Profil pracownika

Dr Michał Śliwa

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

Pokój: 231

Telefon: +48 12 6395 161

E-mail: ncsliwa(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badania aktywności katalizatorów hybrydowych w reakcji syntezy DME z gazu syntezowego i mieszaniny H2/CO2.
- Badania aktywności katalizatorów typu mieszanych tlenków w reakcji syntezy metanolu z gazu syntezowego i mieszaniny H2/CO2
- Pomiary kwasowości i zasadowości katalizatorów metodą FTIR, NH3-TPD, CO2- TPD oraz reakcją sondą rozkładu metanolu.

Metodyka:

- Analiza chromatograficzna z detekcją TCD, FID, FPD
- Termoprogramowalna redukcja (TPR) z detekcją TCD
- Termoprogramowalne utlenienie (TPO) z detekcją MS
- Termoprogramowalna desorpcja (NH3-TPD, CO2-TPD, NO-TPD)
- Pomiary FTIR (adsorpcja NH3, metanol, DME)
- Analiza XRD
- Reakcja sonda rozkładu metanolu do DME (pomiar impulsowy z detekcją chromatograficzną)

Dalsze informacje:

Magisterium (2005) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, "Centra aktywne w zeolitach i ich oddziaływanie z zaadsorbowanymi cząsteczkami".

Staże zagraniczne:

1.12.2012 - 30.11.2013 - staż podoktorski w grupie "Inorganic Chemistry and Catalysis", Utrecht University, Holandia

Inne:

23 – 26.06. 2013 “Summer School Catalysis for sustainability”, Rolduc Abbey, Holandia

14 – 15.03. 2011 - „Adsorption on Porous Materials.” J. Heyrovsky Institute of Physical, Chemistry of Academy of Sciences of the Czech Republic, Praga, Republika Czeska

15 – 20.04. 2007 Industrial Catalytic Processes Course, University of Bath, Bath, Wielka Brytania

2020

 • M. Fedyna, M. Śliwa, K. Jaroszewska, L. Kępiński, J. Trawczyński, "Procedure for the synthesis of AlSBA-15 with high aluminium content: Characterization and catalytic activity", Micropor. Mesopor. Mater., 292 (2020) 109701

2019

 • K. Samson, W. Rojek, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, J. Miąsik, M. Smoliło, D. Rutkowska-Żbik, "Synthesis of 2-methylfuran and furan via hydrogenation of furfurol and furfural over chromite-based catalysts / Synteza 2-metylofuranu i furanu na drodze uwodornienia furfurolu i furfuralu przy użyciu katalizatorów chromitowych", Przem. Chem., 3 (2019) 394-398
 • M. Śliwa, K. Samson, "Influence of synthesis parameters on physicochemical properties of CuO/ZrO2 catalysts", Chem. Papers, 10.1007/s11696-019-00832-8

2018

 • M. Dudek, B. Adamczyk, M. Sitarz, M. Śliwa, R. Lach, M. Skrzypkiewicz, A. Raźniak, M. Ziąbka, J. Zuwała, P. Grzywacz, "The usefulness of walnut shells as waste biomass fuels in direct carbon solid oxide fuel cells", Biomass and Bioenergy, 119 (2018) 144-154

2017

 • A. Żelazny, K. Samson, R. Grabowski, M. Śliwa, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Kornas, "Hydrogenolysis of glycerol to propylene glycol over Cu/oxide catalysts: influence of the support and reaction conditions", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, DOI 10.1007/s11144-017-1154-6
 • A. Kornas, R. Grabowski, M. Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Żelazny, "Dimethyl ether synthesis from CO2 hydrogenation over hybrid catalysts: effects of preparation methods", Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis, 10.1007/s11144-017-1153-7

2016

 • K. Cvejin, M. Śliwa, L. Manjakkal, J. Kulawik, G. Stojanovic, D. Szwagierczak, "Impedancemetric NO sensor based on YSZ/perovskite neodymium cobaltite operating at high temperatures", Sensors and Actuators B, 228 (2016) 612-624

2015

 • K. Samson, A. Żelazny, R. Grabowski, M. Ruggiero-Mikołajczyk, M. Śliwa, K. Pamin, A. Kornas, M. Lachowska, "Influence of the carrier and composition of active phase on physicochemical and catalytic properties of CuAg/oxide catalysts for selective hydrogenolysis of glycerol", Res. Chem. Intermed., 10.1007/s11164-015-1999-0
 • S. Thiyagarajan, H.C. Genuino, M. Śliwa, J.C. Waal, E.Jong, J.Haveren, B.M. Weckhuysen, P. Bruijnincx, D.Es, "Substituted Phthalic Anhydrides from Biobased Furanics: A New Approach to Renewable Aromatics", ChemSusChem, 10.1002/cssc.201500511

2014

 • M.Śliwa, K. Samson, M. Ruggiero-Mikołajczyk, A. Żelazny, R. Grabowski, "Influence of montmorillonite K10 modification with tungstophosphoric acid on hybrid catalyst activity in direct dimethyl ether synthesis from syngas.", Catal. Lett., 144 (2014) 1884-1893
 • K. Samson, M. Śliwa, R.P. Socha, K. Góra-Marek, D. Rutkowska-Zbik, J-F. Paul, D. Mucha, M. Ruggiero-Mikołajczyk, R.M. Grabowski, J. Słoczyński, "Influence of ZrO2 structure and copper electronic state on activity of Cu/ZrO2 catalysts in methanol synthesis from CO2", ACS Catalysis, 4 (2014) 3730–3741

2013

 • S. Zeng, W. Zhang, M. Śliwa, H. Su, "Comparative study of CeO2/CuO and CuO/CeO2 catalysts on catalytic performance for preferential CO oxidation", International Journal of Hydrogen Energy, 38 (2013) 3597-3605

2011

 • R. Grabowski, J. Słoczyński, M. Śliwa, D. Mucha, R. Socha, M. Lachowska, J. Skrzypek, "Influence of ZrO2 polymorphic phases and the silver electronic state on the activity of the Ag/ZrO2 catalysts in hydrogenation of CO2 to methanol", ACS Catalysis , 1 (2011) 266-278

2010

 • J. Plona, M. Śliwa, A. Pacuła, D. Mucha, D. Napruszewska, R. Dula, R. Grabowski, E.M. Serwicka, "Wielofunkcyjne katalizatory na osnowie minerałów warstwowych do jednoetapowego procesu gaz syntezowy-metanol-eter dwumetylowy", Chemia perspektywicznych procesów i produktów przeróbki węgla, (2010) 62-83

2009

 • R. Grabowski, E.M. Serwicka, A. Pacuła, J. Plona, M. Śliwa, "Minerały warstwowe jako podstawa projektowania katalizatorów do syntezy eteru dimetylowego", Karbo, 1 (2009) 34-38 [ISSN 1230-0446]

2008

 • R.Grabowski, M.Śliwa, E.M.Serwicka, J.Skrzypek, "Synteza eteru dimetylowego z gazu syntezowego", Czysta energia, produkty chemiczne i paliwa z węgla - ocena potencjału rozwojowego, (2008) 270-280

2007

 • K. Góra-Marek, B. Gil, M. Śliwa, J. Datka, "An IR spectroscopy study of Co sites in zeolites CoZSM-5", Applied Catalysis A: General, 330 (2007) 33-42