Profil pracownika

Mgr Aneta Kędra

Pracownik IKiFP PAN od: 2014

doktorant

Pokój:

Telefon: +48 12 6395

E-mail: nckedra(at)cyf-kr.edu.pl

2016

  • M. Tatko, M. Mosiałek, A. Kędra, E. Bielańska, M. Ruggiero-Mikołajczyk, P. Nowak, "Thermal shock resistant composite cathode material Sm0.5Sr0.5CoO3–δ–La0.6Sr0.4FeO3–δ for solid oxide fuel cells", Journal of Solid State Electrochemistry, 20 (2016) 143 - 151
  • M. Mosiałek, A. Kędra, M. Krzan, E. Bielańska, M. Tatko, "Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3–δ–La0.6Sr0.4Co0.8Fe0.2O3–δ composite cathode for solid oxide fuel cell", Arch. Metall. Mater., 61 (2016) 1137-1142
  • A. Kędra, M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, M. Zimowska, E. Bielańska, E. Czerlunczakiewicz, "Supporting effect of silver on BSCF cathodes for SOFC", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 68 (2016) 70-75

2015

  • M, Tatko, M. Mosiałek, M. Dudek, P. Nowak, A. Kędra, E. Bielańska, "Composite cathode materials Sm0.5Sr0.5CoO3–La0.6Sr0.4FeO3 for solid oxide fuel cells", Solid State Ionics, 271 (2015) 103-108
  • M. Mosiałek, M. Krzan, M. Tatko, E. Bielańska, A. Kędra, A. Michna, E. Czerlunczakiewicz, "Composite Cathode Materials for Solid Oxide Fuel Cells", Materiały Ceramiczne / Ceramic Materials, 67 (2015) 220-221

2014

  • A. Kędra, R.P. Socha, M. Zimowska, P. Panek, L. Szyk-Warszyńska, M. Lipiński, P. Warszyński, "The Morphology and Optical Properties of Silicon Etched with Bimetallic Catalysts. Morfologia i Właściwości Optyczne Powierzchni Krzemu Trawionego z Użyciem Katalizatorów Bimetalicznych", Elektronika, 8 (2014) 64-66