Profil pracownika

Dr Lindsay Oakley

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

Pokój: 106

Telefon: +48 12 6395190

E-mail: ncoakley(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Badania nad zależnościami chemicznego starzenia się i degradacji oraz właściwości mechanicznych materiałów historycznych w środowiskach muzealnych.

Metodyka:

- obliczenia dla chemii kwantowej,
- dynamika molekularna,
- kinetyka chemiczna

Dalsze informacje:

Doktorat - Northwestern University, USA
Staż podoktorski - Center for Scientific Studies in the Arts, USA