Profil pracownika

Dr Katarzyna Kurpiewska

Pracownik IKiFP PAN od: 2

adiunkt

Pokój: 234

Telefon: +48 12 6395158

E-mail: nckurpie(at)cyf-kr.edu.pl

Tematyka badawcza:

- Strukturalne badania białek i kompleksów białko-cząsteczka aktywna biologicznie
- Badania struktur białek w warunkach wysokiego ciśnienia
- Wpływ mutacji na stabilność strukturalną białek

Metodyka:

Rentgenografia strukturalna makromolekuł
Rentgenografia strukturalna związków o aktywności biologicznej
Analiza biochemiczna białek
Chromatografia cieczowa białek
Hodowla komórkowa

Dalsze informacje:

- Doktorat (2007) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Tytuł pracy" 'Wpływ mutacji na stabilność strukturalną RNazy A' praca wyróżniona
- Magisterium (2003) Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków, Tytuł pracy: 'Wpływ beta-karotenu i kwasów tłuszczowych na proliferację i apoptozę komórek czerniaka'

Staże zagraniczne
01.02.2004 - 22.02.2004
Short Term Scientific Mission Laboratori d'Enginyeria de Proteines, Departament de Biologia, Facultat de Ciencies, Universitat de Girona, Hiszpania (opiekun Prof. Maria Vilanova) 3 tygodnie

01.12.2006 - 22.12.2006
Short Term Scientific Mission Laboratori d'Enginyeria de Proteines, Departament de Biologia, Facultat de Ciencies, Universitat de Girona, Hiszpania (opiekun Prof. Maria Vilanova) 3 tygodnie

17.09.2012-16.12.2012
POSTDOC Staż podoktorski w ramach projektu "Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Nauki molekularne dla medycyny" (MOL-MED), (opiekun prof. dr hab. Piotr Laidler) Kraków, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 3 miesiące

19-26.01.2019 ERASMUS+ Staff Training Mobility, Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie, Macromolecular Crystallography Group, Berlin, Niemcy 1 tydzień

23-27.09.2019 NAWA PROM BIOCEV, Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University, Praga, Czechy 1 tydzień

ORCID: 0000-0002-6102-313X
PUBLONS: publons.com/a/D-6849-2014/

2020
K. Kurpiewska, A. Miłaczewska, K. Lewiński "Insulin conformational changes under high pressure in structural studies and molecular dynamics simulations" Journal of Molecular Structure 1202 (2020) 127251

2019
- K. Kurpiewska, A. Biela, J.I. Loch, J. Lipowska, M. Siuda, K. Lewiński "Towards understanding the effect of high pressure on food protein allergenicity: ß-lactoglobulin structural studies" Food Chemistry 270(1) (2019) 315-321
- C. Neochoritis, E.Ghonchepour, M. Kazemi, T. Zaraganes-Tzitzikas, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A.Doemling "Structure and Reactivity of Glycosyl Isocyanides" European Journal of Organic Chemistry 2019(1) (2019) 50-55
- S. Kurhade, M. Konstantinidou, F. Sutanto, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A.Doemling "Sequential Multicomponent Synthesis of 2-(Imidazo[1,5-alfa]pyridin-1-yl)-1,3,4-Oxadiazoles" European Journal of Organic Chemistry 2019(10) (2019) 2029-2034
Y. Wang, S. Shaabani, M. Ahmadianmoghaddam, L. Gao, R. - - Xu, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, J. Olechno, R. Ellson, M. Kossenjans, V. Helan, M. Groves, A.Doemling "Acoustic Droplet Ejection Enabled Automated Reaction Scouting" ACS Cental Science 5(3) (2019) 451-457
- Y. Wang, P. Patil, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A.Doemling "Diverse Isoquinoline Scaffolds by Ugi/Pomeranz-Fritsch and Ugi/Schlittler-Müller Reactions" Organic Letters 21 (2019) 3533-3537
E. Gonchepour, C. Neochoritis, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, M. R.Islami, A.Doemling "Glycoconjugates via phosphorus ylides" European Journal of Organic Chemistry 2019, 3632-3635
- C. G. Neochoritis, T. Zarganes-Tzitzikas, M. Novotná, T. Mitríková, Z. Wang, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A. Dömling, Tytuł: "Isocyanide-Based Multicomponent Reactions of FreePhenylboronic Acids", European Journal of Organic Chemistry 2019 (2019) 6132-6137
- C. G. Neochoritis, J. Atmaj, A. Twarda-Clapa, E. Surmiak, Ł. Skalniak, L. Köler, D. Maruszak, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuœcik, B. Beck, T. Holak, A. Dömling, Tytuł: "Hitting on the Move: Targeting Intrinsically Disordered Protein States of the MDM2-p53 Interaction", European Journal of Medicinal Chemistry, 182 (2019) 1-35

2018
- K. Kurpiewska, A. Biela, J.I. Loch, S. światek, B. Jachimska, K. Lewiński "Investigation of high pressure effect on the structure and adsorption of ß-lactoglobulin" Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 161 (2018) 387-393
- E. Abdelraheem, S. Khaksar, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, S. Shaabani,A. Dömling "Two-Step Macrocycle Synthesis by Classical Ugi Reaction" Journal of Organic Chemistry 83(3) (2018) 1441-1447
- P. Patil, M. Bhupendra, G. Sheombarsing, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A. Dömling "Library-to-library synthesis of highly substituted alfa-aminomethyl tetrazoles via Ugi reaction" ACS Combinatorial Science 20(2) (2018) 70-74
- T. Kok, H. Wapenaar, K. Wang, C. Neochoritis, T. Zarganes-Tzitzikas, G. Proietti, N. Eleftheriadis, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, G. Poelarends, A. Dömling, F. Dekker "Discovery of Chromenes As Inhibitors of Macrophage Migration Inhibitory Factor", Bioorganic & Medicinal Chemistry 25(5) (2018) 999-1005
- A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P. Porebski, T. Borowski "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway" Journal of Structural Biology (202)3 (2018) 229-235
- R. Madhavachary, T. Zaraganes-Tzizikas, P. Patil, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A. Dömling "Synthesis of highly substituted imidazole Uracil containing molecules via Ugi-4CR and Passerinin-3CR" ACS Combinatorial Science 20(4) (2018) 192-196
- S. Kurhade, E. Diekstra, F. Sutanto, K. Kurpiewska, J. Kalinowska- Tłuścik, A. Doemling "Multicomponent Reaction Based Synthesis of 1-Tetrazolylimidazo[1,5- a]pyridines" Organic Letters 20(13) (2018) 3871-3874
- M. Konstantinidou, K. Kurpiewska, J. Kalinowska- Tłuścik, A. Doemling "Glutarimide alkaloids through multi-component rteaction chemistry" European Journal of Organic Chemistry 2018(47) (2018) 6714-6719
- E. Kot, K. Kurpiewska, M. Szaleniec, "Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji", Wszechświat Pismo Przyrodnicze, 119 (10-12) (2018) 221-227


2017
- E. Surmiak, C. G. Neochoritis, B. Musielak, A. Twarda-Clapa, K. Kurpiewska, G. Dubin, C. Camacho, T. A. Holak, A. Dömling, "Rational design and synthesis of 1,5-disubstituted tetrazoles as potent inhibitors of the MDM2-p53 interaction", European Journal of Medicinal Chemistry 126 (2017) 384-407

2016
- E.M.M. Abdelraheem, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A. Dömling "Macrocycles by Ugi Reaction and Passerini Ring Closure" Journal of Organic Chemistry 81(19) (2016) 8789-8795
- E. Kroon, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A. Dömling "Cleavable beta-Cyanoethyl Isocyanide in the Ugi Tetrazole Reaction" Organic Letters 18(19) (2016) 4762-4765
- P. Patil, M. de Haan, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A. Dömling "Versatile protecting-group free tetrazolomethane amin synthesis by ugi reaction" ACS Combinatorial Science 18(3), 2016, 170-175
- P. Patil, J. Zhang, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, A. Dömling "Hydrazine in the Ugi Tetrazole Reaction" Synthesis 48(8) (2016) 1122-1130
- K. Kurpiewska, K. Dziubek, A. Katrusiak, J. Font, M. Ribó, M. Vilanova, K. Lewiński "Structural investigation of ribonuclease A conformational preferences using high pressure protein crystallography" Chemical Physics, 468, 2016, 53-62
- T. Zhao, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, E. Herdtweck, A. Dömling "Alfa-amino acid isosteric alfa-amino tetrazoles" Chemistry- A European Journal 22(9), (2016) 3009-3018

2015
- G.P. Liao, E.M.M. Abdelraheem, C.G. Neochoritis, K. Kurpiewska, J. Kalinowska-Tłuścik, D.C. McGowan, A. Dömling, "Versatile Multicomponent Reaction Macrocycle Synthesis Using alfa-Isocyano-omega-carboxylic Acids" Organic letters, 17(20) (20150 4980-4983
- N. Guzior, M. Bajda, M. Skrok, K. Kurpiewska, K. Lewiński, B. Brus, A. Pilar, J. Kos, S. Gobec, B. Malawska "Development of multifunctional, heterodimeric isoindoline-1,3-dione derivatives as cholinesterase and beta-amyloid aggregation inhibitors with neuroprotective properties", European Journal of Medicinal Chemistry 92, (2015) 738-749

2014
- A. Jurowska, J. Szklarzewicz, K. Kurpiewska, M. Tomecka "Diverse coordination of Schiff bases based on 2-(aminomethyl)pyridine or 2-acetylpyridine at Mo(IV) centre: Synthesis, crystal structures and physicochemical properties" Polyhedron 75 (2014) 127-134
- J. Szklarzewicz, M. Skaisgirski, P. Paciorek, K. Kurpiewska, P. Zabierowski, M. Radoń "Mo(IV) and W(IV) cyanido complexes with Schiff bases. Synthesis, X-ray single crystal structures, physicochemical properties and quantum chemical calculations" Polyhedron 68 (2014) 112-121
- K. Kurpiewska, G. Torrent, M. Ribó, J.I. Loch, M. Vilanova, K. Lewiński, "Investigating the effects of double mutation C30A/C75A on onconase structure: Studies at atomic resolution", Biopolymers 101(5) (2014) 454-460

2013
- G. Majka, K. Śpiewak, K. Kurpiewska, P. Heczko, G. Stochel, M. Strus, M. Brindell, "A high throughput method for quantification of iron saturation in lactoferrin preparations", Analytical and Bioanalytical Chemistry 405(15) (2013) 5191-5200
- P. Zabierowski, J. Szklarzewicz, K. Kurpiewska, K. Lewiński, W. Nitek, "Assemblies of substituted salicylidene-2-ethanolamine copper(II) complexes: From square planar monomeric to octahedral polymeric halogen analogues", Polyhedron 49(1) (2013) 74-83

2012-2009
- O. Mazuryk, K. Kurpiewska, K. Lewiński, G. Stochel, M. Brindell "Interaction of apo-transferrin with anticancer ruthenium complexes NAMI-A and its reduced form" J. Inorg. Biochem. 116 (2012) 11-18
- D. Pinkowicz, K. Kurpiewska, K. Lewiński, M. Bałanda, M. Mihalik, M. Zentková, B. Sieklucka "High-pressure single-crystal XRD and magnetic study of the octacyanoniobate-based magnetic sponge" CrystEngComm 14, (2012) 5224-5229
- J. Loch, A. Polit, P. Bonarek, D. Olszewska, K. Kurpiewska, M. Dziedzicka-Wasylewska, K. Lewiński "Structural and thermodynamic studies of binding saturated fatty acids to bovine ß lactoglobulin" International Journal of Biological Macromolecules 50 (2012) 1095-1102
- J. Szklarzewicz, P. Paciorek, P. Zabierowski, K. Kurpiewska, M. Mikuriya, D. Yoshiok "Synthesis, crystal structures and spectroscopy studies of Mo(IV) complexes synthesized in reactions with kojic acid, maltol and ethylmaltol" Polyhedron 37 (2012) 35-41
- D. Matoga, J. Szklarzewicz, R. Gryboś, K. Kurpiewska, W. Nitek „Spacer-dependent structural and physicochemical diversity in copper(II) complexes with salicyloyl hydrazones: a monomer and soluble polymers” Inorganic Chemistry 50(8) (2011) 3501-3510
- J. Loch, A. Polit, A. Górecki, P. Bonarek, K. Kurpiewska, M. Dziedzicka-Wasylewska, K. Lewiński "Two modes of fatty acid binding to bovine β-lactoglobulin- crystallographic and spectroscopic studies" J. Mol. Recogniti. 24 (2) (2011) 341-349
- K. Kurpiewska, K. Lewiński "High pressure protein crystallography for structural biology: a review" Central European Journal of Biology, Central European Journal of Biology, 5(5) (2010) 531-542
- K. Kurpiewska, J. Font, M. Ribó, M. Vilanova, K. Lewiński "X-ray crystallographic studies of RNase A variants engineered at the most destabilizing positions of the main hydrophobic core: further insight into protein stability" Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics, Volume 77, Issue 3, Date: 15 November (2009) 658-669

2020

  • K. Kurpiewska, A. Miłaczewska, K. Lewiński, "Insulin conformational changes under high pressure in structural studies and molecular dynamics simulations", Journal of Molecular Structure, 1202 (2020) 127251
  • A. Kluza, Z. Wojdyla, B. Mrugala, K. Kurpiewska, P.J. Porebski, E. Niedzialkowska, W. Minor, M.S. Weiss, T. Borowski, "Regioselectivity of hyoscyamine 6β-hydroxylase-catalysed hydroxylation as revealed by high-resolution structural information and QM/MM calculations", Dalton T., (2020) DOI: 10.1039/d0dt00302f
  • S. Kachhap, Z. Wojdyla P. Komorek, A. Kluza, K. Kurpiewska, B. Jachimska, T. Borowski, "It takes two to tango - the case of thebaine 6-O-demethylase", International Journal of Biological Macromolecules, (2020) DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2020.07.030

2018

  • A. Kluza, E. Niedzialkowska, K. Kurpiewska, Z. Wojdyla, M. Quesne, E. Kot, P.J. Porebski, T. Borowski, "Crystal structure of thebaine 6-O-demethylase from the morphine biosynthesis pathway", Journal of Structural Biology, (2018) 229-235
  • E. Kot, K. Kurpiewska, M. Szaleniec, "Czy można ujarzmić ewolucję czyli słów kilka o ukierunkowanej ewolucji", Wszechświat Pismo Przyrodnicze, 119 (10-12) (2018) 221-227