Profil pracownika

Prof. dr hab. Piotr Warszyński

Pracownik IKiFP PAN od: 1986

Z-ca dyrektora ds. naukowych

Pokój: 223, 140 Kraków

Telefon: +48 12 6395 223, 121

E-mail: ncwarszy(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Symulacje metodą mechaniki i dynamiki molekularnej;
- Termodynamiczny opis adsorpcji surfaktantów na ciekłych granicach faz;
- Pomiary napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli
- Pomiary statycznych i dynamicznych napięć powierzchniowych;
- Elipsometria obrazująca
- Pomiary adsorpcji polielektrolitów i enkapsulacji rdzeni koloidalnych;
- Osadzanie mikrokapsułek na powierzchniach homo- i heterogenicznych

Metodyka:

- Symulacje metodą mechaniki i dynamiki molekularnej;
- Termodynamiczny opis adsorpcji surfaktantów na ciekłych granicach faz;
- Pomiary napięć powierzchniowych i międzyfazowych oraz kątów zwilżania metodą analizy kształtu kropli
- Pomiary statycznych i dynamicznych napięć powierzchniowych;
- Elipsometria obrazująca
- Osadzanie mikrokapsułek na powierzchniach homo- i heterogenicznych

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2000) Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Tytuł pracy "Coupling of electric and hydrodynamic interactions in adsorption of colloidal particles"
- Doktorat (1988) Instytut Chemii Fizycznej, Polska Akademia Nauk, Tytuł pracy "Transport cząstek koloidalnych w polu sił o losowej zależności od czasu"
- Magisterium (1982) Wydz. Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Tytuł pracy: "Wpływ transportu jonów w licznikach proporcjonalnych promieniowania o niskim ciśnieniu mieszanki gazowej"

Staże zagraniczne

- 2006 Visiting Professor, University of Montpellier I, Francja, (4 miesiące).
- 2000/2001 Visiting Scientist, Max-Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, Poczdam, Niemcy (2 x 6 miesięcy)
- 1996/1997 Visiting Scientist, Max-Planck Institut für Kolloid und Grenzflächenforschung, Berlin, Niemcy (2 x 6 miesięcy)
- 1990/1993 Postdoctoral Fellow, Department of Chemistry, Pulp and Paper Research Centre, McGill University, Montreal, Canada, (3 lata, 11 miesięcy).
- 1989 Visiting Scientist, Kyushu University of Technology, Kitakyushu, Japonia, (trzy miesiące)
- 1988 Staż naukowy, Helsinki University of Technology, Helsinki, Finlandia, (2 x dwa tygodnie).