Profil pracownika

mgr inż. Agnieszka Czakaj

Pracownik IKiFP PAN od: 2018

doktorant

Pokój: 134 Kraków

Telefon: + 48 12 6395 131

E-mail: ncczakaj(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- adsorpcja na granicach faz roztwór - gaz;
- mechanizm powstawania i stabilności pian, właściwości reologiczne pian;
- biomateriały - piany biologiczne i cienkie warstwy powierzchniowe;

Metodyka:

- pomiar napięcia powierzchniowego metodą wiszącej kropli;
- właściwości reologiczne na granicy faz ciecz/gaz;
- rozmiar i potencjał zeta cząstek.

Dalsze informacje:

2016 Srebrny medal na International Warsaw Invention Show za Wieloparametrowe badanie skriningowe wyrobów "MULTI-CHEM" ICSO "Blachownia";
Studia podyplomowe (2013) AGH, Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowiska;
Magisterium (2011) Politechnika Wrocławska, Inżynieria materiałowa, École normale supérieure de Cachan (École normale supérieure Paris-Saclay), Fizyka