Profil pracownika

Dr inż. Dominik Kosior

Pracownik IKiFP PAN od: 2009

Asystent

Pokój: 125

Telefon: +48 12 6395 133

E-mail: nckosior(at)cyf-kr.edu.pl

Dalsze informacje:

Edukacja:
Doktorat (2013) Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Tytuł pracy: "Nanostructures and stability of thin liquid layers"
Magisterium (2005) Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Tytuł pracy: "Badanie reakcji polimeryzacji z zastosowaniem ogrzewania konwencjonalnego i promieniowania mikrofalowego"

Staże naukowe:
Wrzesień 2018 (1 tydzień): Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic
Grudzień 2017 (1 tydzień): Institute of Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of the Czech Republic
Kwiecień 2014 - Marzec 2017 (3 lata): CanmetENERGY-Devon, Natural Resources Canada, Devon, Kanada
Wrzesień 2013 (2 tygodnie): GRASP University of Liege, Liege, Belgia
Wrzesień 2012 - Marzec 2013 (7 miesięcy): Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Poczdam, Niemcy
Marzec 2011 - Wrzesień 2011 (7 miesięcy): Rostislaw Kaischew Institute of Physical Chemistry Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bułgaria

2020

 • M. Borkowski, D. Kosior, J. Zawala, "Effect of initial adsorption coverage and dynamic adsorption layer formation at bubble surface in stability of single foam films", Colloids Surf. A:, 589 (2020) 124446

2019

 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Kujda-Kruk, "Kinetics of Poly-l-lysine Adsorption on Mica and Stability of Formed Monolayers: Theoretical and Experimental Studies", Langmuir, 35 (2019) 12042-12052

2018

 • D. Kosior, P.B. Kowalczuk, J. Zawała, "Surface roughness in bubble attachment and flotation of highly hydrophobic solids in presence of frother – experiment and simulations", Physicochem. Probl. Miner. Process., 54(1) (2018) 63-72
 • D. Kosior, J. Zawała, "Initial degree of detaching bubble adsorption coverage and kinetics of dynamic adsorption layer formation", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 2403-2412
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, M. Oćwieja, "Hematite/Silica Nanoparticle Bilayers at Mica: AFM and Electrokinetic Characteristics", Phys. Chem. Chem. Phys., 20 (2018) 15368-15379
 • D. Kosior, E. Ngo, Y. Xu, "Aggregates in Paraffinic Froth Treatment: Settling Properties and Structure", Energy Fuels, 32 (2018) 8268-8276
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, P. Batys, "Conformations of Poly-L-lysine Molecules in Electrolyte Solutions: Modeling and Experimental Measurements", J. Phys. Chem. C, 122 (2018) 23180-23190
 • Z. Adamczyk, M. Morga, D. Kosior, "Sposób wyznaczania masy molowej polielektrolitów liniowych, zwłaszcza polilizyny", (Zgłoszenie patentowe/Polish Patent Application), P.426566 (2018)

2017

 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Nanoparticle Monolayers on a Macroion Modified Surface: Formation Mechanism and Stability", Phys. Chem. Chem. Phys., 19 (2017) 22721-22732

2016

 • D. Kosior, E. Ngo, T. Dabros, "Determination of the Settling Rate of Aggregates Using the Ultrasound Method during Paraffinic Froth Treatment", Energy Fuels, 30 (2016) 8192-8199
 • J. Zawała, D. Kosior, "Dynamics of dewetting and bubble attachment to rough hydrophobic surfaces - measurements and modelling", Miner. Eng., 85 (2016) 112-122
 • J. Zawała, D. Kosior, T. Dąbroś, K. Małysa, "Influence of bubble surface fluidity on collision kinetics and attachment to hydrophobic solids", Colloids Surf. A:, 505 (2016) 47–55
 • P. B. Kowalczuk, J. Zawała, D. Kosior, K. Małysa, J. Drzymała, "Three-phase contact formation and flotation of highly hydrophobic polytetrafluoroethylene in the presence of increased dose of frothers", Ind. Eng. Chem. Res., 55 (2016) 839-843
 • M. Morga, Z. Adamczyk, D. Kosior, "Silica Monolayer Formation and Stability Determined by in situ Streaming Potential Measurements", Electrochim. Acta, 206 (2016) 409-418

2015

 • J. Zawała, D. Kosior, K. Małysa, "Formation and influence of the dynamic adsorption layer on kinetics of the rising bubble collisions with solution/gas and solution/solid interfaces", Adv. Colloid Interface Sci., 222 (2015) 765–778
 • D. Kosior, J. Zawała, A. Niecikowska, K. Małysa, "Influence of non-ionic and ionic surfactants on kinetics of the bubble attachment to hydrophilic and hydrophobic solids", Colloids Surf. A:, 470 (2015) 333–341

2014

 • D. Kosior, J. Zawała, R. Todorov, D. Exerowa, K. Małysa "Bubble bouncing and stability of liquid films formed under dynamic and static conditions from n-octanol solutions" Colloids Surf. A:, 460 (2014) 391–400
 • D. Kosior, J. Zawała, K. Małysa, "Influence of n-octanol on the bubble impact velocity, bouncing and the three phase contact formation at hydrophobic solid surfaces", Colloids Surf. A:, 441 (2014) 788-795

2013

 • D. Kosior, J. Zawała, M. Krasowska, K. Małysa, "Influence of n-octanol and a-terpineol on thin film stability and bubble attachment to hydrophobic surface", Phys. Chem. Chem. Phys., 15(7) (2013) 2586-2595
 • J. Zawała, D. Kosior, K. Małysa, "Air-assisted bubble immobilization at hydrophilic porous surface", Surf. Innov., 2(4) (2013) 235-244

2011

 • D. Kosior, J. Zawała, K. Małysa, "When and how α-terpineol and n-octanol can inhibit the bubble attachment to hydrophobic surfaces", Physicochem. Probl. Miner. Process., 47 (2011) 169-182