Profil pracownika

Mgr Adam Stępniewski

Pracownik IKiFP PAN od: 2012

Doktorant

Pokój:

E-mail: ncstepni(at)cyf-kr.edu.pl

Dalsze informacje:

Magisterium (2012) Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

2016

  • Adam Stępniewski, Mariusz Radoń, Kinga Góra-Marek, Ewa Broclawik, "Ammonia-modified Co(II) sites in zeolites: spin and electron density redistribution through the CoII–NO bond", Physical Chemistry Chemical Physics, 18 (2016) 3716 – 3729