Profil pracownika

Mgr Justyna Andrys

Pracownik IKiFP PAN od: 2019

Doktorant

Pokój: 239

E-mail: ncandrys(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

Badania obliczeniowe nad strukturą i funkcją wybranych metaloenzymów.

Metodyka:

dynamika molekularna, dokowanie molekularne, metody chemii kwantowej (DFT, CCSD(T)) i hybrydowe (QM/MM)

Dalsze informacje:

Magisterium (2019) - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tytuł pracy magisterskiej: "Modelowanie dwuelektronowej redukcji ubichinonu w miejscu Qi mutantów cytochromu bc1 z wykorzystaniem metod kwantowo-mechanicznych"