Profil pracownika

Mgr Natalia Ogrodowicz

doktorantka

Pokój: 011

Telefon: +48 12 6395186

E-mail: ncogrodo(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza i charakterystyka fizykochemiczna heteropolikwasów
- Badania właściwości katalitycznych heteropolikwasów w reakcjach konwersji alkoholi

Metodyka:

-Chromatografia gazowa
-Spektroskopia w podczerwieni

Dalsze informacje:

- Magisterium (2015) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, " Wpływ fosforylacji skrobi na oddziaływanie z jonami chromu (VI) w roztworach wodnych pod kątem zastosowań środowiskowych"

Staże zagraniczne:
04-07.2015 Uniwersytet Kopenhaski, Department of Plant and Environmental Sciences, Dania

2019

  • N. Ogrodowicz, E. Lalik, A. Micek-Ilnicka, "Alcohols dehydration in heterogeneous system – FTIR method development for quantitative determination of catalytic parameters", Molecular Catalysis, 469 (2019) 1-9

2017

  • D. Sagnelli, JJK. Kirkensgaard, CVL. Giosafatto, N. Ogrodowicz, K. Kruczala, MS. Mikkelsen, JE. Maigret, D. Lourdin, K. Mortensen, A. Blennow, "ll-natural bio-plastics using starch-betaglucan composites", Carbohydrate Polymers, 172 (2017) 237-245