Profil pracownika

Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk

Pracownik IKiFP PAN od: 1974

Pokój: 108

Telefon: +48 12 6395 104

E-mail: ncadamcz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy i kinetyka adsorpcji na powierzchniach: ciało stałe/ciecz, ciecz/ciecz oraz ciecz/gaz.
- Adsorpcja makrocząsteczek, protein, koloidów.
- Oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy cząstkami.
- Stabilność układów koloidalnych i biokoloidalnych.
- Monowarstwy nano- i mikrocząstek na metalach (złoto, tytan).
- Zjawiska transportowe w układach zdyspergowanych i koloidalnych.
- Zjawiska elektrokinetyczne i osadzanie elektroforetyczne.- Reologia stężonych suspensji, efekty elektrowiskozowe.

Metodyka:

- Metody różnic skończonych.
- Symulacje numeryczne Monte-Carlo, RSA.
- Symulacje numeryczne, dynamika brownowska.
- Pomiary efektów elektrokinetycznych.
- Pomiary współczynników dyfuzji (DLS), ruchliwości elektroforetycznej, lepkości dynamicznej.
- Pomiary kinetyki osadzania cząstek, polileketrolitów i białek w naczyńkach przepływowych.

Dalsze informacje:

- magister Politechnika Krakowska, Wydział Chemii 1973
- doktor Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1978
- doktora hab. Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1986
- profesor Chemia Fizyczna 1994

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa

- Kanada McGill University , stypendium podoktorskie 1979-1982
- Niemcy Uniwersytet Essen, stypendium Humboldta 1989-1990
- Niemcy Uniwersytet Essen, visiting professor 1995
- Francja Strasbourg, Inst.Charles Sadron, visiting professor 1998

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Naukowa PAN - Wydzial Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych - 1995
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy 2002, Nagroda III Stopnia
Rada Redakcyjna czasopisma "Colloids and Surfaces B: Biointerfaces" 1993-1997
Rada Redakcyjna czasopisma "J.Colloid and Interface Sciences" 1995-1997
Rada Redakcyjna czasopisma "Advances Colloid and Interfaces Sciences" od 1.01 1998
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego od 1999 roku.
Członek Polskiej Akademii Umiejętności od 2006 roku.
Dorobek
180 publikacji, w tym 11 prac przeglądowych oraz 6 książek.
Liczba cytowań prac (bez autocytowań) 1800 (do 2007 roku)

2020

 • Z. Adamczyk, M. Sadowska, "Hydrodynamic Solvent Coupling Effects in Quartz Crystal Microbalance Measurements of Nanoparticle Deposition Kinetics", Anal. Chem.,, 92 (2020) 3896-3903
 • D. Kosior, M. Morga, P. Maroni, M. Cieśla, Z. Adamczyk, "Formation of Poly-L-Lysine Monolayers on Silica: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 124 (2020) 4571-4581
 • A. Michna, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Hydrodynamic Solvation of Poly(amido amine) Dendrimer Monolayers on Silica", J. Phys. Chem. C, (2020)
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym” PLXXXXX nadano dnia 10.01.2020
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym", PL XXXXX nadano dnia 10.01.2020
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" PLXXXXX nadano dnia 10.01.2020

2019

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of Gold Nanoparticle Bilayers on Gold Sensors", Colloids Surf., A, 560 (2019) 393-401
 • A. Michna, M. Morga, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Monolayers of Silver Nanoparticles Obtained by Green Synthesis on Macrocation Modified Substrates", Mater. Chem. Phys., 227 (2019) 224-235
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • Z. Adamczyk, "Protein Adsorption: A Quest for a Universal Mechanism", Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 41 (2019) 50-65
 • M. Morga, M. Nattich-Rak, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Gold Substrates of Controlled Roughness and Electrokinetic Properties Formed by Nanoparticle Deposition", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 6535-6543
 • A. Michna, P. Batys, M. Morga, A. Pomorska, M. Wytrwal-Sarna, M. Kepczynski, Z. Adamczyk, "Formation of Strong Polycation (Poly[(3-allylamino-2- hydroxypropyl)trimethylammonium chloride]) Monolayers on Mica, Silica, and Gold Substrates: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 19022-19032
 • P. Żeliszewska, M. Sadowska, M. Morga, Z. Adamczyk, "Mechanism of Fibrinogen /Microparticle Complex Deposition on Solid Substrates: Role of pH", Colloids Surf., B, 184 (2019) 110424-1-110424-7
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Sadowska, F. Boulmedais, M. Cieśla, "Mechanism of Fibrinogen Adsorption on Silica Sensor at Various pHs: Experiments and Theoretical Modeling", Langmuir, 35 (2019) 11275-11284
 • D. Lupa, M. Oćwieja, N. Piergies, A. Baliś, C. Paluszkiewicz, Z. Adamczyk, "Gold Nanoparticles Deposited on Silica Microparticles-Electrokinetic Characteristics and Application in SERS", Colloid Interfac. Sci., 33 (2019) 100219
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Kujda-Kruk, "Kinetics of Poly-l-lysine Adsorption on Mica and Stability of Formed Monolayers: Theoretical and Experimental Studies", Langmuir, 35 (2019) 12042-12052
 • Z. Adamczyk, N. Dan, "Editotrial Overview:Theory and Simulation Proteins at Interfaces: How Physics Comes to Life", Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 41 (2019) A1-A3
 • M.L. Ekiel-Jeżewska, Z. Adamczyk, J. Bławzdziewicz, "Streaming Current and Effective ζ‑Potential for Particle-Covered Surfaces with Random Particle Distributions", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 3517−3531
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, J. Maciejewska-Prończuk "Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanoczastkami złota" PL XXX nadany dnia 05.12.2019

2018

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Wojnar, P. Żeliszewska, "Silver Nanoparticle/Fibrinogen Bilayers – Mechanism of Formation and Stability Determined by in Situ Electrokinetic Measurements", J. Colloid Interface Sci., 513 (2018) 170-179
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Dąbkowska, M. Kujda-Kruk, "Albumin Adsorption at Solid Substrates: A Quest for a Unified Approach", J. Colloid Interface Sci., 514 (2018) 769–790
 • A. Pomorska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, "Kinetics of Human Serum Albumin Adsorption at Silica Sensor: Unveiling Dynamic Hydration Function", Colloids Surf., B, 167 (2018) 377-384
 • D. Lupa, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Duraczyńska, "Formation, Properties and Stability of Silver Nanoparticle Monolayers at PDADMAC Modified Polystyrene Microparticles", Colloids Surf., A, 554 (2018) 317-325
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Oćwieja, "Hematite/Silica Nanoparticle Bilayers at Mica: AFM and Electrokinetic Characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 15368-15379
 • Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wytrwał – Sarna, A. Bernasik, "Protein Adsorption Mechanisms at Rough Surfaces: Serum Albumin at a Gold Substrate", J. Colloid Interface Sci., 530 (2018) 631–641
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, P. Batys, "Conformations of Poly-L-lysine Molecules in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements", J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 23180-23190
 • M. Oćwieja, D. Lupa, Z. Adamczyk, "Gold Nanoparticle Layers on Polystyrene Microspheres of Controlled Structure and Electrokinetic Properties", Langmuir, 34 (2018) 8489-8489
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, "Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, zwłaszcza polilizyny", (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.426566 (2018)

2017

 • P. Żeliszewska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Monolayers of Immunoglobulin G on Polystyrene Microparticles and their Interactions with Human Serum Albumin", J. Colloid Interface Sci., 490 (2017) 587-597
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Formation of Hematite Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure at Polymeric Microparticles", J. Colloid Interface Sci., 505 (2017) 509–518
 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous Gold Nanoparticle Monolayers - QCM and Electrokinetic Characteristics", Colloids Surf., A, 514 (2017) 226-235
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Sofinska, K. Matusik, "Monolayers of Poly(amido amine) Dendrimers on Mica – In situ Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 485 (2017) 232-241
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Nanoparticle Monolayers on a Macroion Modified Surface: Formation Mechanism and Stability", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 22721-22732
 • M. Nattich-Rak, M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, M. Kąkol, "Formation Mechanism of Human Serum Albumin Monolayers on Positively Charged Polymer Microparticles", Colloids Surf., B, 159 (2017) 929–936
 • M. Oćwieja, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, M. Roman, "Formation of Positively Charged Gold Nanoparticle Monolayers on Silica Sensors", J. Colloid Interface Sci., 501 (2017) 192–201
 • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and Stability of Manganese-Doped ZnS Quantum Dot Monolayers Determined by QCM-D and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 503 (2017) 186-197
 • M. Oćwieja, A. Węgrzynowicz, J. Maciejewska-Prończuk, P. Michorczyk, Z. Adamczyk, M. Roman, E. Bielańska, "Preparation of Iron Oxide Nanoparticles Doped by Chromium for Application in Water - Gas Shift Reaction", Colloids Surf., A, 523 (2017) 71-80
 • M. Morga, A. Michna, Z. Adamczyk, "Formation and Stability of Polyelectrolyte/Polypeptide Monolayers Determined by Electrokinetic Measurements", Colloids Surf., A, 529 (2017) 302 -310
 • M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements", Langmuir, 33 (2017) 9916-9925
 • Z. Adamczyk, "Potential Interactions Among Particles", Interface Science and Technology, 2017, 20, 2-689, [978-0-08-101248-2]

2016

 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Revealing Deposition Mechanism of Colloid Particles on Human Serum Albumin Monolayers", Colloids Surf., B, 137 (2016) 176-182
 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Mechanism of Immunoglobulin G Adsorption on Polystyrene Microspheres", Colloids Surf., B, 137 (2016) 183-196
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Fibrinogen Adsorption Mechanisms at the Gold Substrate Revealed by QCM-D Measurements and RSA Modeling", Colloids Surf., B, 139 (2016) 123-131
 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Williams, S. P. Armes, "Streaming Potential Studies of the Adsorption of Fluorescently - Labeled Poly(ethylene imine) onto Mica", Colloids Surf., A, 494 (2016) 256-265
 • P. Żeliszewska, A. Bratek - Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Modelling and Measurements of Fibrinogen Adsorption on Positively Charged Microspheres", Condens. Matter Phys., 19 (2016) 13801-13014
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Nattich-Rak, "Monolayers of Silver Nanoparticles on Positively Charged Polymermicrospheres", Colloids Surf., A, 499 (2016) 1-9
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Monolayer Formation and Stability Determined by in situ Streaming Potential Measurements", Electrochim. Acta, 206 (2016) 409-418
 • Z. Adamczyk, M. Oćwieja, H. Mrowiec, S. Walas, D. Lupa, "Oxidative Dissolution of Silver Nanoparticles: A New Theoretical Approach", J. Colloid Interface Sci., 469 (2016) 355-364
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, T. Basinska, M. Gosecka, D. Lupa, "Monolayers of Poly(styrene/α-tert-butoxy-ω-vinylbenzyl-polyglycidol) Microparticles Formed by Controlled Self-Assembly with Potential Application as Protein-Repelling Substrates", Langmuir, 32 (2016) 9566-9574
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, J. Maciejewska, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure", J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 11807-11819
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Monolayers of the HSA Dimer on Polymeric Microparticles - Electrokinetic Characteristics", Colloids Surf., B, 148 (2016) 229-237
 • J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska, "Titanium Dioxide/Silver Nanoparticle Bilayers Prepared in Self - Assembly Processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46
 • M. Góra, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, B. Kozik, K. Jamroży, D. Dronka-Góra, "Wpływ Soli Nieorganicznych i Środków Powierzchniowo Czynnych na Proces Wstępnej Hydrolizy Celulozy i Materiałów Lignocelulozowych", w: Biorafineryjne wytwarzanie paliw alternatywnych – uwarunkowania procesowe, (2016) 37-54
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób Modyfikowania Powierzchni Stałych o Ujemnym Ładunku Powierzchniowym, Zwłaszcza Powierzchni Sensorów Mikrowag Kwarcowych, Dodatnio Naładowanymi Nanocząstkami Złota” P.419878 (19 grudnia 2016).
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra oraz Zastosowanie Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra do Celów Biobójczych” PL 224713 nadano dnia 15.06.2016

2015

 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Revealing Fibrinogen Monolayer Conformations at Different pHs: Electrokinetic and Colloid Deposition Studies", J. Colloid Interface Sci., 449 (2015) 62-71
 • A. Michna, Z. Adamczyk, P. Batys, "Mapping Single Macromolecule Chains Using the Colloid Deposition Method: PDADMAC on Mica", J. Colloid Interface Sci., 450 (2015) 82-90
 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Braś, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Charge-Stabilized Silver Nanoparticles Applied as Antibacterial Agents", J. Nanosci. Nanotechno., 15 (2015) 3574-3583
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "Adsorption of Tannic Acid on Polyelectrolyte Monolayers Determined in Situ by Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 438 (2015) 249-258
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Influence of Supporting Polyelectrolyte on Coverage and Stability of Silver Nanoparticle Coatings", J. Colloid Interface Sci., 445 (2015) 205-212
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Kinetics of Silver Nanoparticle Deposition at PAH Monolayers: Reference QCM Results", Langmuir, 31 (2015) 2988–2996
 • M. Oćwieja, A. Popov, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Ramanaviciene, A. Ramanavisius, "Deposition of Silver Nanoparticles from Suspensions Containing Tannic Acid", Colloids Surf., A, 477 (2015) 70-76
 • M. Morga, Z. Adamczyk, S. Godrich, M. Oćwieja, G. Papastavrou, "Monolayers of Poly-L-lysine on Mica – Electrokinetic Characteristics", J. Colloid Interface Sci., 456 (2015) 116-124
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Sofińska, "Recombinant Albumin Adsorption on Mica Studied by AFM Andstreaming Potential Measurements", Colloids Surf., B, 127 (2015) 192-199
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M.Cieśla, M. Adamczyk, "High Density Monolayers of Plasmid Protein on Latex Particles: Experiments and Theoretical Modeling", J. Stat. Mech., 2015 (2015) P04003
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at the Silica Substrate Determined by QCM-D Measurements", J. Colloid Interface Sci., 457 (2015) 378-387
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "pH-Controlled Desorption of Silver Nanoparticles from Monolayers Deposited on PAH-Covered Mica", J. Nanopart. Res., 17:235 (2015) 1-14
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Silver Particle Monolayers - Formation, Stability, Applications", Adv. Colloid Interface Sci., 222 (2015) 530–563
 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Revealing Adsorption Mechanism of Human Fibrinogen on Positively Charge Latex", FEBS Journal (Suppl. 1), 282 (2015) 330
 • A. Bratek - Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Monolayers under Aqueous Conditions", FEBS Journal, 282 (2015) 335-336
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Revealing Human Fb Monolayer Conformations at Different pHs", FEBS Journal (Suppl. 1), 282 (2015) 207
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, "Mechanism of Nanoparticle Deposition on Polystyrene Latex Particles revealed by electrokinetic, AFM and SEM measurements", FEBS Journal (Suppl. 1), 282 (2015) 208
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415547 (28.12.2015)
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415545 (28.12.2015)
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415546 (28.12.2015)

2014

 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Hematite/Silver Nanoparticle Bilayers on Mica – AFM, SEM and Streaming Potential Studies", J. Colloid Interface Sci., 424 (2014) 75-83
 • U. Bubniene, M. Ocwieja, B. Bugelyte, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, J. Voronovic, A. Ramanaviciene, A. Ramanavicius, "Deposition of Gold Nanoparticles on Mica Modified by Poly(allylaminehydrochloride) Monolayers", Colloids Surf., A, 441 (2014) 204-210
 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Nattich-Rak, "Recombinant Albumin Monolayers on Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 250-258
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Mechanism of Nanoparticle Deposition on Polystyrene Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 692-699
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Adsorption on Latex Particles at pH 7.4 Studied by Electrophoretic Mobility and AFM Measurements", Curr. Top. Med. Chem., 14 (2014) 640-8
 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates", Curr. Top. Med. Chem., 14 (2014) 702-29
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Wasilewska, M. Cieśla, "Fibrinogen Monolayers of Controlled Coverage and Conformations for Biosensing Applications", Key Engineering Materials, 605 (2014) 243-246
 • P. Żeliszewska, A. Bratek - Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Human Fibrinogen Adsorption on Positively Charged Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 11165-11174
 • Z. Adamczyk, K. Jamroży, P. Batys, A. Michna, "Influence of Ionic Strength on Poly(diallyldimethylammonium chloride) Macromolecule Conformations in Electrolyte Solutions", J. Colloid Interface Sci., 435 (2014) 182-190
 • M. Oćwieja, A. Gorczyca, M. Niemiec, Z. Adamczyk, E. Pociecha, "Effect of Charge-Stabilized Silver Nanoparticles with Various Surface Properties on Physiological State of Seedlings of Triticum Aestivum", FEBS Journal. (Suppl. 1), (65-783), 281 (2014) 622
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, "Mechanism of Immonoglobulin G Adsorption on Mica-AFM and Elektrokinetic Studies", Colloids Surf., B, 118 (2014) 57 – 64
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Kubiak, K. Jamroży, "Formation of PDADMAC Monolayers Evaluated in situ by QCM and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 428 (2014) 170-177
 • Z. Adamczyk, M. Dąbkowska, M. Kujda, K. Sofińska, "Human Serum Albumin Adsorption on Solid Substrates-Electrokinetic Studies", in: Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology, chapter 17 (2014) 405-437
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Kowalska, "Comparative Physicochemical Studies of Human Albumin Monomer and the Synthetic Cross-Linked Dimer", FEBS Journal, (Suppl. 1), 281 (2014) 404
 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Monolayers of Human Albumins on Colloidal Carrier Particles and Flat Surfaces: Thorough Physicochemical Characteristics in Terms of Electrokinetic Methods", FEBS Journal, (Suppl. 1), 281 (2014) 413

2013

 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Human Fibrinogen Monolayers on Latex Particles: Role of Ionic Strength", Langmuir, 29 (2013) 3700-3710
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Nattich - Rak, M. Ludwiczak, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "Revealing Properties of the KfrA Plasmid Protein Via Combined DLS, AFM and Electrokinetic Measurements", Colloids Surf., B, 103 (2013) 635-641
 • M. Cieśla, Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates at Lower pH", Langmuir, 29 (2013) 7005-7016
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, A. Michna, K. Szczepaniak, "Mechanisms of Nanoparticle and Bioparticle Deposition - Kinetic Aspects", Colloids Surf., A, 439 (2013) 3-22
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Controlled Release of Silver Nanoparticles from Monolayers Deposited on PAH Covered Mica", Langmuir, 29 (2013) 3546-3555
 • M. Oćwieja, M. Morga, Z. Adamczyk, "Self - Assembled Silver Nanoparticles Monolayers on Mica - AFM, SEM and Electrokinetic Characteristics", J. Nanopart. Res., 15 (2013) 1460
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Fibrinogen Monolayer Characterization by Colloid Depositon", Langmuir, 29 (2013) 11991-12002
 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Bras, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Antibacterial Properties of Charged-Stabilized Silver Nanoparticles", FEBS Journal, (Suppl. 1), 280 (2013) 608-609
 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Mechanisms of Human Fibrynogen Adsorption on Colloid Particles Determined by Electrokinetic and AFM Measuremnts", FEBS Journal, (Suppl. 1), 280 (2013) 159
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Stability of Silver Nanoparticle Monolayers Determined in situ by Streaming Potential Measurements", J. Nanopart. Res., 15 (2013) 2076-2090
 • M. Morga, Z. Adamczyk, "Monolayers of Cationic Polyelectrolytes on Mica - Electrokinetic Studies", J. Colloid Interface Sci., 407 (2013) 196-204
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Jamroży, "Kinetics of Fluorescent Latex Particle Deposition at Polyelectrolyte Monolayers Determined by in situ Measurements", Colloids Surf., A, 436 (2013) 237-244
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Mechanism of HSA Adsorption on Mica Determined by Streaming Potential, AFM and XPS Measurements", Colloids Surf., B, 101 (2013) 237-244
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "KfrA Plasmid Protein Monolayers on Latex Particles - Electrokinetic Measurements", Colloids Surf., B, 121 (2013) 165-170
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Monolayers of Silver Nanoparticles Obtained by Chemical Reduction Methods", Surf. Innov., 2 (2013) 160-172
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Tuning Conformations of Fibrinogen Monolayers on Latex Particles by pH of Adsorption", Colloids Surf., B, 103 (2013) 482-488
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Particle Deposition", in: Encyclopedia of Colloid and Interface Science, 126 (2013) 868-910
 • Z. Adamczyk, "Electrostatic Interactions", in: Encyclopedia of Colloid and Interface Science, 126 (2013) 362-362
 • Z. Adamczyk, "Deposition", in: Encyclopedia of Colloid and Interface Science, 126 (2013) 211-246
 • Z. Adamczyk, "Particle Transfer of Surfaces", in: Encyclopedia of Colloid and Interface Science, 126 (2013) 910-910
 • Z. Adamczyk, "Specific Surface Interactions", in: Encyclopedia of Colloid and Interface Science, 126 (2013) 1047-1047
 • Z. Adamczyk, "Diffusion of Particles", in: Encyclopedia of Colloid and Interface Science, 126 (2013) 247

2012

 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Dąbrowska, M. Nattich - Rak, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Latex Particles Determined by Zeta Potential and AFM Measurements", Langmuir, 28 (2012) 474–485
 • M. Morga, Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, M. Nattich-Rak, G. Para, "Colloid Zirconia Binder of Improved Wetting Properties", Ceram. Sylikaty, 56 (2012) 1-8
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Morga, M. Oćwieja, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica: Characterization by Colloid Deposition", Colloids Surf., A, 412 (2012) 72-81
 • Z. Adamczyk, B. Cichocki, M.L. Ekiel-Jeżewska, A. Słowicka, E. Wajnryb, M. Wasilewska, "Fibrinogen Conformations and Charge in Electrolyte Solutions Derived from DLS and Dynamic Viscosity Measurements", J Colloid Interface Sci., 385 (2012) 244-257
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica Electrokinetic Characteristics", J. Colloid Interface Sci., 386 (2012) 121-128
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Bielanska, A. Wegrzynowicz, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica Preparation by Controlled Self-Assembly", J. Colloid Interface Sci., 386 (2012) 51-59
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Tuning Properties of Silver Particle Monolayers via Controlled Adsorption – Desorption Processes", J. Colloid Interface Sci., 376 (2012) 1-11
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Mechanisms of HSA Adsorption on Mica: Electrokinetic Studies", FEBS Journal, (Suppl.1), 279 (2012) 516
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, "Ionic Strength Effect in HSA Adsorption on Mica Determined by Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 366 (2012) 105-113
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Warsinska, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "KfrA Protein of R751 Plasmid Study by DLS, Microelectrophoresis and AFM Method", FEBS Journal, (Suppl.1), 279 (2012) 516
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, "Human Serum Albumin Monolayers on Mica: Electrokietic Characteristics", Langmuir, 28 (2012) 15663 – 15673
 • Z. Adamczyk, "Modeling Adsorption of Colloids and Proteins", Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 17 (2012) 173 – 186
 • Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Nattich - Rak, J. Barbasz, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Mica", in: ACS - Proteins at Interfaces III, III - chapter 5 (2012) 97-127
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application P.401528

2011

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Deposition of Colloid Particles on Protein Layers: Fibrinogen on Mica", J. Colloid Interface Sci., 356 (2011) 454-464
 • M. Nattich, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Radziszewska, "Detection of Fibrinogen Monolayers on Mica by the Colloid Enhancement", Environmental Biotechnology, 7 (2011) 1-11
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Cieśla, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates", Langmuir, 27 (2011) 6868-6878
 • M. Zaucha, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Zeta Potential of Particle Bilayers on Mica: A Streaming Potential Study", J. Colloid Interface Sci., 360 (1) (2011) 195-203
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Zaucha, "Colloid Particle and Protein Deposition - Electrocinetic Studies", Adv. Colloid Interface Sci., 168 (2011) 3-28
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Fibrinogen Adsorption on Mica Studied by AFM and in Situ Streaming Potential Measurements", Langmuir, 27(2) (2011) 686-696
 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Kinetics of Silver Nanoparticle Deposition onto Poly(ethylene imine) Modified Mica Determined by AFM and SEM Measurements", Colloids Surf., A, 377 (2011) 261-268
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High Density Silver Nanoparticle Monolayers Produced by Colloid Self - assembly on Polyelectrolyte Supporting Layers", J. Colloid Interface Sci., 364 (2011) 39-48

2010

 • B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, Z. Adamczyk, "Conformations of Poly(allylamine hydrochloride) in Electrolyte Solutions: Experimental Measurements and Theoretical Modeling", Colloids Surf. A, 355(1-3) (2010) 7-15
 • Z. Adamczyk, K. Sadlej, E. Wajnryb, M.L. Ekiel-Jezewska, P. Warszyński, "Hydrodynamic Radii and Diffusion Coefficients of Particle Aggregates Derived from the Bead Model", J. Colloid Interface Sci., 347 (2) (2010) 192-201
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, "Irreversible Adsorption of Latex Particles on Fibrinogen Covered Mica", Adsorption, 16 (2010) 259-269
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Zaucha, "Electrokinetics of Particle Covered Surfaces", Curr. Opin. Colloid Interface Sci., 15 (2010) 175-183
 • Z. Adamczyk, K. Sadlej, E. Wajnryb, M. Nattich, M. Ekiel-Jeżewska, J. Bławzdziewicz, "Streaming Potential Studiem of Colloid, Polyelectrolytes and Protein Deposition", Adv. Colloid Interface Sci., 153 (2010) 1-29
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Cieśla, "Kinetics of Fibrinogen Adsorption on Hydrophilic Substrates", Langmuir, 26 (14) (2010) 11934-11945
 • A. Michna, Z. Adamczyk, B. Siwek, M. Oćwieja, "Silver Nanoparticle Monolayers on Poly(ethylene imine) Covered Mica Produced by Colloidal Self - assembly", J. Colloid Interface Sci., 245 (2010) 187-193
 • Z. Adamczyk, M. Zaucha, M. Zembala, "Zeta Potential of Mica Covered by Colloid Particles: a Streaming Potential Study", Langmuir, 26 (2010) 9368 - 9377
 • M. Morga, G. Para, Z. Adamczyk, A. Karwiński, "Improvement of Wetting Properties of Colloid Silica Binders", Ind. Eng. Chem. Res., 49 (2010) 8532 - 8537
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, A. Bratek, "Adsorption and Deposition of Particles, Polyelectrolytes and Biopolymers", in: Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, 147 (2010) 603-648

2009

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, M. Wasilewska, "Structure of Poly(sodium 4-styrenesulfonate((PSS) in Electrolyte Solutions: Theoretical Modeling and Measurements", Colloids Surf., A, 343 (2009) 96-103
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, J. Barbasz, "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous and Patterned Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 147-148 (2009) 2-17
 • Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Collection of Papers Presented at the 22nd ECIS Conference, Krakow, Poland, August 31- September 5, 2008", Colloids Surf. A, 343 (2009) 1-2
 • A. Bratek, Z. Adamczyk, E. Szeląg, A. Bastrzyk, A. Michna, J. Barbasz, "Colloid Particle Deposition on Heterogeneous Surfaces Produced by Polyelectrolyte Adsorption", Colloids Surf. A, 343 (2009) 111-117
 • K. Sadlej, E. Wajnryb, J. Bławzdziewicz, M.L. Ekiel-Jeżewska, Z. Adamczyk, "Current and Streaming Potential for Particle Covered Surfaces: Virial Expanion and Simulations", J. Chem. Phys., 130 (2009) 144706-144711
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, B. Jachimska, "Structure of Fibrinogen in Electrolyte Solutions Derived from Dynamic Light Scattering (DLS) and Viscosity Measurements", Langmuir, 25 (2009) 3698-3704
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Nattich, "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", in: Highlights in Colloid Science, (2009) 203-227

2008

 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, "Formation of Multilayered Structures in the Layer by Layer Deposition of Colloid Particles", J. Colloid Interface Sci., 317 (2008) 1-10
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Nattich, "Particle Assembly on Patterned Surfaces Bearing Circular (dots) and Rectangular (stripes) Surface Features", Langmuir, 24 (2008) 1756-1762
 • B. Jachimska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Characterization of Globular Protein Solutions by Dynamic Light Scattering, Electrophoretic Mobility, and Viscosity Measurements", Langmuir, 24 (2008) 6866-6872
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Jachimska, "Określenie Właściwości Fizykochemicznych i Stabilności Termicznej Hydroksyapatytu", Prace Instytutu Odlewnictwa, 48 (2008) 21-29
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, A. Karwiński, B. Jachimska, "Physicochemical Characteristics of Binders and Liquid Slurries Used for Investment Casting of Reactive Metals", Foundry Research Institute, Kraków 2008, 1, 9-20, [978-83-88770-32-6]
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Jachimska, M. Nattich, "Determination of Physicochemical Properties and the Thermal Stability of Hydroxyapatite – Określenie Właściwości Fizykochemicznych i Stabilności Termicznej Hydroksyapatytu", Instytut Odlewnictwa, Kraków 2008, Tom XLVIII Numer 1, 19-27, [ISSN 1899-2439]

2007

 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Irreversible Adsorption of Particles on Surface Features of a Circular and Rectangular Shapes", Adsorption Sci. Technol., 25 (2007) 463-472
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Zembala, "Particle Assembly on Surface Features (Patterned Surfaces)", Langmuir, 23 (2007) 5557-5562
 • Z. Adamczyk, A. Michna, M. Szaraniec, A. Bratek, J. Barbasz, "Characterization of Poly(ethylene imine) Layers on Mica by the Streaming Potential and Particle Deposition Methods", J. Colloid Interface Sci., 313 (2007) 86-96
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, M. Kolasińska, "Modeling Self - Assembling of Colloid Particles in Multilayered Structures", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5776-5780
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, M. Kolasińska, P. Warszyński, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica and Oxidized Titanium by Streaming Potential and Wetting Angle Measurements", Colloids Surf. A, 302 (2007) 455-460
 • B. Jachimska, Z. Adamczyk, "Characterization of Rheological Properties of Colloid Zirconia", J. European Ceramic Soc., 27 (2007) 2209-2215
 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Zembala, "Deposition of Colloid Particles on Polyelectrolyte Multilayers", Colloids Surf. A, 302 (2007) 467-472
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, K. Jaszczółt, A. Michna, J. Barbasz, "Particle Deposition as a Tool for Studying Hetero-interactions", , 9 (2007) 247-311
 • P. Weroński, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Molecular Dynamics Simulations of Micellar Dynamics and Stability", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)

2006

 • Z. Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, "Structure of Poly(acrylic)acid in Electrolyte Solutions Determined from Simulations and Viscosity Measurements", J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 22426-22435
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, A. Michna "Polyelectrolyte Adsorption Layers Studied by Streaming Potential and Particle Deposition", J. Colloid Interface Sci., 303 (2006) 353-364
 • Z. Adamczyk, "Particles at Interfaces. 9 - Interactions, Deposition, Structure", Academic Press-Elsevier, New York 2006, , 743, [0-12-370541-X]
 • Z. Adamczyk, "Adsorption of Particles: Theory", in: Encyclopedia of Surface and Colloid Science, (2006) 575-591

2005

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek "Irreversible Adsorption of Particles on Heterogeneous Surfaces", Appl. Surf. Sci., 252 (2005) 723-729
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, P. Weroński, "Surface Clusters of Colloid Particles Produced by deposition on Sites", Langmuir, 21 (2005) 8952-8959
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, A. Michna, B. Siwek, L. Szyk-Warszyńska, M. Zembala "Irreversible Adsorption of Particles on Heterogeneous Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 118 (2005) 25-42

2004

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, M. Kolasińska, "Structure of Colloid Silica Determined by Viscosity Measurements", J.Colloids Interface Sci., 273 (2004) 668-674
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, P. Weroński, "Irrevesible Adsorption of Particles at Random-Site Surfaces", J. Chem. Phys., 120 (2004) 11155-11162
 • Z. Adamczyk, L. Szyk-Warszyńska, M. Zembala, M. Lehocky, "In situ Studies of Particle Deposition on Non-transparent Substrates", Colloids Surf. A, 235 (2004) 65-72
 • Z. Adamczyk, E. Musiał, B. Siwek, "Kinetics of Particle Deposition in the Oblique Impinging Jet Cell", J.Colloids Interface Sci., 269 (2004) 53-61
 • Z. Adamczyk, B. Siwek K. Jaszczółt, P. Weroński, "Deposition of Latex Particles at Heterogenous Surfaces", Colloids Surf. A., 249 (2004) 95-98
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, P. Warszyński, B. Jachimska, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers by Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica by the Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, L. Szyk-Warszyńska, P. Warszyński, M. Kolasińska, "Nowa Metoda Charakterytyki Biokompatybilnych Warstewek Polimeycznych na Powierzchniach Stałych", Działalność Naukowa PAN, 18 (2004) 80-82
 • Z. Adamczyk, "Kinetics of Particle and Protein Adsorption", in: Surface and Colloid Science, 17 (2004) 211-360

2003

 • J. Stoch, A. Brożek, S. Błażewicz, W. Jastrzębskia, J. Stoch, A. Adamczyk, I. Rój, "FTIR Study of Electrochemically Deposited Hydroxyapatite Coatings on Carbon Materials", J. Mol. Struct., 651-653 (2003) 389-396
 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, M. Kolasińska, A. Karwiński, "Electroviscous Effects in Nanosized Colloid Silica Suspensions", Bull. Pol. Acac. Sci. Chem., 51 (2003) 416-422
 • Z. Adamczyk, G. Para, W. Piasecki, P.L. Nielsen, P. Nowak, P. Warszyński, "Interactions of Aqueous Drops in Dielectric Liquid with Electrodes", Bull. Pol. Acad. Sci., 51 (2003) 423-434
 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Weroński, K. Jaszczółt "Particle Deposition at Electrostatically Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf. A, 222 (2003) 15-25
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Z. Adamczyk "Effect of Electrolytes on Surface Tension of Ionic Surfactant solutions", Colloids Surf. A., 222 (2003), 213-222
 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Streaming Potential of Mica Covered by Latex Particles", Colloids Surf., A, 222 (2003) 329-339
 • Z. Adamczyk, M. Kosmulski, "A Collection of Papers at the International Symposium of Electrokinetic Phenomena, Cracow, Poland, August 18-22, 2002", Colloids Surf. A, 222 (2003) 1-4
 • Z Adamczyk, B. Siwek, E. Musiał, "Latex Particle Adsorption at Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf. A, 214 (2003) 219-229
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, E. Musiał "Irreversible Adsorption of Colloid Particles at Random-Site Surfaces", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1059
 • Z. Adamczyk, "Kinetics of Particle and Protein Adsorption", in: Surface and Colloid Science, (2003) 300-462
 • Z. Adamczyk, "Particle Adsorption and Deposition: Role of Electrostatic Interactions", Adv. Colloid Interface Sci., 100-102 (2003) 267-347

2002

 • Z. Adamczyk, E. Musiał, B. Jachimska, L. Szyk-Warszyńska, A. Kowal, "Polystyrene Latex Adsorption at the Gold/Electrolyte Interface", J. Colloid Interface Sci., 254 (2002) 283-286
 • Z. Adamczyk, B. Siwek, B. Jachimska, A. Kowal, "Colloid Adsorption at Heterogeneous Surfaces", Bull. Pol. Acad. Sci. Chem., 49 (2002) 347-356
 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Warszyński,, "Deposition of Particles in the Impinging-Jet Cell for the High Coverage Regime", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 244-254
 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", Appl. Surf. Sci., 196 (2002) 250-263
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Particle Adsorption under Irreversible Conditions: Kinetics and Jamming Coverage", Colloids Surf., A, 208 (2002) 29-40
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Hard Spheres at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Chem. Phys., 116 (2002) 4665-4672
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Colloid Particle Adsorption at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 67-75
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, E. Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloids and Proteins at Heterogeneous Surfaces", Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 50 (2002) 175-187
 • Z. Adamczyk, "Irreversible Adsorption of Particles", in: "Adsorption: Theory, Modeling and Analysis" (J. Toth ed.), 5 (2002) 251-374
 • Z. Adamczyk, "Adsorption of Particles - Theory", in: Encyclopedia of Surface and Colloid Science, (2002) 499-516

2001

 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński, "Particle Adsorption Determined by the Streaming Potential Method", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA, vol LVI, 16, (2001) 242-262