliza poli(N-winyloformamidu) w mikroemulsji"

Staże zagraniczne

- 2006/2007 - 7 tygodni , Norwegia, Oslo, SINTEF Materials and Chemistry,

2020

 • A. Pajor‑Świerzy, R. Pawłowski, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "The conductive properties of ink coating based on Ni–Ag core–shell nanoparticles with the bimodal size distribution", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, (2020)

2019

 • A. Pajor-Świerzy, D. Gaweł, E. Drzymała, R. Socha, M. Parlińska-Wojtan, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "The optimization of methods of synthesis of nickel-silver core-shell nanoparticles for conductive materials", Nanotechnology, (2019)
 • M. Synowiec, A. Micek-Ilnicka, K. Szczepanowicz, A. Różycka, A. Trenczek-Zając, K. Zakrzewska, M. Radecka, "Functionalized structures based on shape-controlled TiO2", Applied Surface Science, 473 (2019) 603-613
 • T. Kruk, M. Gołda-Cępa, K. Szczepanowicz, L. Szyk-Warszyńska, M. Brzychczy-Włoch, A. Kotarba, P. Warszyński, "Nanocomposite multifunctional polyelectrolyte thin films with copper nanoparticles as the antimicrobial coatings", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 181 (1) (2019) 112-118
 • A. Basta-Kaim, J. Ślusarczyk, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M. Leśkiewicz, M. Regulska, E. Trojan, W. Lasoń, "Protective effects of polydatin in free and nanocapsulated form on changes caused by lipopolysaccharide in hippocampal organotypic cultures", Pharmacological Reports, 71 (4) (2019) 603-613
 • A. Karabasz, K. Szczepanowicz, A. Cierniak, R. Mezyk-Kopec, G. Dyduch, M. Szczech, J. Bereta, M. Bzowska, "Long-term in vivo exposure to polyelectrolyte nanocapsules stimulates immune response", FEBS OPEN BIO, 9 (2019) 373-374
 • A. Pajor-Świerzy, R. Socha, R. Pawłowski, P. Warszynski, K. Szczepanowicz, "Application of metallic inks based on nickel-silver core-shell nanoparticles for fabrication of conductive films", Nanotechnology , 30 (22) (2019) 225301
 • M. Szczęch, A. Karabasz, N. Łopuszyńska, M. Bzowska, W.P Węglarz, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "Gadolinium labeled polyelectrolyte nanocarriers for theranostic application", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 183 (1) (2019) 110396
 • S. Łukasiewicz, A. Mikołajczyk, M. Szczęch, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of clozapine into polycaprolactone nanoparticles as a promising strategy of the novel nanoformulation of the active compound", J Nanopart Res, 21 (2019) 149

2018

 • M. Bzowska, A. Karabasz, K. Szczepanowicz, "Encapsulation of camptothecin into pegylated polyelectrolyte nanocarriers", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, (2018)
 • K. Szczepanowicz, T. Kruk, W. Świątek, A.M. Bouzga, Ch.R. Simon, P. Warszyński, "Poly (l-glutamic acid)-g-poly (ethylene glycol) external layer in polyelectrolyte multilayer films: Characterization and resistance to serum protein adsorption", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 166 (2018) 295-302
 • M. Piotrowski, D. Jantas, M. Leśkiewicz, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, W. Lasoń, "Polyelectrolyte-coated nanocapsules containing cyclosporin A protect neuronal-like cells against oxidative stress-induced cell damage", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, (2018)
 • A Karabasz, K Szczepanowicz, A Cierniak, J Bereta, M Bzowska, "In vitro toxicity studies of biodegradable, polyelectrolyte nanocapsules", International journal of nanomedicine , 13 (2018) 5159

2017

 • K Podgorna, K Jankowska, K Szczepanowicz, "Polysaccharide gel nanoparticles modified by the Layer-by-Layer technique for biomedical applications", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 519 (2017) 192-198
 • K. Szczepanowicz, G. Para, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Co-adsorption of polyanions and esterquat surfactants; effect on formation and stability of micellar core nanocapsules", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 519 (2017) 117-124
 • K Podgórna, K Szczepanowicz, M Piotrowski, M Gajdošová, F Štěpánek, P Warszyński, "Gadolinium alginate nanogels for theranostic applications", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 153 (2017) 183-189
 • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, A. Karabasz, P. Warszynski, "Polyelectrolyte nanocapsules formed through layer by layer approach as an alternative camptothecin delivery system", FEBS JOURNAL, 284 (2017) 341-341
 • S. Łukasiewicz, E. Błasiak, K. Szczepanowicz, K. Guzik, M. Bzowska, P. Warszyński, M. Dziedzicka-Wasylewska, "The interaction of clozapine loaded nanocapsules with the hCMEC/D3 cells–In vitro model of blood brain barrier", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 159 (2017) 200-210
 • K. Szczepanowicz, P. Piechota, W.P. Węglarz, P. Warszyński, "Polyelectrolyte nanocapsules containing iron oxide nanoparticles as MRI detectable drug delivery system", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 351-356
 • M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński, "Neuroprotective action of undecylenic acid (UDA) encapsulated into PCL nanocarriers", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 41-47

2016

 • T. Kruk, K. Szczepanowicz, D. Kręgiel, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Nanostructured Multilayer Polyelectrolyte Films with Silver Nanoparticles as Antibacterial Coatings", Colloids Surf., B, 137 (2016) 158-66
 • S. Łukasiewicz, K. Szczepanowicz, K. Podgorna, E. Blasiak,N. Majeed, S. Ogren, W. Nowak, P. Warszynski, M. Dziedzicka-Wasylewska, "Encapsulation of Clozapine in polymeric nanocapsules and its biological effects", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 140 (2016) 342-52
 • M. Gackowski, E. Bielanska, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, M. Derewinski, "Deposition of Zeolite Nanoparticles Onto Porous Silica Monolith", Surface Innovations, 4(2) (2016) 88-101
 • K. Szczepanowicz, M. Bzowska, T. Kruk, A. Karabasz, J. Bereta, P. Warszynski, "Pegylated polyelectrolyte nanoparticles containing Paclitaxel as a promising candidate for drug carriers for passive targeting", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 143 (2016) 463–471
 • J. Ślusarczyk, M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, M. Regulska, M. Leśkiewicz, P. Warszyński, B. Budziszewska, W. Lasoń, A. Basta-Kaim, "Nanocapsules with polyelectrolyte shell as a platform for 1,25-dihydroxyvitamin D3 neuroprotection: study in organotypic hippocampal slices", Neurotoxicity Research, (2016) 1-12
 • K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, J. Staroń, M. Leśkiewicz, M. Regulska, W. Lasoń, P. Warszyński, "Encapsulation of curcumin in polyelectrolyte nanocapsules and their neuroprotective activity", Nanotechnology, 27(35) (2016) 355101
 • K. Szczepanowicz, G. Para, K. A. Wilk, P. Warszyński, "Co-Adsorption of Polyanions and Esterquat Surfactants; Effect on Formation and Stability of Micellar Core Nanocapsules", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, (2016)
 • M.Kopeć, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, P. Nowak, "Liquid-core polyelectrolyte nanocapsules produced by membrane emulsification as carriers for corrosion inhibitors", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 510 (2016) 2-10
 • L. Cristofolini, K. Szczepanowicz, D. Orsi, T. Rimoldi, F. Albertini, P. Warszynski, "Hybrid polyelectrolyte/Fe3O4 nanocapsules for hyperthermia applications", ACS Appl. Mater. Interfaces, (2016)

2015

 • J. Zawała, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Theoretical and experimental studies of drop size in membrane emulsification - single pore studies of hydrodynamic detachment of droplets", Colloids Surf. A:, 470 (2015) 297–305
 • M. Kopeć, K. Szczepanowicz, G. Mordarski, K. Podgórna, R.P. Socha, P. Nowak, P. Warszyński, T. Hack, "Self-healing epoxy coatings loaded with inhibitor-containing polyelectrolyte nanocapsules", Prog. Org. Coat., 84 (2015) 97–106
 • T. Kruk, K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Synthesis and antimicrobial activity of monodisperse coppernanoparticles", Coll. Surf. B, 128 (2015) 17-22
 • M. Piotrowski, D. Jantas, K. Szczepanowicz, S. Łukasiewicz, W. Lasoń, P. Warszyński, "Polyelectrolyte-coated nanocapsules containing undecylenic acid: synthesis, biocompatibility and neuroprotective properties", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, (2015)
 • M. Łapczyńska, M. Piotrowski, D. Jantas, P. Warszyński, K. Szczepanowic, "Synthesis of the PCL nanoparticles containing neuroprotectants as efficient (brain) drug delivery systems", FEBS Journal, 282 (2015) 182

2014

 • M. Adamczak, A. Kupiec, E. Jarek, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Preparation of the squalene-based capsules by membrane emulsification method and polyelectrolyte multilayer adsorption", Colloids Surf. A, 462 (2014) 147-152
 • E. Jamróz, G. Para, B. Jachimska, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, A. Para, "Albumin-furcellaran complexes as cores for nanoencapsulation", Colloids and Surfaces A, 441 (2014) 880-884
 • M. Plawecka, D. Snihirova, D. Martins, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, M.F. Montemor, "Self healing ability of inhibitor-containing nanocapsules loaded in epoxy coatings applied on aluminium 5083 and galvanneal substrates", Electrochimica Acta, 140 (2014) 282–293
 • S. Łukasiewicz, K. Szczepanowicz, "In vitro interaction of polyelectrolyte nanocapsules with model cells ", Langmuir, 30 (2014) 1100-1107
 • K. Szczepanowicz, K. Podgórna, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Formation of Oil Filled Nanocapsules with Silica Shells Modified by Sequential Adsorption of Polyelectrolytes", Colloids Surf., A, 441 (2014) 885–889
 • K. Szczepanowicz, U. Bazylińska, J. Pietkiewicz, L. Szyk-Warszyńska, K.A. Wilk, P. Warszyński, "Biocompatible Long - Sustained Release Oil - Core Polyelectrolyte Nanocarriers: From Controlling Physical State and Stability to Biological Impact", Adv. Colloid Interface Sci., (2014)
 • A. Karabasz, M. Bzowska, S. Łukasiewicz, J. Bereta, K. Szczepanowicz, "Cytotoxic activity of paclitaxel incorporated into polyelectrolyte nanocapsules", Journal of Nanoparticle Research, (2014)

2013

 • M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński, "Linseed Oil Based Nanocapsules as Delivery System for Hydrophobic Quantum Dots", Colloids Surf., B, 110 (2013) 1-7
 • Z. Starowicz, M. Lipiński, K. Berent, R. Socha, K. Szczepanowicz, T. Kruk, "Antireflection TiOx Coating with Plasmonic Metal Nanoparticles for Silicon Solar Cells", Plasmonics, 8 (2013) 41-43
 • M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Leśkiewicz, W. Lasoń, P. Warszyński, "Emulsion-core and polyelectrolyte-shell nanocapsules: biocompatibility and neuroprotection against SH-SY5Y cells", Journal of Nanoparticle Research, (2013)

2012

 • M. Adamczak , H.J. Hoel, G. Gaudernack, J. Barbasz, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Polyelectrolyte Multilayer Capsules with Quantum Dots for Biomedical Applications", Colloids Surf., B, 90 (2012) 211-216
 • K. Szczepanowicz, G. Para, A.M. Bouzga, C. Simon, J. Yang, P. Warszyński, "Hydrolysis of silica sources: APS and DTSACl in microencapsulation processes", Physicochem. Probl. Miner. Process., 48 (2012) 403−412

2011

 • U. Bazylinska, R. Skrzela, K. Szczepanowicz, P. Warszynski, K. A. Wilk, "Novel approach to long sustained multilayer nanocapsules: influence of surfactant head groups and polyelectrolyte layer number on the release of hydrophobic compounds", Soft Matter, 7 (2011) 6113-6124
 • U. Bazylińska, R. Skrzela, M. Piotrowski, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, K.A. Wilk, "Influence of dicephalic ionic surfactant interactions with oppositely charged polyelectrolyte upon the in vitro dye release from oil core nanocapsules", Bioelectrochemistry, (2011)

2010

 • K. Szczepanowicz, J. Stefańska, R. P. Socha, P. Warszyński, "Preparation of silver nanoparticles via chemical reduction and their antimicrobial activity.", Physicochem. Probl. Miner. Process, 45 (2010) 85-98
 • K. Szczepanowicz, D. Dronka-Góra, G. Para, P. Warszyński, "Encapsulation of liquid cores by layer-by-layer adsorption of polyelectrolytes", J. of Microencapsulation, 27(3) (2010) 198-204
 • K. Szczepanowicz, H. J. Hoel, L. Szyk-Warszynska, E. Bielańska, A. M. Bouzga, G. Gaudernack, C. Simon, P. Warszynski, "Formation of Biocompatible Nanocapsules with Emulsion Core and Pegylated Shell by Polyelectrolyte Multilayer Adsorption", Langmuir, 26 (15) (2010) 12592–12597
 • I. Kumakiri, C. Simon, K. Szczepanowicz, D. Wodka, P. Nowak, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, "Removal of Natural Organic Matter from Potable Water Using Photo-Catalytic Membrane Reactor", Physicochem. Probl. Mi., 45 (2010) 73-84

2009

 • K.Szczepanowicz, D.Dronka-Góra, G.Para, A.M.Bouzga, C.Simon, Juan Yang, P.Warszyński, "Chloroform Emulsions Containing TEOS, APS and DTSACl as Cores for Microencapsulation", Procedia Chem., 1 (2009) 1576-1583