Profil pracownika

Dr Anna Pajor-Świerzy

Pracownik IKiFP PAN od: 2009

Adiunkt

Pokój: 140

Telefon: +48 12 6395 121

E-mail: ncpajor(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza nanocząstek metalicznych.
- Właściwości przewodzące nanomateriałów.
- Wielowarstwowe filmy polielektrolitowe oraz kompozytowe.

Metodyka:

- Pomiary potencjału zeta
- Pomiary wielkości cząstek
- Spektroskopia UV-VIS
- Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)
- Pomiary przewodnictwa elektrycznego
- Badanie adsorpcji za pomocą mikrowagi kwarcowej
- Woltamperometria cykliczna

Dalsze informacje:

- Doktorat (2014) "Zaawansowane Materiały dla Nowoczesnych Technologii i Energetyki Przyszłości" prowadzone w ramach partnerskich umów przez Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, tytuł pracy: "Elektroaktywne wielowarstwowe filmy polielektrolitowe z wbudowanymi nanocząstkami"
- Magisterium (2009) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, tytuł pracy: "Kinetyka adsorpcji biopolimerów na powierzchniach modelowych".

Staże zagraniczne i krajowe

- 2019 (27-31.05) - wyjazd o charakterze szkoleniowym w ramach programu Erasmus+, International Iberian Nanotechnology Laboratory (INL), Braga, Portugalia

- 2015-2017 - stypendium podoktorskie: Casali Center for Applied Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem, Jerozolima, Izrael, w tym:
marzec/kwiecień 2016 - Institute for Fluid Mechanics and Aerodynamics, Technische Universitat Darmstadt, Darmstadt, Niemcy;
sierpień/wrzesień 2015 Universidad Complutense de Madrid, Faculted de Quimica, Madryt, Hiszpania

- lipiec/sierpień 2009 Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN Kraków, (opiekun dr Barbara Jachimska)

2020

 • A. Pajor‑Świerzy, R. Pawłowski, P. Warszyński, K. Szczepanowicz, "The conductive properties of ink coating based on Ni–Ag core–shell nanoparticles with the bimodal size distribution", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, (2020)

2019

 • A. Pajor-Świerzy, D. Gaweł, E. Drzymała, R. Socha, M. Parlińska-Wojtan, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "The optimization of methods of synthesis of nickel-silver core-shell nanoparticles for conductive materials", Nanotechnology, (2019)
 • R. Pawłowski, K. Kielbasinski, P. Sobik, B. Pawłowski, H. Wita, R. Konefał, M. Auguścik, A. Pajor-Świerzy, J. Szałapak, J. Krzemiński, M. Jakubowska, "Obtaining of silver nanopowders by the thermal decomposition of fatty silver salts with various chain length", Materials Research Express, 6 (2019) 065046
 • A. Pajor-Świerzy, R. Socha, R. Pawłowski, P. Warszynski, K. Szczepanowicz, "Application of metallic inks based on nickel-silver core-shell nanoparticles for fabrication of conductive films", Nanotechnology , 30 (22) (2019) 225301

2018

 • L. Perrin, A. Pajor-Swierzy, S. Magdassi, A. Kamyshny, F. Ortega, R.G. Rubio, "Evaporation of Nanosuspensions on Substrates with Different Hydrophobicity", ACS Appl Mater Interfaces, 10 (2018) 3082-3093
 • E. Drzymała, G. Gruzeł, A. Pajor-Świerzy, J. Depciuch, R. Socha, A. Kowal, P. Warszyński, "Design and assembly of ternary Pt/Re/SnO2 NPs by controllingthe zeta potential of individual Pt, Re, and SnO2 NPs", J. Nanopart. Res., 20 (2018) 144
 • E. Drzymala, G. Gruzel, A. Pajor-Swierzy, J. Depciuch, R. Socha, A. Kowal, P. Warszynski, M. Parlinska-Wojtan,, "Design and assembly of ternary Pt/Re/SnO2 NPs by controlling the zeta potential of individual Pt, Re, and SnO2 NPs", J. Nanopart. Res., 20 (2018) 144

2017

 • A. Pajor-Świerzy, Y. Farray, A. Kamyshny, S. Magdassi, "Effect of carboxylic acids on conductivity of metallic films formed by inks based on copper@silver core-shell particles", Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects , 522 (2017) 320-327

2016

 • A. Pajor-Świerzy, Y. Farray, A. Kamyshny, S. Magdassi, "Air stable copper-silver core-shell submicron particles: Synthesis and conductive ink formulation", Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects, 521 (2016) 272-280

2014

 • A.Pajor-Świerzy, M.Kolasińska-Sojka, P.Warszyński, "The electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian blue nanoparticles and their application for H2O2 sensors", Colloid and Polymer Science, 292 (2014) 455-465
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Polyelectrolyte films with Prussian Blue nanoparticles and conductive polymers", Surface Innovations, 2 (2014) 184-193
 • A. Pajor–Świerzy, T. Kruk, P. Warszyński, "Enhancement of the electrocatalytic properties of Prussian Blue containing multilayer films formed by reduced graphene oxide", Colloids and Interface Science Communications, 1 (2014) 6-9

2013

 • M. Kolasinska-Sojka, A. Pajor-Świerzy and P. Warszyński, "Electroactive properties of the multilayer films containing Prussian Blue nanoparticles", EDP sciences, MATEC Web of Conferences, 4 (2013) 01003
 • A. Pajor-Świerzy, M. Kolasińska-Sojka, P. Warszyński, "Electroactive multilayer films of polyelectrolytes and Prussian Blue nanoparticles as a sensitive tool for H2O2 detection", “Proceedings of the ISD Workshops", 1 (2013) 1-4

2012

 • B. Jachimska, A.Pajor, "Physico-Chemical Characterization of Bovine Serum Albumin in solution and as deposited on surfaces", Bioelectrochemistry, 87 (2012) 136-146
 • B. Jachimska, A. Kozlowska, A. Pajor-Swierzy, "Protonation of Lysozymes and Its Consequences for the Adsorption onto a Mica Surface", Langmuir, 28 (2012) 11502-11510