Profil pracownika

Dr hab. Jan Zawała, profesor IKiFP PAN

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

profesor IKiFP

Pokój: 125

Telefon: +48 12 6395 133

E-mail: nczawala(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Fizykochemia powierzchni i stabilność układów zdyspergowanych
- Stabilność filmów ciekłych powstających w warunkach dynamicznych
- Rola powietrza, stanu dynamicznej warstwy adsorpcyjnej, energii i ładunku powierzchniowego w koalescencji pęcherzyków i kinetyce tworzenia kontaktu trójfazowego podczas kolizji pęcherzyka gazu z powierzchniami ciała stałego

Metodyka:

- Cyfrowa rejestracja poruszających się obiektów
- Komputerowa analiza zarejestrowanych obrazów
- Metody określania właściwości pieniących oraz stabilności pian
- Pomiary dynamicznych i równowagowych napięć powierzchniowych
- Pomiary kątów zwilżania
- Teoretyczny opis badanych zjawisk z wykorzystaniem Obliczeniowej Mechaniki Płynów (CFD)

Dalsze informacje:

STAŻE ZAGRANICZNE
- 2012/2013 Belgia, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Liege (GRASP) staż podoktorski w ramach programu MNiSzW "Mobilność Plus" (1 rok)
- 2011/2012 Kanada, Visiting Fellow in Canadian Laboratories – staż podoktorski w CanmetENERGY w Devon (Edmonton, Alberta) (1 rok)

EDUKACJA
- habilitacja (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk. Tytuł rozprawy: "Rola dynamiki ruchu i nanostruktur powierzchniowych w stabilności filmów ciekłych w warunkach dynamicznych - model i eksperyment"
- doktorat (2008) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk. Tytuł pracy: "Formation and rupture of liquid films formed at various interfaces by the colliding bubble"
- magisterium (2004) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł pracy: "Analiza pierwiastkowa mikrookruchów szkła dla potrzeb ekspertyzy kryminalistycznej"

INNE:
- Kierownik 8 projektow badawczych finansowanych w latach 2010 - 2017 przez NCN, MNiSW, Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego
- Projekt obecnie realizowany: OPUS-13 "W poszukiwaniu efektywnych i przyjaznych środowisku spieniaczy i emulgatorów - ilościowy opis stabilności cienkich filmów ciekłych w roztworach 'zielonych' surfaktantów" - źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, rola w projekcie: kierownik (nr projektu 2017/25/B/ST8/01247)
- Section Editor - Physicochemical Problems of Mineral Processing (PPMP)
- Section Editor - Minerals Journal (MDPI)

2020

 • J. Zawala, K. Malysa, P.B. Kowalczuk, "On importance of external conditions and properties of the interacting phases in formation and stability of symmetrical and unsymmetrical liquid films", Adv. Colloid Interface Sci., 276 (2020) 102085
 • J. Zawala, A. Wiertel-Pochopien, E. Larsen, P.B. Kowalczuk, "Synergism between cationic alkyltrimethylammonium bromides (CnTAB) and nonionic n-octanol in foamability of their mixed solutions", Ind. Eng. Chem. Res., 59 (2020) 1159-1167
 • M. Borkowski, D. Kosior, J. Zawala, "Effect of initial adsorption coverage and dynamic adsorption layer formation at bubble surface in stability of single foam films", Colloids Surf. A:, 589 (2020) 124446
 • E. Korczeniewski, M. Zięba, W. Zięba, A. Kolanowska, P. Bolibok, P. Kowalczyk, A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, S. Boncel, A.P. Terzyk, "Electrophoretic deposition of layer-by-layer unsheathed carbon nanotubes – a step towards steerable surface roughness and wettability", Materials, 13 (2020) 595 (1-11)
 • J. Zawala, A. Wiertel-Pochopien, P.B. Kowalczuk, "Critical synergistic concentration of binary surfactant mixtures", Minerals, 10 (2020) 192
 • A. Kannan, P. Hristov, J. Li, J. Zawala, P. Gao, G.G. Fuller, "Surfactant-laden bubble dynamics under porous polymer films", J. Colloid Interface Sci., 575 (2020) 298-305
 • J. Zawala, "Added mass of rising bubble approaching to solid wall – numerical studies", Physicochem. Probl. Miner. Process., 56(6) (2020) accepted
 • Z. Gao, J. Zawala, P.B. Kowalczuk, "Editorial: Surface Chemistry of Flotation", Front. Mater., doi: 10.3389/fmats.2020.595146

2019

 • A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, "Rupture of wetting films formed by bubble at quartz surface in cationic surfactant solutions", Chem. Eng. Technol., 42(7) (2019) 1371-1380
 • D. Gaweł, J. Zawała, "Automatic single droplet generator with control over droplet size and detachment frequency", Colloids & Interfaces, 3(57) (2019) doi:10.3390/colloids3030057
 • P. Basařová, J. Zawala, M. Zedníková, "Interactions between a small bubble and a greater solid particle during the flotation process", Min. Proc. Ext. Met. Rev., 40 (2019) 410-426

2018

 • D. Kosior, P.B. Kowalczuk, J. Zawała, "Surface roughness in bubble attachment and flotation of highly hydrophobic solids in presence of frother – experiment and simulations", Physicochem. Probl. Miner. Process., 54(1) (2018) 63-72
 • D. Kosior, J. Zawała, "Initial degree of detaching bubble adsorption coverage and kinetics of dynamic adsorption layer formation", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 2403-2412
 • S. Szczerkowska, A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, E. Larsen, P.B. Kowalczuk, "Kinetics of froth flotation of naturally hydrophobic solids with different shapes", Miner. Eng., 121 (2018) 90-99
 • A. Wiertel-Pochopień, J. Zawała, "Influence of dynamic adsorption layer formation on bubble attachment to quartz and mica surfaces in solutions of pure and mixed surface-active substances", Physicochem. Probl. Miner. Process., 54(4) (2018) 1083-1094
 • P. Basarova, K. Souskova, J. Zawała, "Three-phase contact line expansion during air bubble attachment to hydrophobic solid surface – experiment and modeling", Physicochem. Problems Miner. Process., 54(4) (2018) 1095–1106
 • M. Krasowska, J. Zawała, B.H. Bradshaw-Hajek, J.K. Ferri, D.A. Beattie, "Interfacial Characterisation for Flotation: 1. Solid-Liquid Interface", Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 37 (2018) 61–73
 • P. Pawliszak, J. Zawała, V. Ulaganathan, J.K. Ferri, D.A. Beattie, M. Krasowska, "Interfacial Characterisation for Flotation: 2. Gas-liquid interfaces", Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 37 (2018) 115-127

2017

 • J. Zawała, A. Wiertel, A. Niecikowska, K. Małysa, "Influence of external vibrations on bubble coalescence time at water and oil surfaces - experiments and modelling", Colloids Surf. A:, 519 (2017) 137-145
 • J. Zawała, C. Karaguzel, A. Wiertel, O. Sahbaz, K. Małysa, "Kinetics of the bubble attachment and quartz flotation in mixed solutions of cationic and non-ionic surface-active substances", Colloids Surf. A:, 523 (2017) 118–126
 • P.B. Kowalczuk, J. Zawała, J. Drzymała, "Concentration at the minimum bubble velocity (CMV) for various types of flotation frothers", Minerals, 7(7) (2017) 118(1-15)
 • J. Zawała, A. Niecikowska, "Bubble-on-demand generator with precise adsorption time control", Rev. Sci. Instrum., 88 (2017) 095106(1-8)

2016

 • P. B. Kowalczuk, J. Zawała, J. Drzymała, K. Małysa, "Influence of hexylamine on kinetics of flotation and bubble attachment to the quartz surface", Separ. Sci. Technol., 51 (2016) 2681–2690
 • J. Zawała, "Immortal liquid film formed by colliding bubble at oscillating solid substrates", Phys. Fluids, 28 (2016) 057103(1-16)
 • P.B. Kowalczuk, J. Zawała, "A relationship between time of three-phase contact formation and flotation kinetics of naturally hydrophobic solids", Colloids Surf. A:, 506 (2016) 371–377
 • J. Zawała, "Energy balance in viscous liquid containing a bubble: rise due to buoyancy.", Can. J. Chem. Eng., 94 (2016) 586-595.
 • J. Zawała, D. Kosior, "Dynamics of dewetting and bubble attachment to rough hydrophobic surfaces - measurements and modelling", Miner. Eng., 85 (2016) 112-122
 • J. Zawała, D. Kosior, T. Dąbroś, K. Małysa, "Influence of bubble surface fluidity on collision kinetics and attachment to hydrophobic solids", Colloids Surf. A:, 505 (2016) 47–55
 • P. B. Kowalczuk, J. Zawała, D. Kosior, K. Małysa, J. Drzymała, "Three-phase contact formation and flotation of highly hydrophobic polytetrafluoroethylene in the presence of increased dose of frothers", Ind. Eng. Chem. Res., 55 (2016) 839-843

2015

 • J. Zawała, D. Kosior, K. Małysa, "Formation and influence of the dynamic adsorption layer on kinetics of the rising bubble collisions with solution/gas and solution/solid interfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 222 (2015) 765–778
 • D. Kosior, J. Zawała, A. Niecikowska, K. Małysa, "Influence of non-ionic and ionic surfactants on kinetics of the bubble attachment to hydrophilic and hydrophobic solids", Colloids Surf. A:, 470 (2015) 333–341
 • J. Zawała, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Theoretical and experimental studies of drop size in membrane emulsification - single pore studies of hydrodynamic detachment of droplets", Colloids Surf. A:, 470 (2015) 297–305
 • J. Zawała, P. Zawała, K. Małysa, "On mechanism of the bubble bouncing from hydrophilic and hydrophobic surfaces", Annales UMCS, 70 (2015) 15-27

2014

 • D. Kosior, J. Zawała, R. Todorov, D. Exerowa, K. Małysa "Bubble bouncing and stability of liquid films formed under dynamic and static conditions from n-octanol solutions" Colloids Surf. A:, 460 (2014) 391–400
 • D. Kosior, J. Zawała, K. Małysa, "Influence of n-octanol on the bubble impact velocity, bouncing and the three phase contact formation at hydrophobic solid surfaces", Colloids Surf. A:, 441 (2014) 788-795
 • J. Zawała, E. Małysa, M. Krzan, K. Małysa, "Monitoring of contamination of environmental and industrial waters using the bubble velocity measurements – advantages and limitations", Physicochem. Probl. Miner. Process., 50(1) (2014) 143-157
 • B. Scheid, J. Zawała, S. Dorbolo, "Gas dissolution in antibubble dynamics", Soft Matter, 10(36) (2014) 7096-7102

2013

 • J. Zawała, S. Dorbolo, N. Vandewalle, K. Małysa, "Bubble bouncing at clean water surface", Phys. Chem. Chem. Phys., 15(40) (2013) 17324 - 17332
 • D. Kosior, J. Zawała, M. Krasowska, K. Małysa, "Influence of n-octanol and a-terpineol on thin film stability and bubble attachment to hydrophobic surface", Phys. Chem. Chem. Phys., 15(7) (2013) 2586-2595
 • J. Zawała, T. Dąbroś, "Analysis of energy balance during collision of an air bubble with a solid wall", Phys. Fluids, 25 (2013) 123101(1-15)
 • J. Zawała, D. Kosior, K. Małysa, "Air-assisted bubble immobilization at hydrophilic porous surface", Surf. Innov., 2(4) (2013) 235-244

2012

 • J. Zawała, T. Dąbroś, H. A. Hamza, "Settling Properties of Aggregates in Paraffinic Froth Treatment", Energy&Fuels, 26 (2012) 5775 – 5781

2011

 • J. Zawała, S. Dorbolo, D. Terwagne, N. Vandewalle, K. Małysa, "Bouncing bubble on a liquid/gas interface resting or vibrating", Soft Matter, 7 (2011) 6719-6726
 • J. Zawała, K. Małysa, "Influence of the Impact Velocity and Size of the Film Formed on Bubble Coalescence Time at Water Surface", Langmuir, 27(6) (2011) 2250-2257
 • A. Niecikowska, J. Zawała, K. Małysa, "Influence of adsorption of n-alkyltrimethylammonium bromides (C8, C12, C16) and bubble motion on kinetics of the bubble attachment to mica surface", Physicochem. Probl. Miner. Process., 46 (2011) 237-248
 • D. Kosior, J. Zawała, K. Małysa, "When and how α-terpineol and n-octanol can inhibit the bubble attachment to hydrophobic surfaces", Physicochem. Probl. Miner. Process., 47 (2011) 169-182
 • K. Małysa, J. Zawała, M. Krzan, M. Krasowska, "Bubbles Rising in Solutions; Local and Terminal Velocities, Shape Variations and Collisions with Free Surface“, chapter 11 in "Bubble and Drops Interfaces" ISBN 9789004174955, book in series of "Progress in colloids and Interfacial Science" published 2011 (chapter in the scientific monography) pp. 243-292

2010

 • A. Niecikowska, J. Zawała, R. Miller, K. Małysa, "Dynamic adsorption layer formation and time of bubble attachment to a mica surface in solutions of cationic surfactants (CnTABr)", Colloids Surf. A, 365 (2010) 14-20
 • J. Zawała, R. Todorov, A. Olszewska, D. Exerowa, K. Małysa, "Influence of pH of the BSA solutions on velocity of the rising bubbles and stability of the thin liquid films and foams", Adsorption, 16 (2010) 423-435

2009

 • M. Krasowska, J. Zawała, K. Małysa, "Air at Hydrophobic Surfaces and Kinetics of Three Phase Contact Formation", Adv. Colloid Interface Sci., 147-148 (2009) 155-169

2008

 • J. Zawała, J. Drzymała, K. Małysa, "An Investigations into the Mechanism of the Three-Phese Contact Formation at Fluorite Surface by the Colliding Bubble", Int. J. Miner. Process., 88 (2008) 72-79

2007

 • M. Krzan, J. Zawała, K. Małysa, "Development of Steady State Adsorption Distribution over Interface of the Bubble Rising in Solutions of n-Alkanols (C5, C8) and Alkylthrimethylammonium Bromides (C8, C12, C16)", Colloids Surf. A, 298 (2007) 42-51
 • J. Zawała, M. Krasowska, T. Dąbroś, K. Małysa, "Influence of the Bubble Kinetic Energy on Its Buncing During Collisions with Various Interfaces", Can. J. Chem. Eng., 85 (2007) 669-678
 • J. Zawała, K. Święch, K. Małysa, "A Simple Physicochemical Method for Detection of Organic Contaminations in Water Reservoirs", Colloids Surf. A:, 302 (2007) 293-300
 • J. Zawała, J. Drzymała, K. Małysa, "Natural Hydrophobicity and Flotation of Fluorite", Physicochem. Probl. Miner. Process., 41 (2007) 5-11

2006

 • J. Zawała, K.Święch, K. Małysa, "Prosta i szybka metoda detekcji zanieczyszczeń organicznych w wodach", Ekologia i Technika, 14 (2006) 58-61