Profil pracownika

Dr hab. Magdalena Oćwieja

Pracownik IKiFP PAN od: 2009

adiunkt

Pokój: 137

Telefon: +48 12 6395 202

E-mail: ncocwiej(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Synteza koloidalnych cząstek metali i tlenków metali
- Charakterystyka fizykochemiczna nanocząstek
- Procesy utleniającego roztwarzania nanocząstek srebra
- Toksyczność nanocząstek srebra
- Mechanizmy adsorpcji nanocząstek na powierzchniach heterogenicznych oraz homogenicznych
- Stabilność mono- i multiwarstw cząstek koloidalnych

Metodyka:

- Mikroskopia Sił Atomowych (AFM)
- Pomiary elektrokinetyczne w zakresie ruchliwości elektroforetycznej oraz potencjału przepływu
- Dynamiczne Rozpraszanie Światła (DLS)

Dalsze informacje:

Edukacja:

- Habilitacja (2019) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Tytuł pracy: "Określenie wpływu funkcjonalizacji nanocząstek srebra i złota aminotiolami niskocząsteczkowymi na procesy ich samoorganizacji na powierzchniach międzyfazowych"

- Doktorat (2013) Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie (ISD)"Zaawansowane materiały dla nowoczesnych technologii
i energetyki przyszłości", Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w porozumieniu z Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej i Instytutem Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN, Tytuł pracy: "Kinetyka tworzenia oraz stabilność monowarstw nanocząstek srebra na powierzchniach heterogenicznych"

- Studia Podyplomowe (2011) "Biomateriały - materiały dla medycyny", Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (AGH)

- Magisterium (2009) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Tytuł pracy: "Badania nad reaktywnością grupy aminowej w układzie 2-aminotiofeno-3-karbonitrylu"

2020

 • N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek, "Spectroscopic insights into the effect of pH, temperature, and stabilizer on erlotinib adsorption behavior onto Ag nanosurface", Spectrochim Acta A , 228 (2020) 117737
 • N. Piergies, A. Dazzi, A. Deniset-Besseau, J. Mathurin, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek, "Nanoscale image of the drug/metal mono-layer interaction: Tapping AFM-IR investigations", Nano Research , 13 (2020) 1020-1028
 • M. Oćwieja, A. Barbasz, "Sodium hexametaphosphate-induced enhancment of silver nanoparticle toxicity towards leukemia cells", J. Nanopart. Res., 22 (2020) 167
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym” PLXXXXX nadano dnia 10.01.2020
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym", PL XXXXX nadano dnia 10.01.2020
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" PLXXXXX nadano dnia 10.01.2020

2019

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of Gold Nanoparticle Bilayers on Gold Sensors", Colloids Surf., A, 560 (2019) 393-401
 • M. Morga, M. Nattich-Rak, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Gold Substrates of Controlled Roughness and Electrokinetic Properties Formed by Nanoparticle Deposition", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 6535-6543
 • D. Lupa, M. Oćwieja, N. Piergies, A. Baliś, C. Paluszkiewicz, Z. Adamczyk, "Gold Nanoparticles Deposited on Silica Microparticles-Electrokinetic Characteristics and Application in SERS", Colloid Interfac. Sci., 33 (2019) 100219
 • M. Oćwieja, M. Morga, "Electrokinetic Properties of Cysteine-Stabilized Silver Nanoparticles Dispersed in Suspensions and Deposited on Solid Surfaces in the Form of Monolayers", Electrochim. Acta, 297 (2019) 1000-1010
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, J. Maciejewska-Prończuk "Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanoczastkami złota" PL XXX nadany dnia 05.12.2019

2018

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Wojnar, P. Żeliszewska, "Silver Nanoparticle/Fibrinogen Bilayers – Mechanism of Formation and Stability Determined by in Situ Electrokinetic Measurements", J. Colloid Interface Sci., 513 (2018) 170-179
 • D. Lupa, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Duraczyńska, "Formation, Properties and Stability of Silver Nanoparticle Monolayers at PDADMAC Modified Polystyrene Microparticles", Colloids Surf., A, 554 (2018) 317-325
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Oćwieja, "Hematite/Silica Nanoparticle Bilayers at Mica: AFM and Electrokinetic Characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 15368-15379
 • M. Oćwieja, D. Lupa, Z. Adamczyk, "Gold Nanoparticle Layers on Polystyrene Microspheres of Controlled Structure and Electrokinetic Properties", Langmuir, 34 (2018) 8489-8489
 • M. Oćwieja, "Self - Assembly of Cysteine - Functionalized Silver Nanoparticles at Solid/ Liquid Interfaces", Colloids Surf., A, 558 (2018) 520-530
 • A. Barbasz, B. Kreczmer, M. Oćwieja, "How the Surface Properties Attect the Nanotoxicity of Silver? Study of the Influence of Three Types of Nanosilver on Two Wheat Varieties", Acta Physiol. Plant., 40 (2018) 31
 • N. Piergies, M. Oćwieja, C. Paluszkiewicz, W.M. Kwiatek, "Identification of Erlotynib Adsorption Pattern Onto Silver Nanoparticles: SERS Studies", J. Raman Spectrosc., 49 (2018) 1265-1273
 • M. Gorczyca, S.W. Przemieniecki, T. Kurowski, M. Oćwieja, "Earlt Plant Growth and Bacterial Community in Rhizoplane of Wheat and Flax Exposed to Silver and Titatnium Dioxide Nanoparticles", Environ. Sci. Pollut. Res., 25 (2018) 33820–33826

2017

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous Gold Nanoparticle Monolayers - QCM and Electrokinetic Characteristics", Colloids Surf., A, 514 (2017) 226-235
 • M. Oćwieja, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, M. Roman, "Formation of Positively Charged Gold Nanoparticle Monolayers on Silica Sensors", J. Colloid Interface Sci., 501 (2017) 192–201
 • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and Stability of Manganese-Doped ZnS Quantum Dot Monolayers Determined by QCM-D and Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 503 (2017) 186-197
 • M. Oćwieja, A. Barbasz, S. Walas, M. Roman, C. Paluszkiewicz, "Physicochemical Properties and Cytotoxicity of Cysteine - Functionalized Silver Nanoparticles", Colloids Surf., B, 160 (2017) 429-437
 • E. Pięta, N. Piergies, M. Oćwieja, H. Domin, C. Paluszkiewicz, E. Bielańska, W.M. Kwiatek, "Monitoring the Interfacial Behavior of Selective Y5 Receptor Antagonist on Colloidal Gold Nanoparticle Surfaces: Surface-Enhanced Vibrational Spectroscopy Studies", J. Phys. Chem. C, 121 (2017) 17276-17288
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, M. Roman, "Toxicity of Silver Nanoparticles Towards Tumoral Human Cell Lines U-937 and HL-60", Colloids Surf., B, 156 (2017) 397-404
 • M. Oćwieja, A. Węgrzynowicz, J. Maciejewska-Prończuk, P. Michorczyk, Z. Adamczyk, M. Roman, E. Bielańska, "Preparation of Iron Oxide Nanoparticles Doped by Chromium for Application in Water - Gas Shift Reaction", Colloids Surf., A, 523 (2017) 71-80
 • E. Pięta, C. Paluszkiewicz, M. Oćwieja, W.M. Kwiatek, "Potential Drug - Nanosensor Conjugates: Raman, Infrared Absorption, Surface-Enhanced Raman, and DFT Study of Indolic Molecules", Appl. Surf. Sci., 404 (2017) 168-179
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, S. Walas, "Toxicological effects of three types of silver nanoparticles and their salt precursors acting on human U-937 and HL-60 cells", Toxicological Mechanisms and Methods, 27 (2017) 58-71
 • M. Oćwieja, "Tuning the Properties of Silver Monolayers for Biological Applications", in: Silver Nanoparticles for Biological Devices: Biocompability and Toxicity, 2 (2017) 37-54

2016

 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Nattich-Rak, "Monolayers of Silver Nanoparticles on Positively Charged Polymermicrospheres", Colloids Surf., A, 499 (2016) 1-9
 • Z. Adamczyk, M. Oćwieja, H. Mrowiec, S. Walas, D. Lupa, "Oxidative Dissolution of Silver Nanoparticles: A New Theoretical Approach", J. Colloid Interface Sci., 469 (2016) 355-364
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, J. Maciejewska, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure", J. Phys. Chem. C, 120 (2016) 11807-11819
 • J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska, "Titanium Dioxide/Silver Nanoparticle Bilayers Prepared in Self - Assembly Processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46
 • A. Barbasz, B. Kreczmer, M. Oćwieja, "Effects of Exposure of Callus Cells of Two Wheat Varieties to Silver Nanoparticles and Silver Salt (AgNO3)", Acta Physiol. Plant., 38 (2016) 76
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticles and Ions - Friends or Foes? As They are Seen by Human Cells U-937 and HL-60?", J. Exp. Nanosci., 11 (2016) 564-580
 • D. Lupa, M. Oćwieja, "Oksydacyjne Roztwarzanie Nanocząstek Srebra. Wpływ Właściwości Powierzchniowych na Przebieg Procesu", Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, (2016)
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób Modyfikowania Powierzchni Stałych o Ujemnym Ładunku Powierzchniowym, Zwłaszcza Powierzchni Sensorów Mikrowag Kwarcowych, Dodatnio Naładowanymi Nanocząstkami Złota” P.419878 (19 grudnia 2016).
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja „Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra oraz Zastosowanie Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra do Celów Biobójczych” PL 224713 nadano dnia 15.06.2016

2015

 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Braś, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Charge-Stabilized Silver Nanoparticles Applied as Antibacterial Agents", J. Nanosci. Nanotechno., 15 (2015) 3574-3583
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "Adsorption of Tannic Acid on Polyelectrolyte Monolayers Determined in Situ by Streaming Potential Measurements", J. Colloid Interface Sci., 438 (2015) 249-258
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Influence of Supporting Polyelectrolyte on Coverage and Stability of Silver Nanoparticle Coatings", J. Colloid Interface Sci., 445 (2015) 205-212
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Kinetics of Silver Nanoparticle Deposition at PAH Monolayers: Reference QCM Results", Langmuir, 31 (2015) 2988–2996
 • M. Oćwieja, A. Popov, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Ramanaviciene, A. Ramanavisius, "Deposition of Silver Nanoparticles from Suspensions Containing Tannic Acid", Colloids Surf., A, 477 (2015) 70-76
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, J. Barbasz, "Cytotoxic Activity of Highly Purified Silver Nanoparticles Sol Against Cells of Human Immune System", Appl. Biochem. Biotechnol., (2015)
 • M. Morga, Z. Adamczyk, S. Godrich, M. Oćwieja, G. Papastavrou, "Monolayers of Poly-L-lysine on Mica – Electrokinetic Characteristics", J. Colloid Interface Sci., 456 (2015) 116-124
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "pH-Controlled Desorption of Silver Nanoparticles from Monolayers Deposited on PAH-Covered Mica", J. Nanopart. Res., 17:235 (2015) 1-14
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Silver Particle Monolayers - Formation, Stability, Applications", Adv. Colloid Interface Sci., 222 (2015) 530–563
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Otrzymania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415547 (28.12.2015)
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Wytwarzania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415545 (28.12.2015)
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Sposób Uzyskania Stabilnych Suspensji Nanocząstek Srebra o Dodatnim Ładunku Powierzchniowym" P.415546 (28.12.2015)

2014

 • U. Bubniene, M. Ocwieja, B. Bugelyte, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, J. Voronovic, A. Ramanaviciene, A. Ramanavicius, "Deposition of Gold Nanoparticles on Mica Modified by Poly(allylaminehydrochloride) Monolayers", Colloids Surf., A, 441 (2014) 204-210
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Hematite/Silver Nanoparticle Bilayers on Mica – AFM, SEM and Streaming Potential Studies", J. Colloid Interface Sci., 424 (2014) 75-83
 • M. Oćwieja, A. Gorczyca, M. Niemiec, Z. Adamczyk, E. Pociecha, "Effect of Charge-Stabilized Silver Nanoparticles with Various Surface Properties on Physiological State of Seedlings of Triticum Aestivum", FEBS Journal. (Suppl. 1), (65-783), 281 (2014) 622
 • M. Oćwieja, "Kinetyka Tworzenia oraz Stabilność Monowarstw Nanocząstek Srebra. Badania Podstawowe w Dobie Dynamicznego Rozwoju Nanotechnologii", (Eds. T. Czarnik), Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, Saarbrücken 2014, 1, 1-248, [978-3-639-89158-4]

2013

 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Controlled Release of Silver Nanoparticles from Monolayers Deposited on PAH Covered Mica", Langmuir, 29 (2013) 3546-3555
 • M. Oćwieja, M. Morga, Z. Adamczyk, "Self - Assembled Silver Nanoparticles Monolayers on Mica - AFM, SEM and Electrokinetic Characteristics", J. Nanopart. Res., 15 (2013) 1460
 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Bras, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Antibacterial Properties of Charged-Stabilized Silver Nanoparticles", FEBS Journal, (Suppl. 1), 280 (2013) 608-609
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Stability of Silver Nanoparticle Monolayers Determined in situ by Streaming Potential Measurements", J. Nanopart. Res., 15 (2013) 2076-2090
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Monolayers of Silver Nanoparticles Obtained by Chemical Reduction Methods", Surf. Innov., 2 (2013) 160-172
 • I. Cieślik, R. Węgłowski, J. Żmija, K. Kurzydłowski, M. Płocińska, M. Oćwieja, "Control of Optical Active Borates Nanocrystals Agglomeration", J. Achiev. Mater. Manuf. Eng., 61 (2013) 163-168

2012

 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Morga, M. Oćwieja, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica: Characterization by Colloid Deposition", Colloids Surf., A, 412 (2012) 72-81
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica Electrokinetic Characteristics", J. Colloid Interface Sci., 386 (2012) 121-128
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Bielanska, A. Wegrzynowicz, "Hematite Nanoparticle Monolayers on Mica Preparation by Controlled Self-Assembly", J. Colloid Interface Sci., 386 (2012) 51-59
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Tuning Properties of Silver Particle Monolayers via Controlled Adsorption – Desorption Processes", J. Colloid Interface Sci., 376 (2012) 1-11
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application P.401528

2011

 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Kinetics of Silver Nanoparticle Deposition onto Poly(ethylene imine) Modified Mica Determined by AFM and SEM Measurements", Colloids Surf., A, 377 (2011) 261-268
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High Density Silver Nanoparticle Monolayers Produced by Colloid Self - assembly on Polyelectrolyte Supporting Layers", J. Colloid Interface Sci., 364 (2011) 39-48

2010

 • A. Michna, Z. Adamczyk, B. Siwek, M. Oćwieja, "Silver Nanoparticle Monolayers on Poly(ethylene imine) Covered Mica Produced by Colloidal Self - assembly", J. Colloid Interface Sci., 245 (2010) 187-193