Profil pracownika

Mgr Anna Kluza

Pracownik IKiFP PAN od: 2016

Doktorant

Pokój: 234, 226, 223 Krakow

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: nckluza(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Zależność między struktura a funkcja bialka w badaniu Fe/2OG zaleznych dioksygenaz

Metodyka:

Produkcja i oczyszczanie bialek
Analiza stabilności białek za pomocą TSA
Krystalografia rentgenowska
Ukierunkowana mutageneza

Dalsze informacje:

15/08/2019 – 15/05/2020 - 9 miesieczny staz na Universytecie Karoliny Poludniowej, Columbia, Karolina Poludniowa, US (Fulbright Junior Research Award)
13/05/2019 – 09/06/2019 - 1 miesieczny staz na Universytecie Karoliny Poludniowej, Columbia, Karolina Poludniowa, US (Program PROM)
15/10/2018 – 15/01/2019 - 3 miesieczny staz w Helmoltz-Zentrum Berlin, Berlin, Niemcy (Program Erasmus+)
10 – 12/2015 - 3 miesieczny staz na Uniwersytecie w Greifswaldzie, Greifswald, Niemcy (Program Erasmus+)
07 – 09/2014 - 3 miesieczny staz na Uniwersytecie w Ulm, Ulm, Niemcy (Program Erasmus)

2018

  • A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P.J. Porebski, T. Borowski, "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway", Journal of Structural Biology, (2018) 229-235