Profil pracownika

Dr hab. inż. Jakub Barbasz

Pracownik IKiFP PAN od: 2006

Pokój: 122

Telefon: +48 12 6395 209

E-mail: ncbarbas(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Mechanizmy i kinetyka adsorpcji na powierzchniach: ciało stałe/ciecz, oraz gaz/ciało stałe.
- Adsorpcja makrocząsteczek, protein, koloidów.
- Monowarstwy nanocząstek.

Metodyka:

- Symulacje numeryczne metodą Monte-Carlo RSA.
- Metoda dynamiki Langevina.
- Mikroskopia AFM.
- Mikroskopia optyczna z komputerową analizą obrazu.

Dalsze informacje:

- Habilitacja (2013) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN, Kraków.
- Doktorat (2006) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, PAN, Kraków.
- Magisterium (2000) Wydział Chemii Politechniki Krakowskiej.

2019

 • K. Sofińska, A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, O. Zastawny, M. Guzik, A. Winiarska, P. Waligórski, M. Cieśla, J. Barbasz, M. Szaleniec, "Investigation of quaternary structure of aggregating 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans: In the pursuit of consensus of various biophysical techniques", Biochim. Biophys. Acta-Gen. Subj., 1863 (2019) 1027-1039
 • K. Sofińska, J. Barbasz , T. Witko, J. Dryzek , K. Haraźna , M. Witko, J. Kryściak‐Czerwenka, M. Guzik, "Structural, topographical, and mechanical characteristics of purified polyhydroxyoctanoate polymer", J. Appl. Pol. Sci., 136(4) (2019) 47192
 • M. Pancerz, A. Ptaszek, K. Sofińska, J. Barbasz, P. Szlachcic, M. Kucharek, M. Łukasiewicz, "Colligative and Hydrodynamic Properties of Aqueous Solutions of Pectin from Cornelian Cherry and Commercial Apple Pectin", Food Hydrocolloid., 89 (2019) 406-415
 • Ł. Lasyk, J. Barbasz, P. Żuk, A. Prusaczyk, T. Włodarczyk, E. Prokurat, W. Olszewski, M. Bidziński, P. Baszuk, J. Gronwald, "An Evaluation of the Construction of the Device Along with the Software for Digital Archiving, Sending the Data, and Supporting the Diagnosis of Cervical Cancer", Contemp. Oncol., 23(3) (2019)

2017

 • M. Cieśla, J. Barbasz, "Surface Fine Structure Influence on Saturated Random Packings", J. Chem. Phys., 146 (2017) 054706
 • B. Szermer-Olearnik, M. Drab, M. Mąkosa, M. Zembala, J. Barbasz, K. Dąbrowska, J. Boratyński, "Aggregation/dispersion transitions of T4 phage triggered by environmental ion availability", J. Nanobiotechnol., (2017)

2016

 • K. Sofińska, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Mechanism of Immunoglobulin G Adsorption on Polystyrene Microspheres", Colloids Surf., B, 137 (2016) 183-196

2015

 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Braś, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Charge-Stabilized Silver Nanoparticles Applied as Antibacterial Agents", J. Nanosci. Nanotechno., 15 (2015) 3574-3583
 • A. Barbasz, M. Oćwieja, J. Barbasz, "Cytotoxic Activity of Highly Purified Silver Nanoparticles Sol Against Cells of Human Immune System", Appl. Biochem. Biotechnol., (2015)
 • M. Stec, M. Baj-Krzyworzeka, J. Baran, K. Węglarczyk, M Zembala, J. Barbasz, A. Szczepanik, M. Zembala, "Isolation and Characterization of Circulating Micro(nano)vesicles in the Plasma of Colorectal Cancer Patients and Their Interactions with Tumor Cells", Oncol. Rep., (2015)
 • M. Stec, R. Szatanek, M. Baj-Krzyworzeka, J. Baran, M. Zembala, J. Barbasz, A. Waligórska, J. W. Dobrucki, B. Mytar, A. Szczepanik, M. Siedlar, G. Drabik, B. Urbanowicz and M. Zembala, "Interactions of Tumour - Derived Micro(nano)vesicles with Human Gastric Cancer Cells", J. Trans. Med., 13 (2015) 376

2014

 • M. Cieśla, J. Barbasz, "Random packing of regular polygons and star polygons on a flat two-dimensional surface", Physical. Review. E, 90 (2014) 022402
 • M. Cieśla, J. Barbasz, "Kinetics of Random Sequential Adsorption of Nearly Spherically Symmetric Particles", Phys. Rev. E, 89 (2014) 022401
 • K. Wieczorek-Ciurowa, J. Barbasz, T. Sikora, "Mikroskopia Bliskich Oddziaływań", Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2014, 1, 92, [978-83-7242-827-1]

2013

 • M. Cieśla, Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Wasilewska, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates at Lower pH", Langmuir, 29 (2013) 7005-7016
 • M. Cieśla, J. Barbasz, "Ordering in Fibrinogen Layers: A Numerical Study", Colloids Surf., B, 110 (2013) 178-182
 • M. Adamczak, M. Krok, E. Pamuła, U. Posadowska, K. Szczepanowicz, J. Barbasz, P. Warszyński, "Linseed Oil Based Nanocapsules as Delivery System for Hydrophobic Quantum Dots", Colloids Surf., B, 110 (2013) 1-7
 • M. Cieśla, J. Barbasz, "Modelling of Interacting Dimer Adsorption", Surf. Sci., 612 (2013) 24-30
 • M. Cieśla, J. Barbasz, "Random Packing of Spheres in Menger Sponge", J. Chem. Phys., 138 (2013) 214704 - 214704-6
 • J. Barbasz, M. Cieśla, "Domain Structure Created by Irreversible Adsorption of Dimers", Acta Phys. Polonica B, 44 (2013) 937-944
 • J. Barbasz, M. Cieśla, A. Michna, "Competitive Adsorption of Bimodal Latex Suspension", Acta Phys. Pol. B, 44 (2013) 945-954
 • M. Nosek, P. Weroński, P. Nowak, J. Barbasz, "Corrigendum to “Voltammetric studies of colloidal particle monolayer on a gold rotating disk electrode” [Colloids Surf. A: Physicochem. Eng. Aspects 403 (2012) 62–68]", Colloids Surf., A, 429 (2013) 159-161
 • M. Kujda, M. Oćwieja, Z. Adamczyk, O. Bocheńska, G. Bras, A. Kozik, E. Bielańska, J. Barbasz, "Antibacterial Properties of Charged-Stabilized Silver Nanoparticles", FEBS Journal, (Suppl. 1), 280 (2013) 608-609

2012

 • M. Adamczak , H.J. Hoel, G. Gaudernack, J. Barbasz, K. Szczepanowicz, P. Warszyński, "Polyelectrolyte Multilayer Capsules with Quantum Dots for Biomedical Applications", Colloids Surf., B, 90 (2012) 211-216
 • M. Cieśla, J. Barbasz, "An RSA Study of Dimers", J. Stat. Mech., (2012) P03015
 • M. Nosek, P. Weroński, P. Nowak, J. Barbasz, "Voltammetric Studies of Colloidal Particle Monolayer on a Gold Rotating Disk Electrode", Colloids Surf., A, 403 (2012) 62-68
 • M. Mosiałek, E. Bielańska, R. P. Socha, M. Dudek, G. Mordarski, P. Nowak, J. Barbasz, A. Rapacz-Kmita, "Changes in the morphology and the composition of the Ag| YSZ and Ag| LSM interfaces caused by polarization", Solid State Ionics, 225 (2012) 775-779
 • M. Cieśla, J. Barbasz, "Random Sequential Adsorption on Fractals", J. Chem. Phys., 137 (2012) 044706
 • Z. Adamczyk, M. Wasilewska, M. Nattich - Rak, J. Barbasz, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption on Mica", in: ACS - Proteins at Interfaces III, III - chapter 5 (2012) 97-127
 • M. Wierzchoń, M. Orzechowski, J. Barbasz, "Interdyscyplinarność w Naukach Kognitywnych - Science, Fiction, czy Science fiction?", Interdyscyplinarnie o Interdyscyplinarności, (2012)

2011

 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Cieśla, "Mechanisms of Fibrinogen Adsorption at Solid Substrates", Langmuir, 27 (2011) 6868-6878
 • M. Zaucha, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Zeta Potential of Particle Bilayers on Mica: A Streaming Potential Study", J. Colloid Interface Sci., 360 (1) (2011) 195-203

2010

 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Cieśla, "Kinetics of Fibrinogen Adsorption on Hydrophilic Substrates", Langmuir, 26 (14) (2010) 11934-11945
 • J. Baran, M. Baj-Krzyworzeka, K. Weglarczyk, R. Szatanek, M. Zembala, J. Barbasz, A. Czupryna, A. Szczepanik, M. Zembala, "Circulating Tumour - Derived Microvesicles in Plasma of Gastric Cancer Patients", Cancer Immunol. Immun., 59(6) (2010) 841-850

2009

 • Z. Adamczyk, M. Nattich, J. Barbasz, "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous and Patterned Surfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 147-148 (2009) 2-17
 • J. Barbasz, M. Cieśla, "Molecular Dynamics Simulation of Polyelectrolites", Procedia Chemistry, 1 (2009) 1547-1552
 • A. Bratek, Z. Adamczyk, E. Szeląg, A. Bastrzyk, A. Michna, J. Barbasz, "Colloid Particle Deposition on Heterogeneous Surfaces Produced by Polyelectrolyte Adsorption", Colloids Surf. A, 343 (2009) 111-117
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Nattich, "Deposition of Colloid Particles at Heterogeneous Surfaces", in: Highlights in Colloid Science, (2009) 203-227

2008

 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, "Formation of Multilayered Structures in the Layer by Layer Deposition of Colloid Particles", J. Colloid Interface Sci., 317 (2008) 1-10
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Nattich, "Particle Assembly on Patterned Surfaces Bearing Circular (dots) and Rectangular (stripes) Surface Features", Langmuir, 24 (2008) 1756-1762

2007

 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Irreversible Adsorption of Particles on Surface Features of a Circular and Rectangular Shapes", Adsorption Sci. Technol., 25 (2007) 463-472
 • Z. Adamczyk, J. Barbasz, M. Zembala, "Particle Assembly on Surface Features (Patterned Surfaces)", Langmuir, 23 (2007) 5557-5562
 • Z. Adamczyk, A. Michna, M. Szaraniec, A. Bratek, J. Barbasz, "Characterization of Poly(ethylene imine) Layers on Mica by the Streaming Potential and Particle Deposition Methods", J. Colloid Interface Sci., 313 (2007) 86-96
 • Z. Adamczyk, P. Weroński, J. Barbasz, M. Kolasińska, "Modeling Self - Assembling of Colloid Particles in Multilayered Structures", Appl. Surf. Sci., 253 (2007) 5776-5780
 • Z. Adamczyk, M. Zembala, K. Jaszczółt, A. Michna, J. Barbasz, "Particle Deposition as a Tool for Studying Hetero-interactions", , 9 (2007) 247-311
 • P. Weroński, Z. Adamczyk, J. Barbasz, "Molecular Dynamics Simulations of Micellar Dynamics and Stability", in: "Mathematical Modeling and Analysis - Research Highlights, Spring 2007", Los Alamos National Laboratory (2007)

2006

 • N. Spiridis, J. Barbasz, Z. Łodziana, J. Korecki "Fe3O4(001) Films on Fe(001): Termination and Reconstruction of Iron-rich Surfaces", Phys. Rev. B, 74 (2006) 155423
 • J. Barbasz, "Oczyszczanie Wody", Morszczaki, 3 (2006)

2004

 • N.Spiridis, B.Handke, T.Ślęzak, J.Barbasz, M.Zając, J.Haber, J.Korecki "Surface Structure of Epitaxial Magnetite Fe3O4(001) Films - In situ STM and CEMS Studies", J. Phys. Chem. B, 108 (2004) 14356-14361