Profil pracownika

Dr hab. Dorota Rutkowska-Żbik prof. IKiFP PAN

Pracownik IKiFP PAN od: 2005

Pokój: 232

Telefon: +48 12 6395 160

E-mail: nczbik(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Wykorzystywanie metod kwantowo-chemicznych do modelowania właściwości katalitycznych metaloporfiryn
- Katalityczne układy tlenkowe do otrzymywania produktów o wysokiej wartości dodanej – komponentów paliw i tworzyw sztucznych
- Waloryzacja biomasy: przeróbka alkoholu furfurylowego i furfuralu
- Utleniające odwodornienie alkanów
- Nauczanie nanotechnologii: nowoczesne syllabusy

Metodyka:

- Teoria Funkcjonałów Gęstości (Turbomole, Gaussian, VASP)
- Dynamika Molekularna (Amber)

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2015) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Tytuł: "Kwantowochemiczne badania aktywności i reaktywności wybranych pochodnych porfiryn"
- Doktorat (2005) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków, Tytuł: "Ligand-Binding Properties of Selected Transition Metal Tetrapyrrolic Complexes. Implications for Catalysis and Bioinorganic Chemistry"
- Magisterium (2000) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Tytuł pracy: "Teoretyczne badania oddzialywania NO, CO i O2 z wyiozolowanym hemem. "

Staże naukowe
- 2016 - 3 miesiące, staż naukowy w Zespole Fizykochemii Koordynacyjnej i Bionieorganicznej, w Grupie Fotokatalizy, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Polska (prof. G. Stochel, prof. W. Macyk)
- 2006 - 1 miesiąc, staż naukowy w Chemical Laboratory CNRS (LC-UMR 5182 CNRS), Ecole Normale Superieure, Lyon, France (prof. Ph. Sautet)
- 2005 - 6 miesięcy, stypendium Marie Curie Transfer of Knowledge, Theoretical Chemistry Department, Lund University, Lund, Sweden
- 2004 - 3 tygodnie, krótki pobyt naukowy w Theoretical Chemistry Department, Lund University, Lund, Sweden (prof. U. Ryde)
- 1999 - 5 miesięcy, staż naukowy, w Laboratory of Reaction Mechanisms and Mass Spectroscopy, Ecole Polytechnique, Paris, France
- 1998/1999 - 1 rok, studia, Ecole Polytechnique, France