Profil pracownika

Mgr Beata Mrugała

Pracownik IKiFP PAN od: 10

Doktorant

Pokój: 234, 226

Telefon: +48 12 6395 158

E-mail: ncmrugal(at)cyfronet.pl

Tematyka badawcza:

Wpływ struktury przestrzennej białek na mechanizm reakcji biokatalitycznej
Struktura małych cząsteczek, a aktywność biologiczna

Metodyka:

Spektroskopia UV-vis
Chromatografia cieczowa (FPLC, HPLC)
Różnicowa fluorymetria skaningowa
Krystalografia rentgenowska

Dalsze informacje:

2016

Oszajca, M., Mrugała, B., & Brindell, M. Aqueous behavior and reactivity towards nitric oxide of NAMI-A type complexes bearing bulky N-heterocyclic ligands. Inorganica Chimica Acta, 2016

2020

  • A. Kluza, Z. Wojdyla, B. Mrugala, K. Kurpiewska, P.J. Porebski, E. Niedzialkowska, W. Minor, M.S. Weiss, T. Borowski, "Regioselectivity of hyoscyamine 6β-hydroxylase-catalysed hydroxylation as revealed by high-resolution structural information and QM/MM calculations", Dalton T., (2020) DOI: 10.1039/d0dt00302f
  • B. Mrugała, A. Miłaczewska, P.J. Porebski, E. Niedzialkowska, M. Guzik, W. Minor, T. Borowski, "A study on the structure, mechanism and biochemistry of kanamycin B dioxygenase (KanJ) ‐ an enzyme with a broad range of substrates", FEBS Journal, (2020) doi.org/10.1111/febs.15462
  • A. M. Wojtkiewicz, P. Wójcik, M. Procner, M. Flejszar, M. Oszajca, M. Hochołowski, M. Tataruch, B. Mrugała, T. Janeczko, M. Szaleniec, "The efficient Δ1-dehydrogenation of a wide spectrum of 3-ketosteroids in a broad pH range by 3-ketosteroid dehydrogenase from Sterolibacterium denitrificans", J. Steroid Biochem. Mol. Biol., 202 (2020) 105731

2017

  • E. Niedzialkowska, B. Mrugala, A. Rugor, P.C. M, A. Skotnicka, J.J. Cotelesage, G.N. George, M. Szaleniec, W. Minor, K. Lewinski,, "Optimization of overexpression of a chaperone protein of steroid C25 dehydrogenase for biochemical and biophysical characterization", Protein Expr. Purif., 134 (2017) 47-62