Profil pracownika

mgr inż. Magdalena Soboń

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

Specjalista

Badania nad Dziedzictwem Kultury

Pokój: 106

Telefon: +48 12 6395 190

E-mail: ncsobon(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

1. Opracowanie całościowego mechanicznego modelu 2D obiektu drewnianego o symetrii
cylindrycznej w oparciu o modelowanie w programie COMSOL Multiphysics dla analizy
pola naprężeń/odkształceń

2. Stworzenie bazy danych własności historycznych materiałów artystycznych, obejmującej
wytrzymałość na pękanie i energię pękania dla materiałów używanych w dziełach sztuki

Metodyka:

1. Oprogramowanie COMSOL Multiphysics
2. Testy laboratoryjne z użyciem uniwersalnej maszyny testującej (UTM) i dynamicznego analizatora mechanicznego (DMA)

Dalsze informacje:

magister inżynierii materiałowej (2017), Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza

2020

  • L. Krzemień, A. Czyżewska, M. Soboń, R. Kozłowski, Ł. Bratasz, "Risk of climate-induced damage in historic parchment", Heritage Science, 8 (2020)