Profil pracownika

Dr inż. Piotr Batys

Pracownik IKiFP PAN od: 2010

Pokój: 135

Telefon: +48 12 6395 126

E-mail: ncbatys(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Modelowanie polielektrolitów oraz ich kompleksów
- Modelowanie biomolekuł
- Adsorpcja nanocząstek na powierzchni międzyfazowej ciecz/ciało stałe
- Wielowarstwowe struktury koloidalne

Metodyka:

Dynamika molekularna

Dalsze informacje:

Staże zagraniczne

2019 - Scientific visit at Texas A&M University (one month)
2019 - Scientific visit at Technical University of Munich (one week)
2019 - Scientific visit at Aalto University (two weeks)
09.2017 – 08.2018 - Postdoctoral Researcher at Department of Bioproducts and Biosystems, School of Chemical Engineering, Aalto University, Finland
03.2016 – 08.2018 - Postdoctoral Researcher at Department of Chemistry and Materials Science, School of Chemical Engineering, Aalto University, Finland

Edukacja

Doktorat (2015) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
Magisterium (2010) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im Tadeusza Kościuszki