Profil pracownika

Dr Agnieszka Drzewiecka-Matuszek

Pracownik IKiFP PAN od: 2011

Pokój: 231

Telefon: +48 12 6395 161

E-mail: ncmatusz(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Badanie aktywnosci katalitycznej zeolitów i metaloporfiryn

Metodyka:

- Obliczenia kwantowo-chemiczne DFT (Turbomole)

Dalsze informacje:

26.10.2017 - uzyskanie stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, IKiFP im. J. Habera PAN

Magisterium (2000) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Publikacje naukowe i dydaktyczne:
1.“Fotochemia i spektroskopia optyczna. Ćwiczenia laboratoryjne” red. J. Najbar, A. Turek, Wydawnictwo Naukowe PWN Kraków 2009, 146-155.
2. A. Drzewiecka-Matuszek, A. Skalna, A. Karocki, G. Stochel and L. Fiedor „Effects of Heavy Central Metal on the Ground and Excited States of Chlorophyll”, J. Biol. Inorg. Chem., 10, (2005) 453–462.
3. K. Szaciłowski, W. Macyk, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Brindell and G. Stochel, „Bioinorganic Photochemistry: Frontiers and mechanisms”, Chem. Rev., 105, (2005). 2647-2694.
4. A.Drzewiecka, K. Urbańska, Z. Matuszak, M. Pineiro, L.G. Arnaut, J. Habdas, A. Ratuszna, G. Stochel, "Tritotylporphyrin dimer as a new potent hydrophobic sensitizer for photodynamic therapy of Melanoma", Acta Biochim. Polon., 48 (2001) 277-282.
5. G. Stochel, A. Drzewiecka, E. Kuliś, M. Palarczyk, M. Pawelec, A. Wanat, M. Wolak, „Photochemistry and photophysics of coordination compounds in medicine” in „Challenges for Coordination Chemistry in the New Century”, ed. M. Melník, A. Sirota, Slovak Technical University Press, Bratislava, tom 5 (2001) 301-306.

Współautorstwo 2 wykładów, 2 komunikatów ustnych oraz 15 posterów na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Wyróżnienia i nagrody:
Nagroda Zespołowa Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki, (G. Stochel, Z. Stasicka, M. Brindell, W. Macyk, K. Szaciłowski, A. Drzewiecka-Matuszek) (2006)


2014

  • M. Oszajca, A. Drzewiecka-Matuszek, A. Franke, D. Rutkowska-Zbik, M. Brindell, M. Witko, G. Stochel, R. van Eldik, "Mechanistic Insight into Peroxo-Shunt Formation of Biomimetic Models for Compound II, their Reactivity toward Organic Substrates and the Influence of N-methylimidazole Axial Ligation", Chem. Eur. J., 20 (2014) 2328–2343
  • D. Rutkowska-Zbik, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, "The Influence of Structural Parameters on the Reactivity of Model Complexes for Compound II: A Mini Review", Top. Catal., 57 (2014) 946-952

2013

  • A. Drzewiecka-Matuszek, D. Rutkowska-Zbik, M. Witko, "Hydrogen Peroxide as Oxidant in Bio-mimetic Catalysis by Manganese Porphyrin. Theoretical DFT Studies", Can. J. Chem., 91 (2013) 642-647
  • D. Rutkowska-Zbik, G. Mazur, A. Drzewiecka-Matuszek, Ł. Orzeł, G. Stochel, "Exploring Novel Modified Vitamin B12 as a Drug Carrier: Forecast from DFT Modeling", J. Phys. Chem. B, 117 (2013) 9655–9661
  • M. Szaleniec, A. Drzewiecka-Matuszek, M. Witko, P. Hejduk, "Ammonium adsorption on Brønsted acidic centers", J. Mol. Model., 19 (2013) 4487–4501