Profil pracownika

Prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk

Pracownik IKiFP PAN od: 1974

Pokój: 108

Telefon: +48 12 6395 104

E-mail: ncadamcz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy i kinetyka adsorpcji na powierzchniach: ciało stałe/ciecz, ciecz/ciecz oraz ciecz/gaz.
- Adsorpcja makrocząsteczek, protein, koloidów.
- Oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy cząstkami.
- Stabilność układów koloidalnych i biokoloidalnych.
- Monowarstwy nano- i mikrocząstek na metalach (złoto, tytan).
- Zjawiska transportowe w układach zdyspergowanych i koloidalnych.
- Zjawiska elektrokinetyczne i osadzanie elektroforetyczne.- Reologia stężonych suspensji, efekty elektrowiskozowe.

Metodyka:

- Metody różnic skończonych.
- Symulacje numeryczne Monte-Carlo, RSA.
- Symulacje numeryczne, dynamika brownowska.
- Pomiary efektów elektrokinetycznych.
- Pomiary współczynników dyfuzji (DLS), ruchliwości elektroforetycznej, lepkości dynamicznej.
- Pomiary kinetyki osadzania cząstek, polileketrolitów i białek w naczyńkach przepływowych.

Dalsze informacje:

- magister Politechnika Krakowska, Wydział Chemii 1973
- doktor Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1978
- doktora hab. Instytut Chemii Fizycznej PAN Warszawa 1986
- profesor Chemia Fizyczna 1994

Staże zagraniczne i współpraca międzynarodowa

- Kanada McGill University , stypendium podoktorskie 1979-1982
- Niemcy Uniwersytet Essen, stypendium Humboldta 1989-1990
- Niemcy Uniwersytet Essen, visiting professor 1995
- Francja Strasbourg, Inst.Charles Sadron, visiting professor 1998

Nagrody i wyróżnienia
Nagroda Naukowa PAN - Wydzial Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych - 1995
Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy 2002, Nagroda III Stopnia
Rada Redakcyjna czasopisma "Colloids and Surfaces B: Biointerfaces" 1993-1997
Rada Redakcyjna czasopisma "J.Colloid and Interface Sciences" 1995-1997
Rada Redakcyjna czasopisma "Advances Colloid and Interfaces Sciences" od 1.01 1998
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego od 1999 roku.
Członek Polskiej Akademii Umiejętności od 2006 roku.
Dorobek
180 publikacji, w tym 11 prac przeglądowych oraz 6 książek.
Liczba cytowań prac (bez autocytowań) 1800 (do 2007 roku)

2019

 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, A. Pomorska, "Formation of gold nanoparticle bilayers on gold sensors", Colloids a Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 560 (2019) 393-401
 • A. Michna, M. Morga, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Monolayers of silver nanoparticles obtained by green synthesis on macrocation modified substrates", Materials Chemistry and Physics, 227 (2019) 224-235
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Sadowska , "Human Serum Albumin Adsorption Kinetics on Silica: Influence of Protein Solution Stability", Langmuir, 35 (2019) 2639-2648
 • Z. Adamczyk, "Protein adsorption: A quest for a universal mechanism", Current Opinion in Colloid & Interface Science, 41 (2019) 50-65
 • M. Morga, M. Nattich-Rak, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Gold substrates of controlled roughness and electrokinetic properties formed by nanoparticle deposition ", Phys. Chem. Chem. Phys., 21 (2019) 6535-6543
 • A. Michna, P. Batys, M. Morga, A. Pomorska, M. Wytrwal-Sarna, M. Kepczynski, Z. Adamczyk, "Formation of Strong Polycation (Poly[(3-allylamino-2- hydroxypropyl)trimethylammonium chloride]) Monolayers on Mica, Silica, and Gold Substrates: Modeling and Experimental Studies", J. Phys. Chem. C, 123 (2019) 19022-19032
 • P. Żeliszewska, M.Sadowska, M.Morga, Z. Adamczyk, "Mechanism of fibrinogen /microparticle complex deposition on solid substrates: Role of pH", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 184 (2019) 110424-1 - 110424-7
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Sadowska, F. Boulmedais, M. Cieśla, "Mechanism of fibrinogen adsorption on silica sensor at various pHs: Experiments and theoretical modeling", Langmuir, 35 (2019) 11275-11284

2018

 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Wojnar, P. Żeliszewska , "Silver nanoparticle/fibrinogen bilayers – Mechanism of formation and stability determined by in situ electrokinetic measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 513 (2018) 170-179
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Dąbkowska, M. Kujda-Kruk, "Albumin adsorption at solid substrates: A quest for a unified approach", Journal of Colloid and Interface Science, 514 (2018) 769–790
 • A. Pomorska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, "Kinetics of human serum albumin adsorption at silica sensor:Unveiling dynamic hydration function", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 167 (2018) 377-384
 • D. Lupa, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, D. Duraczyńska, "Formation, properties and stability of silver nanoparticle monolayers at PDADMAC modified polystyrene microparticles", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 554 (2018) 317-325
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Oćwieja, "Hematite/silica nanoparticle bilayers at mica: AFM and electrokinetic characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 15368-15379
 • Z. Adamczyk, A. Pomorska, M. Nattich-Rak, M. Wytrwał – Sarna, A. Bernasik, "Protein Adsorption Mechanisms at Rough Surfaces: Serum Albumin at a Gold Substrate", Journal of Colloid and Interface Science, 530 (2018) 631–641
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, P. Batys, "Conformations of Poly L lysine Molecules in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements", J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 23180-23190
 • M. Oćwieja, D. Lupa, Z. Adamczyk, "Gold nanoparticle layers on polystyrene microspheres of controlled structure and electrokinetic properties", Langmuir, 34 (2018) 8489-8489
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, "Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, zwłaszcza polilizyny", (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.426566 (2018)

2017

 • P. Żeliszewska, M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Monolayers of immunoglobulin G on polystyrene microparticles and their interactions with human serum albumin", Journal of Colloid and Interface Science, 490 (2017) 587-597
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Formation of hematite nanoparticle monolayers of controlled coverage and structure at polymeric microparticles", Journal of Colloid and Interface Science, 505 (2017) 509–518
 • J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Zimowska, "Homogeneous gold nanoparticle monolayers—QCM and electrokinetic characteristics", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 514 (2017) 226-235
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Sofinska, K. Matusik, "Monolayers of poly(amido amine) dendrimers on mica – In situ streaming potential measurement", Journal of Colloid and Interface Science, 485 (2017) 232–241
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica nanoparticle monolayers on a macroion modified surface: formation mechanism and stability", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 22721-22732
 • M. Nattich-Rak, M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Ciesla, M. Kąkol, "Formation mechanism of human serum albumin monolayers onpositively charged polymer microparticles", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 159 (2017) 929–936
 • M. Oćwieja, J. Maciejewska-Prończuk, Z. Adamczyk, M. Roman, "Formation of positively charged gold nanoparticle monolayers on silica sensors", Journal of Colloid and Interface Science, 501 (2017) 192–201
 • M. Oćwieja, K. Matras-Postołek, J. Maciejewska-Prończuk, M. Morga, Z. Adamczyk, S. Sovinska, A. Żaba, M. Gajewska, T. Król, K. Cupiał, M. Bredol, "Formation and stability of manganese-doped ZnS quantum dot monolayers determined by QCM-D and streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 503 (2017) 186-197
 • M. Oćwieja, A. Węgrzynowicz, J. Maciejewska-Prończuk, P. Michorczyk, Z. Adamczyk, M. Roman, E. Bielańska, "Preparation of iron oxide nanoparticles doped by chromium for application in water-gas shift reaction", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 523 (2017) 71-80
 • M. Morga, A. Michna, Z. Adamczyk, "Formation and stability of polyelectrolyte/polypeptide monolayers determined by electrokinetic measurements", Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects, 529 (2017) 302 -310
 • M. Morga, Z. Adamczyk, T. Basinska, P. Komar, M. Gosecka, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Spheroidal Microparticle Monolayers Characterized by Streaming Potential Measurements", Langmuir, 33 (2017) 9916-9925
 • Z. Adamczyk, "Potential Interactions Among Particles", Interface Science and Technology, 2017, 20, 2-689, [978-0-08-101248-2]

2016

 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Monolayer Formation and Stability Determined by in situ Streaming Potential Measurements", Electrochim. Acta 206 (2016) 409-418
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Revealing Deposition Mechanism of Colloid Particles on Human Serum Albumin Monolayers", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 137 (2016) 176-182
 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Mechanism of immunoglobulin G adsorption on polystyrene microspheres", Colloids Surf. B: Biointerfaces, 137 (2016) 183-196
 • Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Michał Cieśla, "Fibrinogen adsorption mechanisms at the gold substrate revealed byQCM-D measurements and RSA modeling", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 139 (2016) 123-131
 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Williams, S. P. Armes, "Streaming potential studies of the adsorption of fluorescently-labeled poly(ethylene imine) onto mica", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 494 (2016) 256-265
 • P. Żeliszewska, A. Bratek - Skicki, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Modelling and measurements of fibrinogen adsorption on positively charged microspheres", Condens. Matter Phys., 19 (2016) 13801-13014
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, M. Nattich-Rak, "Monolayers of silver nanoparticles on positively charged polymermicrospheres", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 499 (2016) 1-9
 • Z. Adamczyk, M. Oćwieja, H. Mrowiec, S. Walas, D. Lupa, "Oxidative dissolution of silver nanoparticles: A new theoretical approach", J. Colloid Interface Sci., 469 (2016) 355-364
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, T. Basinska, M. Gosecka, D. Lupa, "Monolayers of Poly(styrene/α-tert-butoxy-ω-vinylbenzyl-polyglycidol) Microparticles Formed by Controlled Self-Assembly with Potential Application as Protein-Repelling Substrates", Langmuir, 32 (2016) 9566-9574
 • K. Kubiak, Z. Adamczyk, J. Maciejewska, M. Oćwieja, "Gold Nanoparticle Monolayers of Controlled Coverage and Structure", The Journal of Physical Chemistry C, 120 (2016) 11807-11819
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Monolayers of the HSA dimer on polymeric microparticles-electrokinetic characteristics", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 148 (2016) 229-237
 • J. Maciejewska, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, B. Napruszewska , "Titanium dioxide/silver nanoparticle bilayers prepared in self-assembly processes", Annales UMCS Sectio AA Chemistry, LXXI (1) (2016) 29-46
 • M. Góra, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, B. Kozik, K. Jamroży, D. Dronka-Góra, "Wpływ soli nieorganicznych i środków powierzchniowo czynnych na proces wstępnej hydrolizy celulozy i materiałów lignocelulozowych", Biorafineryjne wytwarzanie paliw alternatywnych – uwarunkowania procesowe, (2016) 37-54
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, Maciejewska-Prończuk „Sposób modyfikowania powierzchni stałych o ujemnym ładunku powierzchniowym, zwłaszcza powierzchni sensorów mikrowag kwarcowych, dodatnio naładowanymi nanocząstkami złota” P.419878 (19 grudnia 2016). (Zgłoszenie patentowe/ Polish Patent Application)
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja „Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych” PL 224713 (15 czerwca 2016). (Patent)
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application PL.401528

2015

 • M. Nattich-Rak , Z. Adamczyk, M. Wasilewska , M. Sadowska, "Revealing fibrinogen monolayer conformations at different pHs: Electrokinetic and colloid deposition studies.", Journal of Colloid & Interface Science, 449 (2015) 62-71
 • A. Michna, Z. Adamczyk, P. Batys, "Mapping single macromolecule chains using the colloid deposition method: PDADMAC on mica", Journal of Colloid and Interface Science, 450 (2015) 82-90
 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Braś, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Charge-stabilized silver nanoparticles applied as antibacterial agents", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 15 (2015) 3574-3583
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "Adsorption of tannic acid on polyelectrolyte monolayers determined in situ by streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 438 (2015) 249-258
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Influence of supporting polyelectrolyte on coverage and stability of silver nanoparticle coatings", Journal of Colloid and Interface Science, 445 (2015) 205-212
 • Kubiak, K., Adamczyk, Z., Oćwieja, M, "Kinetics of silver nanoparticle deposition at PAH monolayers: Reference QCM Results", Langmuir, 31 (2015) 2988–2996
 • M. Oćwieja, A. Popov, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Ramanaviciene, A. Ramanavisius, "Deposition of silver nanoparticles from suspensions containing tannic acid", Colloids and Surface A: Physicochemical and Engineering Aspects , 477 (2015) 70-76
 • M. Morga, Z. Adamczyk, S. Godrich, M. Oćwieja, G. Papastavrou, "Monolayers of poly-L-lysine on mica – Electrokinetic characteristics", Journal of Colloid and Interface Science, 456 (2015) 116-124
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Sofińska, "Recombinant albumin adsorption on mica studied by AFM andstreaming potential measurements", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 127 (2015) 192-199
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M.Cieśla, M. Adamczyk, "High density monolayers of plasmid protein on latex particles: experiments and theoretical modeling", Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2015 (2015) P04003
 • Katarzyna Kubiak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, "Mechanisms of fibrinogen adsorption at the silica substrate determined by QCM-D measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 457 (2015) 378-387
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, "pH-controlled desorption of silver nanoparticles from monolayers deposited on PAH-covered mica", J Nanopart Res, 17:235 (2015) 1-14
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, K. Kubiak, "Silver particle monolayers — Formation, stability, applications", Advances in Colloid and Interface Science, 222 (2015) 530–563
 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Revealing adsorption mechanism of human fibrinogen on positively charge latex", FEBS Journal, 282 (2015) 330
 • A. Bratek - Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Monolayers under Aqueous Conditions", FEBS Journal, 282 (2015) 335-336
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, "Revealing human Fb monolayer conformations at different pHs", FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl. 1), 282 (2015) 207
 • M. Sadowska, M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, "Mechanism of nanoparticle deposition on polystyrene latex particles revealed by electrokinetic, AFM and SEM measurements", FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl. 1), 282 (2015) 208

2014

 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, E. Bielańska, "Hematite/silver nanoparticle bilayers on mica – AFM, SEM and streaming potential studies", Journal of Colloid and Interface Science , 424 (2014) 75-83
 • U. Bubniene, M. Ocwieja, B. Bugelyte, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, J. Voronovic, A. Ramanaviciene, A. Ramanavicius, "Deposition of gold nanoparticles on mica modified by poly(allylaminehydrochloride) monolayers", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 441 (2014) 204-210
 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Nattich-Rak, "Recombinant Albumin Monolayers on Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 250-258
 • M. Sadowska, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Mechanism of Nanoparticle Deposition on Polystyrene Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 692-699
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, "Human Fibrinogen Adsorption on Latex Particles at pH 7.4 Studied by Electrophoretic Mobility and AFM Measurements", Current Topics In Medicinal Chemistry, 14 (2014) 640-8
 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, M. Wasilewska, "Mechanisms of fibrinogen adsorption at solid substrates", Current Topics In Medicinal Chemistry, 14 (2014) 702-29
 • M. Nattich-Rak, Z. Adamczyk, M. Sadowska, M. Wasilewska, M. Cieśla, "Fibrinogen Monolayers of Controlled Coverage and Conformations for Biosensing Applications", Key Engineering Materials-Materials and Applications for Sensors and Transducers III, 605 (2014) 243-246
 • Paulina Żeliszewska, Anna Bratek - Skicki, Zbigniew Adamczyk, Michał Cieśla, "Human Fibrinogen Adsorption on Positively Charged Latex Particles", Langmuir, 30 (2014) 11165-11174
 • Z. Adamczyk, K. Jamroży, P. Batys, A. Michna, "Influence of ionic strength on poly(diallyldimethylammonium chloride) macromolecule conformations in electrolyte solutions", Journal of Colloid and Interface Science, 435 (2014) 182-190
 • M. Oćwieja, A. Gorczyca, M. Niemiec, Z. Adamczyk, E. Pociecha, "Effect of charge-stabilized silver nanoparticles with various surface properties on physiological state of seedlings of Triticum aestivum", FEBS Journal. (Suppl. 1), (65-783), 281 (2014) 622
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, "Mechanism of immonoglobulin G adsorption on mica-AFM and elektrokinetic studies", Colloids and Surfaces B: Biointerfaces , 118 (2014) 57 – 64
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Kubiak, K. Jamroży, "Formation of PDADMAC monolayers evaluated in situ by QCM and streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science , 428 (2014) 170 – 177
 • Z. Adamczyk, M. Dąbkowska, M. Kujda, K. Sofińska, "Human serum albumin adsorption on solid substrates-electrokinetic studies", (Eds. P. Kralchevsky, R. Miller, F. Ravera), CRC Press Taylor and Francis Group, Boca Raton 2014, 17, 405-437, [978-1-4665-6905-8]
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Kowalska, "Comparative physicochemical studies of human albumin monomer and the synthetic cross-linked diner", FEBS Journal, (Suppl. 1)., 281 (2014) 404
 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, M. Kujda , "Monolayers of human albumins on colloidal carrier particles and flat surfaces: thorough physicochemical characteristics in terms of electrokinetic methods", FEBS Journal, (Suppl. 1), 281 (2014) 413

2013

 • Anna Bratek-Skicki, Paulina Żeliszewska, Zbigniew Adamczyk, "Tuning conformations of fibrinogen monolayers on latex particles by pH of adsorption", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 103 (2013) 482-488
 • A. Bratek-Skicki, P. Żeliszewska, Z. Adamczyk, M. Cieśla, "Human Fibrinogen Monolayers on Latex Particles: Role of Ionic Strength", Langmuir, 29 (2013) 3700-3710
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Nattich - Rak, M. Ludwiczak, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "Revealing properties of the KfrA plasmid protein via combined DLS, AFM and electrokinetic measurements", Colloids and Surfaces B, Biointerfac, 103 (2013) 635-641
 • M Cieśla, Z Adamczyk, J Barbasz, M Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates at Lower pH", Langmuir, 29 (2013) 7005-7016
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Sadowska, A. Michna, K. Szczepaniak, "Mechanisms of nanoparticle and bioparticle deposition - Kinetic aspects", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 439 (2013) 3-22
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Controlled Release of Silver Nanoparticles from Monolayers Deposited on PAH Covered Mica", Langmuir, 29 (2013) 3546-3555
 • M. Oćwieja, M. Morga, Z. Adamczyk, "Self-assembled silver nanoparticles monolayers on mica-AFM, SEM, and electrokinetic characteristics", Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 1460
 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Monika Wasilewska, Marta Sadowska, "Fibrinogen monolayer characterization by colloid depositon", Langmuir, 29 (2013) 11991-12002
 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Bras, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Antibacterial properties of charged-stabilized silver nanoparticles", the FEBS Journal, 280 (2013) 608-609
 • P. Żeliszewska, A. Bratek-Skicki, Z. Adamczyk, "Mechanisms of human fibrynogen adsorption on colloid particles determined by electrokinetic and AFM measuremnts", the FEBS Journal, 280 (2013) 159
 • M. Morga, Z. Adamczyk, M. Oćwieja, "Stability of silver nanoparticle monolayers determined in situ by streaming potential measurements", Journal of Nanoparticle Research, 15 (2013) 2076-2090
 • M. Morga, Z. Adamczyk, "Monolayers of cationic polyelectrolytes on mica - Electrokinetic studies", Journal of Colloid and Interface Science, 407 (2013) 196-204
 • A. Michna, Z. Adamczyk, K. Jamroży, "Kinetics of fluorescent latex particle deposition at polyelectrolytemonolayers determined by in situ measurements", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 436 (2013) 237-244
 • M. Dabkowska, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Mechanism of HSA adsorption on mica determined by streaming potential, AFM and XPS measurements", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 101 (2013) 237-244
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "KfrA plasmid protein monolayers on latex particles-electrokinetic measurements", Colloids and Surface B: Biointerfaces, 121 (2013) 165-170
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, "Monolayers of silver nanoparticles obtained by chemical reduction methods", Surface Innovations, 2 (2013) 160-172
 • Z. Adamczyk, M. Dąbkowska, M. Kujda, K. Sofińska, "Human serum albumin adsorption on solid substrates-electrokinetic studies", Colloid and Interface Chemistry for Nanotechnology, Chapter 17 (2013) 405 - 437
 • Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, "Particle Deposition", (Eds. T. Tadros), Springer Verlang, Berlin Heidelberg 2013, 126, 868-910, [9783642206641]
 • Z. Adamczyk, "Electrostatic Interactions", (Eds. T. Tadros), Springer Verlang, Berlin Heidelberg 2013, 126, 362-362, [9783642206641]
 • Z. Adamczyk, "Deposition", (Eds. T. Tadros), Springer Verlang, Berlin Heidelberg 2013, 126, 211-246, [9783642206641]
 • Z. Adamczyk, "Particle Transfer of Surfaces", (Eds. T. Tadros), Springer Verlang, Berlin Heidelberg 2013, 126, 910-910, [9783642206641]
 • Z. Adamczyk, "Specific Surface Interactions", (Eds. T. Tadros), Springer Verlang, Berlin Heidelberg 2013, 126, 1047-1047, [9783642206641]
 • Z. Adamczyk, "Diffusion of Particles", (Eds. T. Tadros), Springer Verlang, Berlin Heidelberg 2013, 126, 247, [9783642206641]

2012

 • Z. Adamczyk, A. Bratek-Skicki, P. Dąbrowska, M. Nattich - Rak, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Latex Particles Determined by Zeta Potential and AFM Measurements", Langmuir, 28 (2012) 474–485
 • M. Morga, Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, M. Nattich-Rak, G. Para, "Colloid Zirconia Binder of Improved Wetting Propertie", Ceramiks Sylikaty, 56 (2012) 1-8
 • Małgorzata Nattich-Rak, Zbigniew Adamczyk, Marta Sadowska, Maria Morga, Magdalena Ocwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica: Characterization by colloid deposition", Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects, 412 (2012) 72-81
 • Z. Adamczyk, B. Cichocki, M.L. Ekiel-Jeżewska, A. Słowicka, E. Wajnryb, M. Wasilewska, "Fibrynogen conformations and charge in electrolyte solutions derived from DLS and dynamic viscosity measurements", J Colloid Interface Sci., 385 (2012) 244-257
 • Maria Morga, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Oćwieja, "Hematite nanoparticle monolayers on mica electrokinetic characteristics", Journal of Colloid and Interface Science, 386 (2012) 121-128
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, E. Bielanska, A. Wegrzynowicz, "Hematite nanoparticle monolayers on mica preparation by controlled self-assembly", Journal of Colloid and Interface Science, 386 (2012) 51-59
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, K. Kubiak, "Tuning properties of silver particle monolayers via controlled adsorption–desorption processes", Journal of Colloid and Interface Science, 376 (2012) 1-11
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, M. Kujda, "Mechanisms of HSA adsorption on mica: electrokinetic studies", FEBS Journal, 279 (2012) 516
 • Maria Dąbkowska, Zbigniew Adamczyk , "Ionic strength effect in HSA adsorption on mica determined by streaming potential measurements", Journal of Colloid and Interface Science, 366 (2012) 105-113
 • M. Kujda, Z. Adamczyk, M. Nattich-Rak, M. Warsinska, G. Jagura-Burdzy, M. Adamczyk, "KfrA protein of R751 plasmid study by DLS, microelectrophoresis and AFM method", FEBS JOURNAL (Federation of European Biochemical Societies) (Suppl.1), 279 (2012) 516
 • M. Dąbkowska, Z. Adamczyk, "Human Serum Albumin Monolayers on Mica: Electrokietic Characteristics", Langmuir, 28 (2012) 15663 – 15673
 • Z. Adamczyk, "Modeling adsorption of colloids and proteins", Current Opinion in Colloid& Interface Sci., 17 (2012) 173 – 186
 • Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Nattich - Rak, J. Barbasz, "Mechanisms of fibrinogen adsorption on mica", (Eds. Thomas Horbett, John L. Brash, and Willem Norde), ACS Books: "Proteins at Interfaces III", USA Washington 2012, III - chapter 5, 97-127, [978-0-8412-2796-5]
 • Z. Adamczyk, M. Kujda, M. Oćwieja, "Sposób wytwarzania stabilnych suspensji nanocząstek srebra oraz zastosowanie stabilnych suspensji nanocząstek srebra do celów biobójczych", Polish Patent Application P.401528

2011

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Sadowska, "Deposition of colloid particles on protein layers: Fibrinogen on mica", J. Colloid Interface Sci, 356 (2011) 454-464
 • M. Nattich, Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Radziszewska, "Detection of fibrinogen monolayers on mica by the colloid enhancement", Environmental Biotechnology , 7 (2011) 1-11
 • Z Adamczyk, J Barbasz, M Cieśla, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates", Langmuir., 27 (2011) 6868-6878
 • M. Zaucha, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Zeta potential of particle bilayers on mica: A streaming potential study", Journal of Colloid and Interface Science, 360 (1) (2011) 195-203
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, M. Zaucha, "Colloid particle and protein deposition - Electrocinetic studies", Adv. Colloid Interface Sci., 168 (2011) 3-28
 • M. Wasilewska, Z. Adamczyk, "Fibrinogen adsorption on mica studied by AFM and in situ streaming potential measurements", Langmuir, 27,2 (2011) 686-
 • Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk, Magdalena Ocwieja, Elżbieta Bielańska, "Kinetics of silver nanoparticle deposition onto poly(ethylene imine) modified mica determined by AFM and SEM measurements", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 377 (2011) 261-268
 • M. Oćwieja, Z. Adamczyk, M. Morga, A. Michna, "High density silver nanoparticle monolayers produced by colloid self-assembly on polyelectrolyte supporting layers", Journal of Colloid and Interface Science, 364 (2011) 39-48

2010

 • B.Jachimska, T.Jasiński, P.Warszyński, Z.Adamczyk, "Conformations of Poly(allylamine hydrochloride) in Electrolyte Solutions: Experimental Measurements and Theoretical Modeling", Colloids Surf. A, 355(1-3) (2010) 7-15
 • Z. Adamczyk, K. Sadlej, E. Wajnryb, M.L. Ekiel-Jezewska, P. Warszyński, "Hydrodynamic radii and diffusion coefficients of particle aggregates derived from the bead model", J. Colloid Interface Sci., 347 (2) (2010) 192-201
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Wasilewska, "Irreversible adsorption of latex particles on fibrinogen covered mica", Adsorption, 16 (2010) 259-269
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, M. Zaucha, "Electrokinetics of particle covered surfaces", Current Opinion in Colloid and Interface Science , 15 (2010) 175-183
 • Z. Adamczyk, K. Sadlej, E. Wajnryb, M. Nattich, M. Ekiel-Jeżewska, J. Bławzdziewicz, "Streaming potential studiem of colloid, polyelectrolytes and protein deposition", Advances in Colloid and Interface Science, 153 (2010) 1-29
 • Z Adamczyk, J Barbasz, M Cieśla, "Kinetics of Fibrinogen Adsorption on Hydrophilic Substrates", Langmuir, 26 (14) (2010) 11934-11945
 • Aneta Michna, Zbigniew Adamczyk, Barbara Siwek, Magdalena Oćwieja, "Silver nanoparticle monolayers on poly(ethylene imine) covered mica produced by colloidal self-assembly", Journal of Colloid and Interface Science, 245 (2010) 187-193
 • Z. Adamczyk, M. Zaucha and M. Zembala, "Zeta potential of mica covered by colloid particles: a streaming potential study", Langmuir, 26 (2010) 9368 - 9377
 • M. Morga, G. Para, Z. Adamczyk, A. Karwiński, "Improvement of Wetting Properties of Colloid Silica Binders", Ind. Eng. Chem. Res. , 49 (2010) 8532 - 8537
 • Z. Adamczyk, M. Nattich, A. Bratek, "Adsorption and Deposition of Particles, Polyelectrolytes and Biopolymers", Nanoscience: Colloidal and Interfacial Aspects, 147 (2010) 603-648

2009

 • Z.Adamczyk, B.Jachimska, T.Jasiński, P.Warszyński, M.Wasilewska "Structure of Poly(sodium 4-styrenesulfonate( (PSS) in Electrolyte Solutions: Theoretical Modeling and Measurements", Colloids Surf. A, 343 (2009) 96-103
 • Z.Adamczyk, M.Nattich, J.Barbasz "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous and Patterned Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 147-148 (2009) 2-17
 • Z.Adamczyk, P.Warszyński "Collection of Papers Presented at the 22nd ECIS Conference, Krakow, Poland, August 31- September 5, 2008", Colloids Surf. A, 343 (2009) 1-2
 • A.Bratek, Z.Adamczyk, E.Szeląg, A.Bastrzyk, A.Michna, J.Barbasz, "Colloid Particle Deposition on Heterogeneous Surfaces Produced by Polyelectrolyte Adsorption", Colloids Surf. A, 343 (2009) 111-117
 • K.Sadlej, E.Wajnryb, J.Bławzdziewicz, M.L.Ekiel-Jeżewska, Z.Adamczyk "Current and Streaming Potential for Particle Covered Surfaces: Virial Expanion and Simulations", J. Chem. Phys., 130 (2009) 144706-144711
 • M.Wasilewska, Z.Adamczyk, B.Jachimska "Structure of Fibrinogen in Electrolyte Solutions Derived from Dynamic Light Scattering (DLS) and Viscosity Measurements", Langmuir, 25 (2009) 3698-3704
 • Z.Adamczyk, J.Barbasz, M.Nattich "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", in: "Highlights in Colloid Science" (D.Platikanov, D.Exeroowa, Eds.), Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2009, pp 203-227 [ISBN 978-3-527-32037-0] (wydrukowano w 2008)

2008

 • Z.Adamczyk, J.Barbasz, M.Nattich "Particle Assembly on Patterned Surfaces Bearing Circular (dots) and Rectangular (stripes) Surface Features", Langmuir, 24 (2008) 1756-1762
 • B.Jachimska, M.Wasilewska, Z.Adamczyk "Characterization of Globular Protein Solutions by Dynamic Light Scattering, Electrophoretic Mobility, and Viscosity Measurements", Langmuir, 24 (2008) 6866-6872
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Jachimska, M. Nattich, "Determination of physicochemical properties and the thermal stability of hydroxyapatite – Określenie właściwości fizykochemicznych i stabilności termicznej hydroksyapatytu", PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA, Tom XLVIII Numer 1 (2008) 19-27
 • Z.Adamczyk, K.Jaszczółt, B.Jachimska "Określenie właściwości fizykochemicznych i stabilności termicznej hydroksyapatytu", Prace Instytutu Odlewnictwa, 48 (2008) 21-29
 • Z.Adamczyk, K.Jaszczółt, A.Karwiński, B.Jachimska "Physicochemical Characteristics of Binders and Liquid Slurries Used for Investment Casting of Reactive Metals", in: "Physical and Chemical Processes in Metal Casting" (A.Baliński, Ed.), Foundry Research Institute, Kraków 2008, pp 9-20 [ISBN 978-83-88770-32-6]
 • Z.Adamczyk, P.Weroński, J.Barbasz "Formation of Multilayered Structures in the Layer by Layer Deposition of Colloid Particles", J. Colloid Interface Sci., 317 (2008) 1-10

2007

 • Z.Adamczyk, J.Barbasz "Irreversible Adsorption of Particles on Surface Features of a Circular and Rectangular Shapes", Adsorption Sci. Technol., 25 (2007) 463-472 (published in 2008)
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Zembala "Particle Assembly on Surface Features (Patterned Surfaces)", Langmuir, 23 (2007) 5557-5562
 • Z. Adamczyk, A. Michna, M. Szaraniec, A. Bratek, J. Barbasz, "Characterization of Poly(ethylene imine) Layers on Mica by the Streaming Potential and particle Deposition Methods", J. Colloid Interface Sci., 313 (2007) 86-96
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, M. Kolasińska "Modeling Self-assembling of Colloid Particles in Multilayered Structures", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5776-5780
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, M. Kolasińska, P. Warszyński "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica and Oxidized Titanium by Streaming Potential and Wetting Angle Measurements", Colloids Surf. A, 302 (2007) 455-460
 • B. Jachimska, Z. Adamczyk "Characterization of Rheological Properties of Colloid Zirconia", J. European Ceramic Soc., 27 (2007) 2209-2215
 • A. Michna, Z. Adamczyk, M. Zembala "Deposition of Colloid Particles on Polyelectrolyte Multilayers", Colloids Surf. A, 302 (2007) 467-472
 • P. Weroński, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Molecular Dynamics Simulations of Micellar Dynamics and Stability", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, K. Jaszczółt, A. Michna, J. Barbasz "Particle Deposition as a Tool for Studying Hetero-interactions", in: "Colloid Stability. Vol.2. The Role of Surface Forces" (ed. T. Tadros), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2007, pp 247-311 [ISBN 3-527-31503-9]

2006

 • Z. Adamczyk, A. Bratek, B. Jachimska, T. Jasiński, P. Warszyński, "Structure of Poly(acrylic)acid in Electrolyte Solutions Determined from Simulations and Viscosity Measurements", J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 22426-22435
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, A. Michna "Polyelectrolyte Adsorption Layers Studied by Streaming Potential and Particle Deposition", J. Colloid Interface Sci., 303 (2006) 353-364
 • Z. Adamczyk "Particles at Interfaces. 9 - Interactions, Deposition, Structure", Academic Press-Elsevier, New York 2006, pp.743 [ISBN 0-12-370541-X]
 • Z. Adamczyk "Adsorption of Particles: Theory", in: "Encyclopedia of Surface and Colloid Science", (ed. P. Somasundaran), Taylor & Francis, New York 2006, p.575-591 [ISBN 0-8493-9615-8]
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, K. Jaszczółt, A. Michna, J. Barbasz "Particle Deposition as a Tool for Studying Hetero-Interactions", in: "Colloid Stability. Vol..2. The Role of Surface Forces", (ed. T. F. Tadros), Wiley-VCH, Weinheim 2006, pp 247-311, [ISBN: 3-527-31503-9]

2005

 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek "Irreversible Adsorption of Particles on Heterogeneous Surfaces", Appl. Surf. Sci., 252 (2005) 723-729
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, P. Weroński "Surface Clusters of Colloid Particles Produced by deposition on Sites", Langmuir, 21 (2005) 8952-8959
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, A. Michna, B. Siwek, L. Szyk-Warszyńska, M. Zembala "Irreversible Adsorption of Particles on Heterogeneous Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 118 (2005) 25-42

2004

 • Z.Adamczyk, B.Jachimska, M.Kolasińska "Structure of Colloid Silica Determined by Viscosity Measurements", J.Colloids Interface Sci., 273 (2004) 668-674
 • Z.Adamczyk, K.Jaszczółt, B.Siwek, P.Weroński "Irrevesible Adsorption of Particles at Random-Site Surfaces", J. Chem. Phys., 120 (2004) 11155-11162
 • Z.Adamczyk, L.Szyk-Warszyńska, M.Zembala, M.Lehocky "In situ Studies of Particle Deposition on Non-transparent Substrates", Colloids Surf. A, 235 (2004) 65-72
 • Z.Adamczyk, E.Musiał, B.Siwek "Kinetics of Particle Deposition in the Oblique Impinging Jet Cell", J.Colloids Interface Sci., 269 (2004) 53-61
 • Z.Adamczyk, B.Siwek K.Jaszczółt, P.Weroński "Deposition of Latex Particles at Heterogenous Surfaces", Colloids Surf. A., 249 (2004) 95-98
 • Z.Adamczyk, M.Zembala, P.Warszyński, B.Jachimska "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers by Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • M.Zembala, Z.Adamczyk, P.Warszyński "Characterization of Polyelectrolyte Multilayers on Mica by the Streaming Potential Method", Langmuir, 20 (2004) 10517-10525
 • Z.Adamczyk, M.Zembala, L.Szyk-Warszyńska, P.Warszyński, M.Kolasińska "Nowa metoda charakterytyki biokompatybilnych warstewek polimeycznych na powierzchniach stałych", Działalność Naukowa PAN, 18 (2004) 80-82
 • Z.Adamczyk "Kinetics of Particle and Protein Adsorption", in: "Surface and Colloid Science. Vol.17" (eds. E.Matijevic, M.Borkovec), Kluwer-Marcel Dekker, New York 2004, chapter 5

2003

 • Z. Adamczyk, B. Jachimska, M. Kolasińska, A. Karwiński "Electroviscous Effects in Nanosized Colloid Silica Suspensions", Bull. Pol. Acac. Sci., Chem., 51 (2003) 416-422
 • Z. Adamczyk, G. Para, W. Piasecki, P. L. Nielsen, P. Nowak, P. Warszyński, "Interactions of Aqueous Drops in Dielectric Liquid with Electrodes", Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Chemistry, 51 (2003) 423-434
 • Z. Adamczyk, B. Siwek, P. Weroński, K. Jaszczółt "Particle Deposition at Electrostatically Heterogeneous Surfaces", Colloids Surf. A, 222 (2003) 15-25
 • G. Para, E. Jarek, P. Warszyński, Z. Adamczyk "Effect of Electrolytes on Surface Tension of Ionic Surfactant solutions", Colloids Surf. A., 222 (2003), 213-222
 • M. Zembala, Z. Adamczyk, P. Warszyński "Streaming Potential of Mica Covered by Latex Particles", Colloids Surf. A, 222 (2003) 329-339
 • Z. Adamczyk, K. Jaszczółt, B. Siwek, E. Musiał "Irreversible Adsorption of Colloid Particles at Random-Site Surfaces", Ann. Polish Chem. Soc., 2 (2003) 1059
 • Z. Adamczyk, M. Kosmulski "A Collection of Papers at the International Symposium of Electrokinetic Phenomena, Cracow, Poland, August 18-22, 2002", Colloids Surf. A, 222 (2003) 1-4
 • Z. Adamczyk "Kinetics of Particle and Protein Adsorption", in: "Surface and Colloid Science", (ed. E.Matijevic), Kluwer-Marcel Dekker, New York, 2003, p.300-462
 • Z. Adamczyk "Particle Adsorption and Deposition: Role of Electrostatic Interactions", Adv. Colloid Interface Sci., 100-102 (2003) 267-347

2002

 • Z.Adamczyk, E.Musiał, B.Jachimska, L.Szyk-Warszyńska, A.Kowal, "Polystyrene Latex Adsorption at the Gold/Electrolyte Interface", J. Colloid Interface Sci., 254 (2002) 283-286
 • Z.Adamczyk, B.Siwek, B.Jachimska, A.Kowal, "Colloid Adsorption at Heterogeneous Surfaces", Bull. Pol. Acad. Sci., Chem., 49 (2002) 347-356
 • Z.Adamczyk, B.Siwek, P.Warszyński, "Deposition of Particles in the Impinging-Jet Cell for the High Coverage Regime", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 244-254
 • Z.Adamczyk, B.Siwek, P.Weroński, E.Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", Appl. Surf. Sci., 196 (2002) 250-263
 • Z.Adamczyk, P.Weroński, E.Musiał, "Colloid Particle Adsorption at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Colloid Interface Sci., 248 (2002) 67-75
 • Z.Adamczyk, P.Weroński, E.Musiał, "Irreversible Adsorption of Hard Spheres at Random Site (Heterogeneous) Surfaces", J. Chem. Phys., 116 (2002) 4665-4672
 • Z.Adamczyk, P.Weroński, E.Musiał, "Irreversible Adsorption of Colloids and Proteins at Heterogeneous Surfaces", Bull. Pol. Acad. sci., Chem., 50 (2002) 175-187
 • Z.Adamczyk, P.Weroński, E.Musiał, "Particle Adsorption under Irreversible Conditions: Kinetics and Jamming Coverage", Colloids Surf. A, 208 (2002) 29-40
 • Z.Adamczyk, "Irreversible Adsorption of Particles", in: "Adsorption: Theory, Modeling and Analysis" (J.Toth, ed.), Marcel-Dekker, New York 2002, chapter 5, p. 251-374
 • Z.Adamczyk, "Adsorption of Particles - Theory", in: Encyclopedia of Surface and Colloid Science (A.Hubbard, ed.), Marcel-Dekker, New York 2002, p 499-516

2001

 • M.Zembala, Z.Adamczyk, P.Warszyński, "Particle Adsorption Determined by the Streaming Potential Method", Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA, vol LVI, 16, (2001) 242-262 (printed 2002)