Profil pracownika

Mgr Marta Szczęch

Pracownik IKiFP PAN od: 2013

Doktorant

Pokój: 140, 221

Telefon: +48 12 6395 121

E-mail: nclapczy(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Wcelowane dostarczanie leków
Nanonośniki leków dla terapii chorób neurodegeracyjnych
Nanonośniki leków przeciwnowotworowych
Nanonośniki teranostyczne
Magnetyczne systemy dostarczania leków
Synteza nanocząstek polimerowych
Emulsyfikacja
Enkapsulacja
Korozja/powłoki antykorozyjne

Metodyka:

Pomiary wielkości cząstek
Pomiary potencjału zeta
Spektroskopia UV-Vis
Spektrofluorymetria
Spektroskopia IR
Mikrowaga kwarcowa (QCM-D)

Dalsze informacje:

Magisterium (2012) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska. Tytuł pracy: „Kinetyka adsorpcji surowiczej albuminy z krwi wołu (BSA) na powierzchniach modelowych z zastosowaniem mikrowagi kwarcowej (QCM)".

Licencjat (2010) Chemia w ramach Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska.

Staże zagraniczne:
04.2018 – 06.2018 – Staż w ramach programu ERASMUS+, Wydział Fizyki, Uniwersytet w Parmie, Parma, Włochy.

2017

  • M. Szczęch, K. Szczepanowicz, D. Jantas, M. Piotrowski, A. Kida, W. Lasoń, P. Warszyński, "Neuroprotective action of undecylenic acid (UDA) encapsulated into PCL nanocarriers", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 532 (2017) 41-47

2016

  • B. Jachimska, K. Tokarczyk, M. Łapczyńska, A. Puciul-Malinowska, S. Zapotoczny , "Structure of bovine serum albumin adsorbed on silica investigated by quartz crystal microbalance", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 489 (2016) 163-172

2015

  • M. Łapczyńska, M. Piotrowski, D. Jantas, P. Warszyński, K. Szczepanowic, "Synthesis of the PCL nanoparticles containing neuroprotectants as efficient (brain) drug delivery systems", FEBS Journal, 282 (2015) 182
  • P. Kwolek, K.Pilarczyk, T. Tokarski, M. Łapczyńska, M. Pacia, K.Szaciłowski , "Lead molybdate – a promising material for optoelectronics and photocatalysis", Journal of Materials Chemistry C, 3 (2015) 2614-2623

2011

  • P. Wydro, S. Knapczyk, M. Łapczyńska, "Variations in the Condensing Effect of Cholesterol on Saturated Versus Unsaturated Phosphatidylcholines at Low and High Sterol Concentration", Langmuir, 27 (2011) 5433-5444