Profil pracownika

Dr Małgorzata Zimowska

Pracownik IKiFP PAN od: 2004

Pokój: 104, 034, 111 Kraków

Telefon: +48 12 6395 116, 147

E-mail: nczimows(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Zastosowanie naturalnych i syntetycznych minerałów warstwowych w projektowaniu i otrzymywaniu materiałów o kontrolowanych właściwościach teksturalnych i katalitycznych,
- Projektowanie i synteza hybrydowych materiałów mezoporowatych na osnowie minerałów warstwowych,
- Projektowanie i syntezę materiałów hybrydowych w oparciu o struktury mezoporowate
- Zastosowanie spektroskopii FTIR w zakresie MIR i NIR w analizie minerałów warstwowych i ich pochodnych
- Zastosowanie spektroskopii FTIR w zakresie FAR w analizie fazy spinelowej układów Cu-Mn-O oraz tlenków Cu-O, Mn-O

Metodyka:

Stosowane metody badawcze do charakterystyki fizykochemicznej badanych materiałów mikro- i mezoporowatych:
-spektroskopia FTIR w zakresie NIR, MIR i FAR w analizie minerałów warstwowych, materiałów pochodzenia hydrotalkitowego, mieszanych tlenków, oraz hybrydowych funkcjonalizowanych heterostruktur porowatych powstałych na osnowie minerałów warstwowych;
-wysokorozdzielcza Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM) - badania morfologii metodą SEM, BSE(COMPO),
- analiza składu chemicznego metodą EDS w mikroobszarach (analiza z punktu i linii, mapy dystrybucji pierwiastków);
-analiza składu pierwiastkowego metodą XRF
-Transmisyjna Mikroskopia Elektronowa (TEM),rozwiązywanie dyfrakcji elektronowych SADP, FFT HRTEM,
-pomiary powierzchni właściwej metodą adsorpcji/desorpcji N2 (BET) oraz dystrybucji wielkości porów metodami BJH, NL-DFT;
-proszkowa dyfraktometria rentgenowska (XRD),
-termo-programowalna redukcja (TPR), termo-programowalna desorpcja (TPD), analiza termiczna TG/TDG/DTA, spektroskopia fotoelektronów XPS,

Dalsze informacje:

- Doktorat (2004) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Tytuł pracy: "Niektóre aspekty tworzenia się gazu syntezowego na powierzchni katalizatora Rh/Al2O3.
- Magisterium (1999) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: "Katalityczne utlenianie metanu do gazu syntezowego na katalizatorze Rh/Al2O3 na folii ze stali Cr-Al".

Staże zagraniczne
-2018 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
-2017 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
-2016 - 3 miesięczny staż naukowy w Laboratorium Analitycznej Mikroskopii Elektronowej Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
-2016 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2015 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2014 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2013 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2012 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
– 2010 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
- 2009 - IMMS PAS, Krakow, Poland, Workshop on „Preparation of engineering materials in electron microscopy”;
– 2008 - Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences, Bratislava - FTIR Spectroscopy (MID-, NIR- and FAR-IR Spectroscopy) Training/ fellowship;
- 2007 październik Institute of Inorganic Chemistry Slovak Academy of Sciences Bratislava,
- 2006 listopad- grudzień Institute of Catalysis, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria, ;
- 2006 sierpień, Fritz-Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Inorganic Chemistry, Berlin
- 2006 wrzesień, University of Bologna, Bertinoro (Włochy), "International Summer School Fuels from Biomass";
- 2005 grudzień Singapur, Institute of Chemical and Engineering Sciences in Singapore
- 2005 Lipiec, University of Limerick, Irlandia "The Summer School on Environmental Catalysis and Energy",
- 2000 październik School of Microscopy: "Electron Microscopy of Catalysts and Nanostructured Materials", Niemcy, Fritz-Haber Institute of the Max Planck Society, Department of Inorganic Chemistry, Berlin

2020

 • Ł. Kuterasiński, W. Rojek, M. Gackowski, M. Zimowska, P.J. Jodłowski, "Sonically modified hierarchical FAU-type zeolites as active catalysts for the production of furan from furfural", Ultrason. Sonochem., 60 (2020) 104785
 • M. Mosialek, M. Zimowska, D. Kharitonov, M. Górski, M. Krzan, A. Komenda, "Dual pore composite cathode materials for solid oxide fuel cells", Arch. Metall. Mater., 65 (2020) 1217-1221

2019

 • D. Duraczyńska, E. M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, R. P. Socha, M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, A. Bukowska, "Solvent and substituent effects in hydrogenation of aromatic ketones over Ru/polymer catalyst under very mild conditions", Mol. Catal., 470 (2019) 145-151
 • E Cichoń, K Haraźna, S Skibiński, T Witko, A Zima, A Ślusarczyk, Zimowska M, Witko M, Leszczyński B, Wróbel A, Guzik M, "Novel bioresorbable tricalcium phosphate/polyhydroxyoctanoate (TCP/PHO) composites as scaffolds for bone tissue engineering applications", Journal of the mechanical behavior of biomedical materials, 98 (2019) 235-245
 • M. Zimowska, J. Gurgul, E. Scholtzova, R. P. Socha, H. Pálková, L. Lityńska-Dobrzyńska, Ł. Mokrzycki, K. Łątka, "A Precursor Approach for the Development of Lace-Like Fe2O3 Nanocrystallites Triggered by Pressure Dependent Nucleation and Growth of Akaganeite over Clay Based Composites for Toluene Combustion", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 26236-26250

2018

 • A. Pacuła, K. Uosaki, R.P. Socha, E. Bielańska, P. Pietrzyk, M. Zimowska, "Corrigendum to “Nitrogen-doped carbon materials derived from acetonitrile and Mg-Co-Al layered double hydroxides as electrocatalysts for oxygen reduction reaction” [Electrochim. Acta 212 (2016) 47-58]", Electrochim. Acta, 259 (2018) 685-686
 • E.M. Serwicka, M. Zimowska, D. Duraczyńska, B.D. Napruszewska, M. Nattich-Rak, G. Mordarski, L. Lityńska-Dobrzyńska, H. Palkova, "PDDA-Montmorillonite Composites Loaded with Ru Nanoparticles: Synthesis, Characterization, and Catalytic Properties in Hydrogenation of 2-Butanone", Polymers, 10 (2018) 865-879
 • A. Pacuła, R.P. Socha, P. Pietrzyk, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, R. Kosydar, G. Mordarski, "Physicochemical and electrochemical properties of the carbon materials containing nitrogen and cobalt derived from acetonitrile and Co-Al layered double hydroxides", J. Mater. Sci., 10.1007/s10853-018-2427-9

2017

 • D. Majda, M. Zimowska, K. Tarach, K. Góra-Marek, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, "Water thermoporosimetry as a tool of characterization of the textural, parameters of mesoporous materials- Refinement of the methodology", Journal of Thermal Analysis And Calorimetry, 127 (2017) 207-220
 • D. Majda, A. Bhattarai, J. Riikonen, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, A. Michalik-, "New approach for determining cartilage pore size distribution: NaCl-thermoporometry", Microporous and Mesoporous Materials, 241 (2017) 238-245
 • H. Pálková, M. Zimowska, Ľ. Jankovič , B. Sulikowski, E. M. Serwicka, Jana Madejová, "Thermal stability of tetrabutyl-phosphonium and –ammonium exchanged montmorillonite: Influence of acid treatment", Applied Clay Science, 138 (2017) 63-73
 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous Gold Nanoparticle Monolayers - QCM and Electrokinetic Characteristics", Colloids Surf., A, 514 (2017) 226-235

2016

 • M. Zimowska, L. Lityńska-Dobrzyńska, Z. Olejniczak, R.P. Socha, J. Gurgul, K. Łątka, "Alteration of the structure and surface composition of crystalline-amorphous porous clay heterostructures upon iron doping from metal-organic source", Surf. Interface Anal., 48 (2016) 527–531
 • M. Zimowska, J. Gurgul, H. Pálková, Z. Olejniczak, K. Łątka, L. Lityńska-Dobrzyńska, L. Matachowski, "Structural rearrangements in Fe-porous clay heterostructures composites derived from Laponite® - Influence of preparation methods and Fe source", Micropor. Mesopor. Mat., 231 (2016) 66-81
 • M. Zimowska, K. Łątka, D. Mucha, J. Gurgul, L. Matachowski, "The continuous conversion of ethanol and water mixtures into hydrogen over FexOy/MoO3 catalytic system − XPS and Mössbauer studies", J. Mol. Catal. A-Chem., 423 (2016) 92–104
 • D. Majda, K. Tarach, K. Góra-Marek, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, "Thermoporosimetry of n-alkanes for characterization of mesoporous SBA-15 silicas e Towards deeper understanding the effect of the probe", Microporous and Mesoporous Materials, 226 (2016) 25-33
 • D. Majda, M. Zimowska, K. Tarach, K. Góra-Marek, B. D. Napruszewska, A. Michalik-Zym, "Water thermoporosimetry as a tool of characterization of the textural, parameters of mesoporous materials- Refinement of the methodology", J Therm Anal Calorim, (2016)
 • A. Pacuła, K. Uosaki, R.P. Socha, E. Bielańska, P. Pietrzyk, M. Zimowska, "Nitrogen-doped carbon materials derived from acetonitrile and Mg-Co-Al layered double hydroxides as electrocatalysts for oxygen reduction reaction", Electrochimica Acta, 212 (2016) 47-58
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Kryściak-Czerwenk, R. Dula, R.P. Socha, K. Pamin, M. Bazarnik, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E.M. Serwicka, "A comparative study of direct versus post-synthesis alumination of mesoporous FSM-16 silica", Mater. Res. Bull., 83 (2016) 623-631
 • D. Majda, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, W. Makowski, "Porosity of SBA-15 after functionalization of the surface with Aminosilanes", Microporous and Mesoporous Materials, 234 (2016) 98-106
 • A. Kędra, M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, M. Zimowska, E. Bielańska, E. Czerlunczakiewicz, "Supporting effect of silver on BSCF cathodes for SOFC", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 68 (2016) 70-75
 • "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów." E.Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406545
 • "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych w procesach oczyszczania gazów."E. Serwicka-Bahranowska, T. Machej, Ł. Mokrzycki, M. Zimowska, A. Michalik-Zym, B. Napruszewska, R. Dula, Patent RP P.406542

2015

 • D. Majda, W. Makowski, M. Mańko, K. Mlekodaj, A. Michalik-Zym, B.D. Napruszewska, M. Zimowska, E.M. Serwicka, "Porosity characterization of SBA-15 silicas with thermoporosimetry of water and n-alkanes – The effect of the probe liquid nature", Microporous and Mesoporous Materials, 201 (2015) 141-150

2014

 • M. Mosiałek, M. Dudek, A. Michna, M. Tatko, A. Kędra, M. Zimowska, "Composite Cathode Materials Ag-Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3 for Solid Oxide Fuel Cells", J. Solid State Electr., 18 (2014) 3011-3021
 • A. Kędra, R.P. Socha, M. Zimowska, P. Panek, L. Szyk-Warszyńska, M. Lipiński, P. Warszyński, "The Morphology and Optical Properties of Silicon Etched with Bimetallic Catalysts. Morfologia i Właściwości Optyczne Powierzchni Krzemu Trawionego z Użyciem Katalizatorów Bimetalicznych", Elektronika, 8 (2014) 64-66
 • T. Machej, E.M. Serwicka, M. Zimowska, R. Dula, A. Michalik-Zym,B. Napruszewska, W. Rojek, R. Socha, "Cu/Mn-based mixed oxides derived from hydrotalcite-like precursorsas catalysts for methane combustion", Applied Catalysis A: General, 474 (2014) 87–94

2013

 • L. Matachowski, A. Drelinkiewicz, R. Rachwalik, M. Zimowska, D. Mucha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, "Preparation and characterization of mesoporous Cs2HPW12O40 salt, active in transformation of m-xylene", Appl. Catal. A:General, 450 (2013) 19-27
 • A. Pacuła, R.P. Socha, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, P. Nowak, "Application of as-synthesized Co–Al layered double hydroxides for the preparation of the electroactive composites containing N-doped carbon nanotubes", Applied Clay Science, 72 (2013) 163-174
 • A. Pacuła, R.P. Socha, M. Zimowska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, D. Mucha, P. Nowak, "Application of as-synthesized Co–Al layered double hydroxides for the preparation of the electroactive composites containing N-doped carbon nanotubes", Applied Clay Science, 72 (2013) 163-174
 • P. Michorczyk, P. Kuśtrowski, A, Kolak, M. Zimowska, "Ordered mesoporous Ga2O3 and Ga2O3–Al2O3 prepared by nanocasting as effective catalysts for propane dehydrogenation in the presence of CO2", Catalysis Communications , 35 (2013) 95–100
 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová , R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak, B. Gil, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: III. The effect of alumination", Microporous and Mesoporous Materials , 175 (2013) 67–75
 • M. Mosiałek, M. Przybyła, M. Tatko, P. Nowak, M. Dudek, M. Zimowska, "Composite Ag-La0.8Sr0.2MnO3 cathode for solid oxide fuel cells", Archives of Metallurgy and Materials, 58 (2013) 1338-1340
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania monolitycznego tlenkowego katalizatora manganowo-miedziowego domieszkowanego cyrkonem i cerem do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406542 (16.12.2013)
 • Ł.Mokrzycki, R.Dula, A.Michalik-Zym, B.Napruszewska, M.Zimowska, T.Machej, E.M.Serwicka, "Sposób wytwarzania tlenkowego katalizatora miedziowo-manganowego na nośniku monolitycznym do utleniania zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych, w procesach oczyszczania gazów", Polish Patent Application, P.406545 (16.12.2013)

2012

 • J. Mizera, N. Spiridis, R. Socha, M. Zimowska, R. Grabowski, K. Samson, J. Korecki, "The influence of base metal (M) oxidation state in Au-M-O/TiO2 systems on their catalytic activity in carbon monoxide oxidation", Catalysts, 2 (2012) 38-55
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Nanospace constraints in mesoporous silica carriers - a factor of critical importance in promoting the catalytic activity of supported ruthenium (II) complex with hemilabile phosphine ligand", Applied Catalysis A: General, 427-428 (2012) 16-23
 • L. Matachowski, M. Zimowska, D. Mucha, T. Machej, "Ecofriendly production of ethylene by dehydration of ethanol over Ag3PW12O40 salt in nitrogen and air atmospheres", Appl. Catal. B:Environmental, 123-124 (2012) 448-456
 • D. Duraczyńska, E.M. Serwicka, A. Drelinkiewicz, D. Rutkowska- Żbik, M. Witko, R. Socha, M. Zimowska, Z. Olejniczak, "Architecture of a mesoporous support - A key factor controlling catalytic activity of supported ruthenium (II) complex", Annual Report 2012 Polish Academy of Science, Mathematics, Physics, Chemistry and Earth Science, (2012) 62-64
 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová, R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak,, "The effect of alumination process on surface acidity of PCH structures derived from laponite", Book of Abstracts, 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Průhonice near Prague, (2012) 62
 • Matusik J., Zimowska M., Bajda T., "Modified kaolinites and halloysite with anion sorption properties", Book of Abstracts, 6th Mid-European Clay Conference (MECC’12), Průhonice near Prague, (2012) 70
 • M. Zimowska, H. Pálková, J. Madejová, R. Dula, K. Pamin, Z. Olejniczak,, "Acid properties of Laponite-derived porous clay heterostructures modified by doping with aluminium", Book of Abstracts XIX Zeolite Forum, Annual Meeting of the Polish Zeolite Association, (2012) 61-62

2011

 • J. Gurgul, M. Zimowska, D. Mucha, R.P. Socha, L. Matachowski, "The influence of surface composition of Ag3PW12O40 and Ag3PMo12O40 salts on their catalytic activity in dehydration of ethanol", J. Mol. Catal. A, 351 (2011) 1-10
 • H. Pálková, L. Jankovicˇ, M. Zimowska, J. Madejová, "Alterations of the surface and morphology of tetraalkyl-ammonium modified montmorillonites upon acid treatment", Journal of Colloid and Interface Science, 363 (2011) 213–222
 • A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, M. Zimowska, Z. Wzorek, "Characterization of gold nanoparticles for various medical application", Journal of Nanomaterials and Biostructures, Vol. 6, No 2 (2011) 803 – 808
 • K. Krupa-Żuczek, K. Bialik-Wąsa, A. Sobczak-Kupiec, M. Piątkowskia, M. Zimowska, B. Tyliszczak, "Polymers modified by silver nanoparticles as dispersants for hydroxyapatite in aqueous systems", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures , Vol. 6, No 4 (2011) 1725-1732
 • A. Sobczak-Kupiec, D. Malina, Z. Wzorek, M. Zimowska, "Influence of silver nitrate concentration on the properties of silver nanoparticles", Micro & Nano Letters, Vol. 6, Iss. 8 (2011) 656–660

2010

 • L. Matachowski, R.P. Socha, D. Mucha, M. Zimowska and J. Gurgul, "Silver nanowires as a result of irradiation or hydrogen reduction of Ag3PW12O40 salt", Surf. Interface Anal., 42 (2010) 757-761
 • H. Pálková, J. Madejová, M. Zimowska, E. Bielańska, Z. Olejniczak, L. Lityńska-Dobrzyńska, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: I. Synthesis and physicochemical characterization", Microporous and Mesoporous Materials, Volume: 127, Issue: 3 (2010) 228-236
 • H. Pálková, J. Madejová, M. Zimowska, E. M. Serwicka, "Laponite-derived porous clay heterostructures: II. FTIR study of the structure evolution", Microporous and Mesoporous Materials, Volume: 127, Issue: 3 (2010) 237-244

2009

 • J.Połtowicz, E.Bielańska, M.Zimowska, E.M.Serwicka, R.Mokaya, Y.Xia, "Microporosity in Mesoporous SBA-15 Supports: A Factor Influencing the Catalytic Performance of Immobilized Metalloporphyrin", Topics Catal., 52 (2009) 1098
 • H.Pálková, J.Madejová, M.Zimowska, EM.Serwicka "Laponite-derived Porous Clay Heterostructures: II. FTIR Study of the Structure Evolution", Microporous. Mesoporous Mater., (2009), DOI: 10.1016/j.micromeso.2009.07.012
 • H.Pálková, J.Madejová, M.Zimowska, E.Bielańska, Z.Olejniczak, L.Lityńska-Dobrzyńska, E.M.Serwicka "Laponite-derived Porous Clay Heterostructures: I. Synthesis and Physicochemical Characterization", Microporous Mesoporous Mater., (2009) DOI: 10.1016/j.micromeso.2009.07.019

2008

 • M.Gabrovska, D.Mucha, P.Tzvetkov, J.Krstić, R.Edreva-Kardjieva, D.Jovanović, M.Zimowska "In situ XRD Study of Reduced NiMg/SiO2 Catalyst Precursors for Vegetable Oil hydrogenation Modified by Pd or Ag", in: "Nanoscience and Nanotechnology", Academic Publishing House, Sofia 2008, p.216-219
 • M. Zimowska, R. Dula, J. Plona, B. Napruszewska, R. Janik, T. Machej, "Synthesis, physicochemical characterisation and catalytic properties of hydrotalcite-like Cu-Mn-Al compounds", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 191
 • M. Zimowska, M. Bazarnik, J. Bazarnik, K. Bahranowski , "Modification of FSM-16 mesoporous materials structure – preliminary results", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 190
 • A. Michalik-Zym, M. Zimowska, E. Bielańska, K. Bahranowski, E. M. Serwicka, "Layered sodium disilicates as precursors of mesoporous silicas: hydration of ", Mineralogia - Special Papers, vol. 33 (2008) 114
 • M. Strycharczyk, H. Pálková, M. Zimowska, E. M. Serwicka, K. Bahranowski, Z. Olejniczak, "Montmorillonite-derived porous clay heterostructures (PCHs): a study of structure evolution", Mineralogia – Special Papers, vol.33 (2008) 158

2007

 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, R. Janik, T. Machej, J. Gurgul, R. Socha, J. Podobiński, E. M. Serwicka, "Catalytic Combustion of Toluene over Mixed Cu-Mn Oxides", Catal. Today, 119 (2007) 321-326
 • M. Zimowska, A. Michalik-Zym, J. Połtowicz, M. Bazarnik, K. Bahranowski, , "Catalytic oxidation of cyclohexene over metalloporphyrin supported on mesoporous molecular sieves of FSM-16 type - steric effects induced by nanospace constraints", Catalysis Today, 124 (2007) 55–60
 • A.Michalik-Zym, M.Zimowska, K.Bahranowski, E.M.Serwicka "Layered Sodium Disilicates as Precursors of Mesoporous Silicas. Part I: Optimisation of the Synthesis Procedure of -Na2Si2O5 and -Na2Si2O5", Mineralogia Polonica, 38 (2007) 151-160 (published in 2008)
 • A.Michalik-Zym, M.Zimowska, E.Bielańska, K.Bahranowski, E.M.Serwicka "Layered Sodium Disilicates as Precursors of Mesoporous Silicas. Part II: Hydration of -Na2Si2O5 and -Na2Si2O5", Mineralogia Polonica, 38 (2007) 161-170 (published in 2008)
 • M. Bazarnik, K. Bahranowski M. Zimowska, A. Gaweł, E. M. Serwicka, "Silica-based mesoporous materials derived from layered silicate-kanemite", Mineralia Slovaka, Geovestník , vol 39, issue 2 (2007) 5
 • M. Zimowska, L. Góra, J. Morgiel, E. Bielańska, D. Su, E. M. Serwicka, "Simultaneous control of morphology and porosity in SBA-15: soft-hard templating", Proceedings of XIVth Zeolite Forum , (2007) 179-184

2005

 • M. Bazarnik, M. Zimowska, E. Serwicka, K. Bahranowski, A. Gaweł, Z. Olejniczak "Syntetyczny kanemit jako prekursor mezoporowatych materiałów krzemionkowych", Przegląd Geologiczny, 53 (2005) 787