professional essay writing site dissertation on first generation college students how to write phd application helping teenager with homework pe dissertation ideas where can i buy geography essays cheap non plagerized paper writing service dissertation sur la poesie de la negritude

Na skróty

Przypomnienie hasła

Profil pracownika

Prof. dr hab. Tomasz Pańczyk

Pracownik IKiFP PAN od: 2001

Profesor

Pokój: 622, Collegium Chemicum, UMCS, Lublin Lublin

Telefon: +48 81 537 5620

E-mail: tpanczyk95(at)gmail.com

Tematyka badawcza:

Strona internetowa projektu NCN Sonata 2 Bis: Wspomagane komputerowo projektowanie i przewidywanie właściwości nośników leków opartych na strukturze nanorurek węglowych (UMO-2012/07/E/ST4/00763)

- Modelowanie komputerowe struktury i przemian zachodzących w niekanonicznych formach telomerycznego DNA
- Modelowanie komputerowe struktury i właściwości nanopojemników molekularnych złożonych z nanocząstek magnetycznych, barwników oraz nanorurek węglowych.
- Teoretyczne badania kinetyki adsorpcji i termodesorpcji gazów na powierzchniach ciał stałych.
- Badania dynamiki transportu na powierzchniach fraktalnych.

Metodyka:

- Modelowanie mikrokinetyczne.
- Symulacje Monte Carlo.
- Dynamika molekularna.

Dalsze informacje:

-Profesor (2016) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

-Habilitacja (2008) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, "Analiza teoretyczna ewolucji czasowej układów adsorpcyjnych gaz/ciało stałe oparta na Statystycznej Teorii Transportu".

-Doktorat (2001) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS (Lublin), "Zastosowanie Statystycznej Teorii Transportu Międzyfazowego do opisu kinetyki adsorpcji gazów na energetycznie heterogenicznych powierzchniach ciał stałych".

-Magisterium (1997) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, UMCS (Lublin), "Sukcesy czy niepowodzenia dotychczasowych prób oceny własności energetycznych powierzchni adsorbentów i katalizatorów w oparciu o analizę widm temperaturowo programowanej desorpcji".


Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, 2002.

Przedłużenie stypendium krajowego Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych naukowców, 2003.

Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej "KOLUMB", 2007.

Roczny staż podoktorski na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Cambridge (Wielka Brytania), 2008-2009

Visiting Fellow collegu Clare Hall, Cambridge, UK, 2008.

Członek dożywotni collegu Clare Hall, Cambridge, UK

2020

 • T. Pańczyk, P. Wolski, P. Wojton, "Molecular dynamics study of the interaction of carbon nanotubes with telomeric DNA fragment containing noncanonical G-quadruplex and I-motif forms", International Journal of Molecular Sciences, 21 (2020) 1925
 • P. Wolski, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Carbon nanotubes and short cytosine-rich telomeric DNA oligomeres as platforms for controlled release of doxorubicin—a molecular dynamics study", International Journal of Molecular Sciences, 21 (2020) 3619
 • A. Jagusiak, K. Chlopas, G. Zemanek, P. Wolski, T. Panczyk, "Controlled release of doxorubicin from the drug delivery formulation composed of single-walled carbon nanotubes and congo red: A molecular dynamics study and dynamic light scattering analysis", Pharmaceutics, 12 (2020) 1-21

2019

 • P. Wolski, P. Wojton, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Interaction of Human Telomeric i-Motif DNA with Single-Walled Carbon Nanotubes: Insights from Molecular Dynamics Simulations", Journal of Physical Chemistry B, 123 (2019) 10343-10353
 • P. Wolski, T. Panczyk, "Conformational Properties of PAMAM Dendrimers Adsorbed on the Gold Surface Studied by Molecular Dynamics Simulation", Journal of Physical Chemistry C, 123 (2019) 22603-22613
 • T. Panczyk, P. Wojton, P. Wolski, "Mechanism of unfolding and relative stabilities of G-quadruplex and I-motif noncanonical DNA structures analyzed in biased molecular dynamics simulations", Biophysical Chemistry, 250 (2019) 106173
 • A. Jagusiak, K. Chłopaś, G. Zemanek, M. Jemioła-Rzemińska, B. Piekarska, B. Stopa, T. Pańczyk, "Self-assembled supramolecular ribbon-like structures complexed to single walled carbon nanotubes as possible anticancer drug delivery systems", International Journal of Molecular Sciences, 20 (2019) 2064
 • A. Jagusiak, T. Pańczyk, "Interaction of Congo Red, Evans Blue and Titan Yellow with doxorubicin in aqueous solutions. A molecular dynamics study", Journal of Molecular Liquids, 279 (2019) 640-648
 • P. Wolski, K. Nieszporek, T. Panczyk, "G-Quadruplex and I-Motif Structures within the Telomeric DNA Duplex. A Molecular Dynamics Analysis of Protonation States as Factors Affecting Their Stability", Journal of Physical Chemistry B, 123 (2019) 468-479

2018

 • Goclon, J., Panczyk, T., Winkler, K., "Investigation of the interfacial properties of polyurethane/carbon nanotube hybrid composites: A molecular dynamics study", Applied Surface Science, 433 (2018) 213-221
 • P. Wolski, K. Nieszporek, T. Panczyk, "Multimodal, pH Sensitive, and Magnetically Assisted Carrier of Doxorubicin Designed and Analyzed by Means of Computer Simulations", Langmuir, 34 (2018) 2543–2550
 • T. Panczyk, P. Wolski, "Molecular dynamics analysis of stabilities of the telomeric Watson-Crick duplex and the associated i-motif as a function of pH and temperature", Biophys. Chem., 237 (2018) 22–30
 • K. Nieszporek, T. Pańczyk, J. Nieszporek, "The inhibition effect of water on the purification of natural gas with nanoporous graphene membranes", Beilstein J. Nanotechnol, 9 (2018) 1906–1916
 • T. Panczyk, L. Konczak, P. Wolski, "Colloid Nanoparticles and Carbon Nanotubes. What Can We Learn About Their Biomedical Application From Molecular Dynamics Simulations?", Mod. Probl. Mol. Phys., (2018) 23–37
 • P. Wolski, T. Pańczyk, "Teoretyczne badanie adsorpcji doxorubicyny i wybranych cząsteczek barwników na powierzchni jednościennych nanorurek węglowych", Nowe trendy w fizykochemicznych badaniach granic faz, (2018) 123-140

2017

 • Jagusiak, A., Piekarska, B., Panczyk, T., Jemiola-Rzeminska, M., Bielanska, E., Stopa, B., Zemanek, G., Rybarska, J., Roterman, I., Konieczny, L., "Dispersion of single-wall carbon nanotubes with supramolecular congo red-properties of the complexes and mechanism of the interaction", Beilstein Journal of Nanotechnology, 8 (2017) 636-648
 • Wolski, P., Nieszporek, K., Panczyk, T., "Pegylated and folic acid functionalized carbon nanotubes as pH controlled carriers of doxorubicin. Molecular dynamics analysis of the stability and drug release mechanism", Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (2017) 9300-9312
 • Wolski, P., Narkiewicz-Michalek, J., Panczyk, M., Pastorin, G., Panczyk, T., "Molecular Dynamics Modeling of the Encapsulation and De-encapsulation of the Carmustine Anticancer Drug in the Inner Volume of a Carbon Nanotube", Journal of Physical Chemistry C, 121 (2017) 18922-18934

2016

 • T. Panczyk, L. Konczak, J. Narkiewicz-Michalek, G. Pastorin , "Corking and Uncorking Carbon Nanotubes by Metal Nanoparticles Bearing pH-Cleavable Hydrazone Linkers. Theoretical Analysis Based on Molecular Dynamics Simulations", Journal of Physical Chemistry C, 120 (2016) 639-649
 • T. Panczyk, P. Wolski, L. Lajtar, "Coadsorption of Doxorubicin and Selected Dyes on Carbon Nanotubes. Theoretical Investigation of Potential Application as a pH-Controlled Drug Delivery System", Langmuir, 32 (2016) 4719-4728
 • A. Jagusiak, B. Piekarska, K. Chłopaś, E. Bielanska, T. Panczyk , "Shortening and dispersion of single-walled carbon nanotubes upon interaction with mixed supramolecular compounds", Bio-Algorithms and Med-Systems, 12 (2016) 123-132
 • L. Konczak, J. Narkiewicz-Michalek, G. Pastorin, T. Panczyk, "Effects of intermolecular interactions on the stability of carbon nanotube–gold nanoparticle conjugates in solution", International Journal of Nanomedicine, 11 (2016) 5837-5849

2015

 • Panczyk, T., Konczak, L., Zapotoczny, S., Szabelski, P., Nowakowska, M., "Molecular dynamics simulations of proton transverse relaxation times in suspensions of magnetic nanoparticles", Journal of Colloid and Interface Science, 437 (2015) 187-196
 • J. Li, S.L. Yoong, W.J. Goh, B. Czarny, Z. Yang, K. Poddar, M.M. Dykas, A. Patra, T. Venkatesan, T. Panczyk, C. Lee, G. Pastorin , "In vitro controlled release of cisplatin from gold-carbon nanobottles via cleavable linkages", International Journal of Nanomedicine, 10 (2015) 7425-7441
 • T. Panczyk, P. Wolski, L. Konczak, J. Narkiewicz-Michalek, "Sidewall functionalization of carbon nanotubes as a method of controlling structural transformations of the magnetically triggered nanocontainer: A molecular dynamics study", Journal of Physical Chemistry C, 119 (2015) 8373-8381

2014

 • Panczyk, T., Da Ros, T., Pastorin, G., Jagusiak, A., Narkiewicz-Michalek, J., "Role of intermolecular interactions in assemblies of nanocontainers composed of carbon nanotubes and magnetic nanoparticles: A molecular dynamics study", Journal of Physical Chemistry C, 118 (2014) 1353-1363
 • Li, J., Pant, A., Chin, C.F., Ang, W.H., Ménard-Moyon, C., Nayak, T.R., Gibson, D., Ramaprabhu, S., Panczyk, T., Bianco, A., Pastorin, G., "In vivo biodistribution of platinum-based drugs encapsulated into multi-walled carbon nanotubes", Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine, 10 (2014) 1465-1475
 • Panczyk, T., Wolski, P., Jagusiak, A., Drach, M., "Molecular dynamics study of Congo red interaction with carbon nanotubes", RSC Advances, 4 (2014) 47304-47312

2013

 • T. Panczyk, W. Rudzinski, "Effects of surface heterogeneity of carbon nanotubes in adsorption of colloid nanoparticles studied by means of computer simulations", Adsorption, 19 (2013) 611-618
 • T. Panczyk, A. Jagusiak, G. Pastorin, W. H. Ang, J. Narkiewicz- Michalek, "Molecular dynamics study of cisplatin release from carbon nanotubes capped by magnetic nanoparticles", Journal of Physical Chemistry C, 117 (2013) 17327-17336
 • B. S. Wong, S. L. Yoong, A. Jagusiak, T. Panczyk, H. K. Ho, W. H. Ang, G. Pastorin, "Carbon nanotubes for delivery of small molecule drugs", Advanced Drug Delivery Reviews, 65 (2013) 1964-2015
 • P. Szabelski, W. Rzysko, T. Panczyk, E. Ghijsens, K. Tahara, Y. Tobe, S. De Feyter, "Self-assembly of molecular tripods in two dimensions: Structure and thermodynamics from computer simulations", RSC Advances, 3 (2013) 25159-25165

2012

 • T. Panczyk, W. Rudzinski, A. Jagusiak, "Adsorption of colloid nanoparticles on carbon nanotubes studied by means of molecular dynamics simulations", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 409 (2012) 149-158
 • J. Li, S. Q. Yap, S. L. Yoong, T. R. Nayak, G. W. Chandra, W. H. Ang, T. Panczyk, S. Ramaprabhu, S. K. Vashist, F.-S. Sheu, A. Tan, G. Pastorin, "Carbon nanotube bottles for incorporation, release and enhanced cytotoxic effect of cisplatin", Carbon, 50 (2012) 1625-1634
 • T. Panczyk, P. Szabelski, M. Drach, "Implicit solvent model for effective molecular dynamics simulations of systems composed of colloid nanoparticles and carbon nanotubes", Journal of Colloid and Interface Science, 383 (2012) 55-62
 • T. Panczyk, M. Drach, P. Szabelski, A. Jagusiak, "Magnetic Anisotropy Effects on the Behavior of a Carbon Nanotube Functionalized by Magnetic Nanoparticles Under External Magnetic Fields", Journal of Physical Chemistry C, 116 (2012) 26091-26101

2011

 • T. Panczyk, P. J. Camp, G. Pastorin, T. P. Warzocha, "Computational Study of Some Aspects of Chemical Optimization of a Functional Magnetically Triggered Nanocontainer", Journal of Physical Chemistry C, 115 (2011) 19074-19083
 • T. Panczyk, T. P. Warzocha, P. J. Camp, "Enhancing the control of a magnetically capped molecular nanocontainer: Monte Carlo studies", Journal of Physical Chemistry C, 115 (2011) 7928-7938

2010

 • P. Szabelski, T. P. Warzocha, T. Panczyk, "Thermal desorption of chiral molecules from a nanostructured chiral surface: Insights from computer simulations", Thermochimica Acta, 497 (2010) 77-84
 • T. Panczyk, V. Fiorin, T. P. Warzocha, "Influence of the rotational degrees of freedom on the initial sticking probability of water on Pt {110 }-(1×2): A molecular dynamics study", Journal of Chemical Physics, 133 (2010) 034708
 • T. Panczyk, T. P. Warzocha, P. J. Camp, "A Magnetically Controlled Molecular Nanocontainer as a Drug Delivery System: The Effects of Carbon Nanotube and Magnetic Nanoparticle Parameters from Monte Carlo Simulations", Journal of Physical Chemistry C, 114 (2010) 21299–21308
 • T. P. Warzocha, T. Panczyk, P.J. Camp, "Nanocapsule composed of carbon nanotube and magnetic nanoparticles. Monte Carlo studies of its potential use as a drug delivery system", Science and Supercomputing in Europe,

2009

 • T.Pańczyk, V.Fiorin, R.Blanco-Alemany, D.A.King "Dynamics of Water Adsorption on Pt {110} - (1×2): a Molecular Dynamics Study", J. Chem. Phys., 131 (2009) 064703
 • T.Pańczyk, T.P.Warzocha "Monte Carlo Study of the Properties of a Carbon Nanotube Functionalized by Magnetic Nanoparticles", J. Phys. Chem. C, 113 (2009) 19155-19160

2008

 • T.Pańczyk, T.P.Warzocha, W.Rudziński "Studies of the Collision Frequency of Ideal Gas Particles with the Surfaces of the Objects Created Using the Ballistic Deposition Technique", Appl. Surf. Sci., 254 (2008) 2285-2291
 • T.Pańczyk, T.P.Warzocha, P.Szabelski, W.Rudziński "Kinetic Adsorption Energy Distributions of Rough Surfaces: a Computational Study", Langmuir, 24 (2008) 8719-8725
 • P.Szabelski, T.Pańczyk, M.Drach "Monte Carlo Modeling of Chiral Adsorption on Nanostructured Chiral Surfaces and Slit Pores", Langmuir, 24 (2008) 12972-12980

2007

 • T. Pańczyk "Collisions of Ideal Gas Molecules with a Rough/fractal Surface. A Computational Study", J. Comput. Chem., 28 (2007) 681-688
 • T. Pańczyk "Comparative Analysis of Nitrogen Adsorption Kinetics on Fe(100) And Fe(111) Based on Applying the Statistical Rate Theory", J. Phys. Chem. C, 111 (2007) 3175-3184
 • T. Pańczyk, T. Warzocha, W. Rudziński "Molecular Dynamics Study of the Equilibrium Flux of Gas Molecules to a Fractal/rough Surface. Effects of Gas Atom Diameter", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5846-5850
 • P. Szabelski, T. Pańczyk "Computer Modeling of Dissociative Gas Adsorption on Laser-roughened Surfaces", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5622-5627

2006

 • T. Pańczyk "Sticking Coefficient and Pressure Dependence of Desorption rate in the Statistical Rate Theory Approach to the Kinetics of Gas Adsorption. Carbon Monoxide Adsorption/Desorption Rates on the Polycrystalline Rhodium Surface", Phys. Chem. Chem. Phys., 8 (2006) 3782-3795
 • T. Pańczyk, W. Gac, M. Pańczyk, T. Borowiecki, W. Rudziński "On the Equilibrium Nature of Thermodesorption Processes. TPD-NH3 Studies f Surface Acidity f Ni/MgO-Al2O3 Catalysts", Langmuir, 22 (2006) 6613-6621
 • T. Pańczyk, W. Rudziński "Adsorption Kinetics on Geometrically Irregular Structures Studied Using the Statistical Rate Theory Approach", Annales UMCS, Sectio AA, Vol. LXI (2006) 75-84
 • T. P. Warzocha, T. Pańczyk, W. Rudziński "Application of the Regularization Method to the Analysis of the TPD Spectra Carried Out under Quasi-equilibrium Conditions", Annales UMCS, Sectio AA, Vol. LXI (2006) 42-55

2005

 • T. Pańczyk "The Influence of a Small Amount of Active Sites on the Adsorption Kinetics of Nitrogen on Ruthenium", Appl Surf. Sci., 252 (2005) 687-698
 • T. Pańczyk, W. Gac, M. Pańczyk, A. Dominko, T. Borowiecki, W. Rudziński, "Thermodesorption Studies of Energetic Properties of Ni/MgO-Al2O3 Catalysts. Determination of Adsorption Energy Distribution Functions", Langmuir, 21 (2005) 7311-7320
 • T. Pańczyk, W. Rudziński "On the Ways of Generalization of Adsorption Kinetic Equations for the Case of Energetically Heterogeneous Surfaces", Appl. Surf. Sci., 252 (2005) 678-686
 • T. Pańczyk, P. Szabelski, W. Rudziński "Hydrogen Adsorption on Nickel (100) Single Crystal Face. A Monte Carlo Study of The Equilibrium and Kinetics", J. Phys. Chem. B, 109 (2005) 10986-10994
 • T. Pańczyk, F. Villieras "Monte Carlo Simulations of Controlled Rate Thermal Analysis Spectra - The Influence of Surface Energetic Heterogeneity and Lateral Interactions between Adsorbed Molecules", Appl. Surf. Sci., 239 (2005) 353-366
 • W. Rudziński, T. Pańczyk, W. Płaziński "Kinetics of Isothermal Gas Adsorption on Heterogeneous Solid Surfaces: Equations Based on Generalization of the Statistical Rate Theory of Interfacial Transport", J. Phys. Chem. B, 109 (2005) 21868-21878
 • P. Szabelski, T. Pańczyk, W. Rudziński "Theoretical Study of the Influence of Laser-induced Defects on the Adsorption of Gases on Solid Surfaces", Appl. Surf. Sci., 252 (2005) 582-590

2004

 • T.Pańczyk "Application of the Statistical Rate Theory to the Computer Simulations of Adsorption Kinetics", Appl. Surf. Sci., 222 (2004) 307-321
 • T.Pańczyk, W.Rudziński "Kinetics of gas adsorption on strongly heterogeneous solid surfaces: A Statistical Rate Theory Approach", Korean J. Chem. Eng., 21 (2004) 206-211
 • T.Pańczyk, W.Rudziński "A Statistical Rate Theory Approach to Kinetics of Dissociative Gas Adsorption on Solids", J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 2898-2909
 • T.Pańczyk, W.Rudziński "Kinetics of Dissociative Hydrogen Adsorption on the (100) Nickel Single Crystal Face: A Statistical Rate Theory Approach", Appl. Surf. Sci., 233 (2004) 141-154
 • T.Pańczyk, F.Villieras, W.Rudziński, M.Pelletier, A.Razafitianatiaharavo "A Quantitative Study of Solid Surface Heterogeneity Based on the Statistical Rate Theory to Analyze Spectra of Controlled-Rate Thermal Analysis", Phys. Chem. Chem. Phys., 6 (2004) 3684-3693
 • T.Pańczyk, W.Rudziński "Monte Carlo Modeling of Adsorption Equilibrium and Kinetics in the System H2/Ni(100)", Ann. Polish Chem. Soc., 3 (2004) 571-574 [ISBN 83-920343-2-5]

2003

 • T. Pańczyk, W. Rudziński "A Simultaneous Description of Kinetics and Equilibria of Adsorption on Heterogenous Solid Surfaces Based on the Statistical Rate Theory of Interfacial Transport", Langmuir, 19 (2003) 1173-1181
 • T. Pańczyk, P. Szabelski "The Influence of Lateral Interactions between Adsorbed Molecules on Adsorption Kinetics. A Statistical Rate Theory Approach", J. Phys. Chem. B, 107 (2003) 5586-5597
 • T. Pańczyk, W. Rudziński "Phenomenological Kinetics of Real Gas-Adsorption-Systems: Isothermal Kinetics and Kinetics of Thermodesorption", J. Non-Equilib. Thermodyn., 28 (2003) 1-57

2002

 • T.Pańczyk, W.Rudziński, "Kinetics of Multi-Site-Occupancy Adsorption on Heterogeneous Solid Surfaces: A Statistical Rate Theory Approach", J. Phys. Chem. B, 106 (2002) 7846-7851
 • T.Pańczyk, W.Rudziński, T.Borowiecki, A.Dominko, "The Procedure for Evaluating the Adsorption Energy Distribution from the Analysis of Thermodesorption Spectra Based on the Statistical Rate Theory", Adsorption Sci. Technol., 20 (2002) 381-391
 • W.Rudziński, T.Pańczyk, "Remarks on the Current State of Adsorption Kinetic Theories for Heterogeneous Solid Surfaces: a Comparison of the ART and the SRT Approaches", Langmuir, 18 (2002) 439-449
 • W.Rudziński, T.Pańczyk, "The Langmuirian Adsorption Kinetics Revised: a Farewell to the XX-th Century Theories?", Adsorption, 8 (2002) 23-34
 • P.Szabelski, T.Pańczyk, W.Rudziński, "Thermal Desorption from Surfaces with Laser-Induced Deffects", Appl. Surf. Sci., 202 (2002) 232-240
 • W.Rudziński, T.Pańczyk, "Phenomenological Kinetics of Real Gas-Adsorption-Systems: Isothermal Adsorption", J. Non-Equilibrium Thermodynamics, 27 (2002) 149-204