Profil pracownika

Mgr inż. Anna Dziedzicka

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

Doktorant

Pokój: 227

Telefon: +48 12 6395 162, 219

E-mail: ncadzied(at)cyf-kr.edu.pl

Dalsze informacje:

Magisterium (2009) Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, temat: "Biotechnologiczne aspekty pozyskiwania i magazynowania paliw"

2019

  • T. Szumełda, A. Drelinkiewicz, F. Mauriello, M. Grazia Musolino, A. Dziedzicka, D. Duraczynska, J. Gurgul, "Tuning Catalytic Properties of Supported Bimetallic Pd/Ir Systems in the Hydrogenation of Cinnamaldehyde by Using the “Water-in-Oil” Microemulsion Method", J. Chem.-NY, (2019) 4314975